Archives

Yazılı Tercüme

Teknik Tercüme

Teknik belgelerinizi bir mühendis titizliğiyle tercüme ediyoruz.
·    Kullanım kılavuzu tercümesi
·    AB uyumluluk beyanı çevirisi
·    Güvenlik raporu tercümesi
·    EMC raporu tercümesi
·    Kurulum talimatları tercümesi
·    Servis ve bakım kılavuzu tercümesi
·    İhale şartnamesi tercümesi
·    Teknik eğitim materyali çevirisi
·    Teknik broşür tercümesi
·    Ulusal Bilgi Bankası belgeleri tercümesi

Akademik Tercümeler

Akademik tercüme özellikle araştırmacılar, akademisyenler, kurumlar ve kuruluşların ihtiyaçlarına yöneliktir ve aralarında makaleler, tez özetleri, konferans metinleri, tezler, yüksek öğrenim başvuruları, araştırma-projeleri raporlarının bulunduğu çok sayıda akademik metnin çevirisini, düzeltisini ve redaksiyonunu kapsar. Ekibimiz tıp, doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, hukuk, işletme, fen bilimleri gibi alanlardan gelen ve tarih, sanat tarihi, dinler tarihi, batı medeniyeti, müzikoloji, sosyoloji, antropoloji, etnografi, hukuk, tıp, bilgisayar gibi geniş bir yelpazede engin akademik deneyimleri ve çevirileri sayesinde kendinizi en akademik ve bilimsel şekilde ifade etmenize yardımcı olacak nitelikli uzman editörler ve çevirmenlerden oluşur.

Kurumsal Ticari Çeviriler

Şirketinize ait her türde belgenin tercümesini, ISO : 17100 Çeviri Hizmeti Standartlarına göre yapıyoruz.

 • Yıllık rapor tercümesi
 • Gelir tablosu tercümesi
 • Bilanço çevirisi
 • İş planı çevirisi
 • Sigorta belgeleri çevirisi
 • Pazarlama materyalleri
 • Şirket web sitesi tercümesi
 • Finansal belge çevirisi

Patent Çevirisi

Patent tercümesinde bir hata, kayıt işleminde ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğru sözcük seçimi, sözdizimi ve noktalama işaretleri patent tercümelerinde çok önemlidir.

Patent çevirisi, yasal geçmiş deneyimler, farklı hukuki sistemlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve patent uzmanlığı gerektirir. Avrupa Patent Sözleşmesinin 51. Maddesindeki bazı resmi düzenlemelere de uyulmalıdır. Genel bir kural olarak, patent çevirmenlerimiz, patentlerin çevirisinde uzmanlaşmış deneyimli yasal ve teknik uzmanlardır.

Büyük emek verdiğiniz fikri ve sinai mülkiyetlerinizi, markanızı, hukuki ve teknik alanlarda uzman tercümanlarımıza emanet edin.

Tıbbi Çeviri

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık sektöründeki müşterilerimiz, en karmaşık tıbbi çeviriler için bile konu uzmanlarından oluşan ekibimize güveniyorlar. Uzmanlarımız, tıp, biyokimya, biyoteknoloji, kimya, farmakoloji ve toksikoloji dallarında deneyimli ve eğitimli dilbilimcilerdir. Güvenilir bir tıbbi çeviri bürosu arıyorsanız, LingoTurk tercüme ile iletişime geçin.

Tıbbi tercüme Kalite yönetim sistemimiz ISO 17100: 2015 ve ISO 9001: 2008 standartlarına uyumludur.

Hukuki Tercüme

LingoTurk, önde gelen hukuk firmalarının ve uluslararası şirketlere profesyonel hukuk çevirisi sağlamaktadır. Mahkemeler ve devlet kurumları tarafından kabul edilen yasal belgelerin tercümesini sağlıyoruz

 • Sözleşme tercümesi
 • Resmi yazışma çevirisi
 • Yeminli ifade tercümesi
 • Tutanak tercümesi
 • Dava belgeleri tercümesi
 • Mahkeme transkripti tercümesi
 • Talepnameler
 • Sigorta poliçeleri ve hasar belgeleri
 • Hükümet raporları ve resmi belge tercümesi
 • Lisans ve kullanıcı sözleşmeleri tercümesi