İhale şartnameleri genellikle ulusal veya uluslar arası kamu kurumları için yapılacak ürün veya hizmet alımlarının teknik ve idari şartlarını içeren belgelerdir.  Bu belgeler idari ve teknik şartname olarak ikiye ayrılır.

Teknik şartnamede, alımı yapılacak ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin hususlar belirtilir. İdari Şartnamede ise, ihaleyi kazanmak için kurumun yeterliliğine ilişkin aranan şartlar açıklanır.

İhale Şartnameleri Dünyada ve Türkiye’de kamu kurumlarının veya büyük ölçekli kurumsal özel şirketlerin sıklıkla tercih ettiği satın alma yöntemidir.

İster ihale şartnamesini hazırlayan bir kurumun yetkilisi olun, isterseniz mevcut bir ihaleye katılan bir şirket yöneticisi olun, bu ihalelerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi veya alınması için çok titiz ve uzman bir süreç yürütmeniz gerekmektedir. Bu süreçte zaman zaman uluslar arası katılım gereken projeler için ihaleler hazırlamanız ya da yurt dışındaki ihalelere katılmanız gerekebilir

Bu durumda ihale şartnamesi tercümesi işi önem kazanmaktadır. LingoTurk tercüme, ihale şartnamelerinin tercümesi konusunda önemli birikim ve deneyimlere sahiptir. İhale şartnamelerinin tercümesinde ihaleye konu içerik ile ilgili uzmanlık çok önem taşır.  Ayrıca uzun ihale metinlerinin kısa zaman aralıklarında tercümesi gerekebilir.

LingoTurk olarak düzenleyeceğiniz veya katılacağınız ihalelerde gizlilik ve titizlik içinde yürütülen bu süreçlerde çözüm ortağınız olarak yanınızdayız. Tüm ihale tercümeleriniz, uzman tercüme ekimizle titizlikte gerçekleştirilir. İhale evraklarının mizanpaj ve formatı korunur ve istediğiniz dillere tercüme edilir ve tarafınıza teslim edilir.