Archives

Ses Kayıtları Deşifre

LingoTurk, tüm formatlardaki ses kayıtlarını (CD, DVD, Kaset, Kayıt Cihazı v.s tüm dosya biçimleri) çözümlemek ve yazılı hale getirmek için gerekli tüm yazılım ve donanım altyapısına sahiptir. Kayıtlarınız titizlikle dinlenir ve deşifre edilerek metin haline Getirilir. Yabancı dillerdeki ses kayıtları ise dilerseniz deşifre edildikten sonra Türkçe’ye tercüme edilir.