Akademik tercüme özellikle araştırmacılar, akademisyenler, kurumlar ve kuruluşların ihtiyaçlarına yöneliktir ve aralarında makaleler, tez özetleri, konferans metinleri, tezler, yüksek öğrenim başvuruları, araştırma-projeleri raporlarının bulunduğu çok sayıda akademik metnin çevirisini, düzeltisini ve redaksiyonunu kapsar. Ekibimiz tıp, doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, hukuk, işletme, fen bilimleri gibi alanlardan gelen ve tarih, sanat tarihi, dinler tarihi, batı medeniyeti, müzikoloji, sosyoloji, antropoloji, etnografi, hukuk, tıp, bilgisayar gibi geniş bir yelpazede engin akademik deneyimleri ve çevirileri sayesinde kendinizi en akademik ve bilimsel şekilde ifade etmenize yardımcı olacak nitelikli uzman editörler ve çevirmenlerden oluşur.

Akademik tercüme hizmetlerimiz genellikle bilimsel makale tercümeleri ve tez tercümeleri olarak iki alanı kapsamakla birlikte, talep ettiğiniz her türde akademik metnin tercümesi, deneyimli uzmanlarımızca titizlikle yapılabilmektedir.

Bilimsel Metin Tercümesi

Bilimsel çalışmanın yapılması ve evrensel yazı formatlarına dönüştürülmesi uzun aşamalar gerektirmektedir. Akademik yayın (publication), bilimsel bir yazı türüdür. Özgün ve eşsiz olmalı, tekrar ve daha önceden yapılmış bir çalışma olmamalıdır. İntihal yani referans göstermeden ve kaynak belirtmeden içerik kullanımı olmamalıdır. Evrensel medeniyete katkı sağlamalıdır. Araştırma konuları bilimsel çerçevede değerlendirilmeli ve değişik bakış açıları ve düşünce­ler irdelenmelidir. Başkalarının referans vereceği ve alıntılar yapacağı kaliteli bir çalışma olmalıdır. Başka çalışmaları doğuracak “verimli” bir alanda olmalı ve devamı olmalıdır.

Bilimsel bir çalışma tamamlandıktan sonra çok önemli bir aşamaya geçilir. Bu da, makalenin dergilerde ve üniversitede ve uluslar arası veri tabanlarında yer alacağı ve nesiller boyu ulaşılabilir olacağı kaynaklarda yayınlanması aşaması. Bu aşamada sadece yapılan araştırmanın niteliği değil, bilimsel makalenin tercümesi de çok önem kazanmaktadır. LingoTurk tercümanları bu aşamada devreye girer. Bilimsel metnin tercümesi yapılır, çeviri kontrolden geçirilir ve son okuması tamamlanır. Bu aşamadan sonra talep ederseniz bilimsel metnin yayınlanacağı dergi, üniversite, uluslararası veritabanı formatına uygun bir şekilde hazırlanır. Bir akademisyen yılda bir veya birkaç bilimsel makale hazırlayıp yayınlarken, LingoTurk tercüme ekibi olarak neredeyse her gün bilimsel makalelerin ve tezlerin tercümeleri ve birçok uluslar arası dergide yayınlaması için sizlere yardımlar sunmaktayız. Böylelikle akademisyenler tercümeye ve formata değil, içeriğe odaklanabilmektedir. Ayrıca size, bazı yayın organları tarafından talep edilen Editing Certificate of Control Correction verebiliriz.

Tez Tercümesi

Tez ise lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri sonunda belirli bir konu ile ilgili olarak hazırlanan bilimsel eserdir. Ancak bu metin sahip olması gereken özellikleri yönüyle ödev, proje gibi metinlerden farklı özellikler içermektedir. Bu nedenle ortaya konulan eser “tez” olarak adlandırılmaktadır. Tez, en kısa tanımıyla sınırları önceden belirlenmiş bir konuda yine önceden belirlenen amaçlar ve araştırma soruları doğrultusunda nitelikli ve özgün bir araştırma yapmaya dayanan ve cevaplanması amaçlanan soruların çözümünü yapılan araştırmaya ve ispata dayalı olarak ortaya koyan, bu yönüyle de ilgili alana dolayısıyla bilime bir yenilik getiren eserdir. Tezlerin hazırlanması da uzun bir araştırma ve yazım süreci gerektirir. Tamamlanan tezlerin tercümesi yine bu konuda çok sayıda deneyimi olan uzman LingoTurk Tercüme ekibimiz tarafından yapılıp sizlere iletilebilmektedir. Yüksek kaliteli ve eşsiz tez ve bilimsel metin tercümeleriniz için bize ulaşın info@lingoturk.com.tr.

Sözlükler ve Bağlantıla

Akademik Terimler Sözlüğü

Akademik Tercüme Uzmanlık Alanları