Kullanım kılavuzu (kullanım talimatları veya kullanım kitapçığı da denir), araçlar, ev aletleri ve bilgisayar çevre birimleri gibi neredeyse tüm gelişmiş tüketici ürünleriyle birlikte verilen bir bilgilendirme kitapçığıdır.

El kitapları, manuel veya kullanım kılavuzlarının tercümesi LingoTurk’ün en sık gerçekleştirdiği tercüme hizmeti alanıdır. Uzun yıllara dayanan çeviri deneyimlerimiz sayesinde mühendislik, teknik, medikal ve yazılım kullanım kılavuzlarını Türkçe’ye veya diğer dünya dillerine EN 15038 uluslararası tercüme kalitesi standartlarına uygun olarak tercüme ediyoruz.

Kullanım kılavuzları hayatın her alanında gerekli olan yaygın ürünlere ait kolaylaştırıcı el kitapları olabildiği gibi büyük tesislerin veya inşaat projelerinin operasyonel sistemlerini açıklayan bilgi kitapçıkları, endüstriyel cihazların spesifik kurulum yönergeleri ya da uçak, gemi, otomobil gibi ulaşım araçlarına ait kullanım talimatları olabilmektedir.

Bu belgelerin tercümesinde orijinal dosya formatının korunması gerekmektedir. Teknik sözcüklerin karşılıklarının seçiminde sektörel uygunluk çok önemlidir. Örneğin İngilizce “user guide” kelimesinin tam Türkçe karşılığı “kullanıcı rehberi”dir. Ancak Türkçe’ye tercümesi karşılığından farklı olarak kullanım kılavuzu şeklindedir. Bu hepimizin anlayabileceği basit örnekten yola çıkarak tercüme sırasında “yerelleştirme” adı verilen yerel kültürdeki kullanımlara uyarlama yaparak çeviri yapmak gerekmektedir. Bu karşılıkların hatasız yapılabilmesi ancak ve ancak deneyimsel ve kurumsal terminolojilere hakim olabilmek ile mümkündür.

Kullanım kılavuzlarını sürekli tercüme etmesi gereken şirketlerin bu konuda terminolojik kurumsal veritabanları bulunmaktadır. Süreç içersinde tercüme işlemlerini standart bir sürece sokarak kendi terminolojik veritabanlarını tercüme büroları veya kendi tercüme departmanları ile paylaşarak çalışmalarını yaptırırlar.

Ancak çok sayıda şirket bu konudaki süreç ve kararları da tercüme bürosuna bırakmaktadır. LingoTurk bu konuda çok deneyimlidir. Çalışmakta olduğu firmaların belgeleri o firmaya ait klasörlerde yıl yıl saklanmakta ve müşterilerle yapılan tüm yazışmalar ve terminoloji konusundaki bilgi ve belge alışverişleri kayıt altında tutulmaktadır. Dolayısıyla müşterilerimize ait belgelerin tercümesi konusunda bir tutarlılık sağlanmakta ve terminolojik seçimler konusundaki hatalar minimum düzeye indirilmektedir.

Kullanım kılavuzu tercümesinin özellikleri

Kullanım kılavuzları işlevsel metinlerdir. Bir ürünün nasıl kullanılması gerektiğini anlatırlar. Bu nedenle tercümedeki hatalar ürünün hatalı kullanımına ve bu nedenle birçok aksaklığın oluşmasına yol açabilir. Dikkatli ve güvenli bir tercüme bürosuyla çalışmak gerekir.

Kullanım kılavuzu tercümesinde ürün grafikleri, açıklama, uyarı ve not kısımları titizlikle ele alınmalıdır. Burada kullanım hatalarına yol açılabilir.

Her sektörde, kullanım kılavuzu çevirileri rekabet avantajı sağlar. Bir ürünün kullanım kılavuzu ne kadar çok dile tercüme edilirse, ürünün uluslararası bilinirliği o kadar hızlı artar. Dünyaca ünlü birçok markanın ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birisi de markaların kullanım kılavuzlarını tüm diğer firmalardan daha önemle ele alarak yaygın dünya dillerine çevirmiş olmalarıdır.

Ayrıca kullandığımız çeşitli yazılımsal Bilgisayar Destekli Tercüme araçları (CAT tools) ve belge formatlarının tutarlı bir şekilde korunmasını sağlayan profesyonel Masaüstü Yayıncılık Araçları (DTP araçları) ile bu süreçler olabilecek en hızlı ve tutarlı bir şekilde yürütülmektedir.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

Kullanım kılavuzlarının Türkçe’ye veya Türkçe’den diğer dillere tercüme edilmesi, yerelleştirilmesi ve bu konulardaki tüm soru ve talepleriniz için size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.