A

 

Abrade, to-                                                    Aşındırmak

Abrasion                                                        Aşınma

Abrasion resistance                                  Aşınma direnci

Abrasion resistant                                     Aşınmaya karşı dirençli

Abrasive                                                        Aşındırıcı

Abridged                                                        Köprülenmiş

Absolute                                                        Mutlak

Absolute expansion                                   Mutlak genleşme

Absolute frequency                                    Mutlak frekans

Absolute permeability                               Mutlak geçirgenlik

Absolute pressure                                     Mutlak basınç

Absolute temperature                               Mutlak sıcaklık

Absolute value                                            Mutlak değer

Absolute vibration                                      Mutlak titreşim

Absolute viscosity                                      Mutlak viskozite

Absorb, to-                                                   Emmek

Absorber (DESOx plant)                           Absorber, yıkayıcı kule  (kükürt arıtma te-

sisinde)

Absorber feed tank                                    Absorber tankı, absorber besleme tankı (kükürt arıtma tesisinde)

Absorber tank                                              Absorber tankı, absorber besleme tankı (kükürt arıtma tesisinde)

Absorption                                                    Emme

A.C.                                                                 Alternatif akım

Accelerate, to-                                             Hızlanmak, hızlandırmak, yol vermek

Accelerated test                                          Hızlandırılmış deney

Acceleration governor                              İvme regülatörü

Acceptable                                                   Kabul edilebilir

Acceptance                                                  Kabul

Acceptance specifications                       Kabul kriterleri, kabul spesifikasyonları

Acceptance tests                                        Kabul testleri

Access                                                          Ulaşım, erişim

Access cover                                               Giriş kapağı

 

Access door                                                 Giriş kapısı, giriş kapağı

Access of steam                                         Buhar girişi

Accessory                                                    Aksesuar

Accessory equipments                             Aksesuar ekipmanlar, aksesuarlar

Accessory parts                                         Aksesuar parçalar, aksesuarlar

Access panel                                               Erişim panosu

Accumulator                                                Akümülatör

Accuracy                                                       Hassasiyet, doğruluk

Accurate                                                       Tam, doğru

Acetylene                                                      Asetilen

Acetylene cylinder                                      Asetilen tüpü

A.C. generator                                             Alternatif akım jeneratörü

Acid                                                                Asit

Acid cleaning                                               Asitle temizleme, asitle yıkama

Acid corrosion                                             Asit korozyonu

Acid count                                                    Asit sayısı

Acid dew point                                             Asit çiylenme noktası

Acid figure                                                    Asit sayısı

Acid injection                                               Asit enjeksiyonu

Acid number                                                Asit sayısı

Acid pickling                                                Asitle temizleme, asitle yıkama

Acid-proof                                                     Asite dayanıklı

Acid-resistant                                              Asite dayanıklı

Acid tank                                                       Asit tankı

Acid value                                                     Asit değeri

Acknowledge button                                  Onaylama butonu

Acknowledgement switch                        Onay şalteri

A.C. main exciter                                        Alternatif akım ana ikaz jeneratörü

Acoustic frequency                                    Akustik frekansı

Acoustics                                                      Akustik

Activated carbon filter                               Aktif karbon filtre (su arıtımında)

Active carbon filter                                     Aktif karbon filtre (su arıtımında)

Active current                                              Aktif akım

Active energy meter                                  Aktif enerji ölçeri

Active power                                                Aktif güç

Actual capacity                                           Gerçek kapasite

Actual load                                                   Gerçek yük, yararlı yük

Actual signal                                                Gerçek sinyal

Actual value                                                 Gerçek değer

 

Actual-value indicator                               Gerçek değer göstergesi

Actual-value transducer                           Gerçek değer transdüseri

Actual-value transmitter                           Gerçek değer transmiteri

Actuating signal                                          Reglaj sapma değeri sinyali

Actuator                                                        Tahrik düzeneği

Actuator piston                                            Tahrik pistonu, kumanda pistonu

Adapter                                                          Adaptör

Adapter flange                                             Adaptör flanşı

Adapter nipple                                             Adaptör memesi

Adapter plug                                                Adaptör fiş

Adder valve                                                  Devreye alma valfi

Additive                                                         Katkı maddesi

Adhere, to-                                                    Yapışmak

Adhesive                                                       Yapışkan

Adiabatic                                                       Adiyabatik, sabit ısıda

Adiabatic curve                                           Adiyabatik eğri

Adiabatic efficiency                                   Adiyabatik verim

Adiabatic energy                                         Adiyabatik enerji

Adiabatic expansion                                  Adiyabatik genleşme, adiyabatik genişme

Adiabatic process                                      Adiyabatik proses

Adjust, to-                                                     Ayarlamak

Adjustable                                                    Ayarlanabilir

Adjustable blades                                       Ayarlanabilir kanatlar

Adjustable speed                                        Ayarlanabilir hız

Adjustable speed motor                           Hız ayarlı motor

Adjustable vanes (fans)                            Ayarlanabilir kanatlar (fanlarda)

Adjusting key                                               Ayar anahtarı

Adjusting lever                                            Ayar manivelası

Adjusting mechanism                               Ayar mekanizması

Adjusting ring (ball bearing)                    Ayar bileziği (bilyalı yataklarda)

Adjusting screw                                         Ayar vidası

Adjusting spindle                                        Ayar mili

Adjustment                                                   Ayar

Adjustment range                                       Ayar aralığı

Administrative building                             İdari bina

Admissible                                                    Kabul edilebilir

Admissible deviation                                 Kabul edilebilir sapma

Admission                                                     Giriş

Admission chest                                         Buhar giriş kasası

 

Admission of steam                                  Buhar girişi

Admission section                                     Giriş bölümü

Admittance                                                   Giriş

Admittance                                                   Admitans

Advantage                                                    Avantaj

Advantage factor                                        Avantaj faktörü

Aeration                                                         Havalandırma

Aeroderivative gas turbine                       Aeroderivetif gaz türbini

Aerodynamic force                                    Aerodinamik kuvvet

After-burning grate                                    Son yanma ızgarası

After condenser                                          Son yoğuşturucu

Aftercooler                                                   Son soğutucu

Aggregate                                                     Agrega

Aging test                                                     Yaşlandırma testi

Agitator                                                          Karıştırıcı

Air                                                                   Hava

Air baffle                                                       Hava yönlendiricisi

Air baffle plate                                             Hava yönlendirme plakası

Air baffle ring                                               Hava yönlendirme halkası

Air blast                                                         Hava darbesi

Air-blast                                                         Fan havası

Air-blast circuit breaker                           Havalı kesici

Air-blast cooling                                          Hava fanlı soğutma

Air blower                                                     Hava fanı

Air bottle                                                       Hava tüpü

Air-break contactor                                    Havalı kontaktör

Air cannon                                                    Hava topu, hava tabancası (kömür bunkeri tıkanmalarına karşı)

Air cleaner                                                    Havalı temizleyici, hava filtresi

Air cock                                                         Hava tahliye musluğu

Air compressor                                           Hava kompresörü

Air cooled blade                                          Hava soğutmalı kanat (gaz türbinlerinde)

Air cooled condensing plant                   Hava soğutmalı kondenser

Air cooler                                                      Hava soğutucusu, havalı soğutucu

Air cooling                                                    Havalı soğutma

Air cylinder                                                   Hava tüpü

Air duct                                                          Hava kanalı

Air ejector                                                    Havalı ejektör

Air extraction valve                                    Hava çıkarma (tahliye) valfi

 

Air fan                                                           Hava fanı

Air filter                                                         Hava filtresi

Air filter casing                                            Hava filtresi gövdesi

Air filter housing                                         Hava filtresi gövdesi

Air flow                                                          Hava akışı

Air-flow indicator                                        Hava akış göstergesi

Air-flow meter                                             Hava debimetresi

Air-flow monitor                                          Hava akışı monitörü

Air gap                                                           Hava aralığı

Air gap seal                                                  Hava aralığı sızdırmazlığı

Air guide cover                                           Hava yönlendirme perdesi

Air guide ring                                               Hava yönlendirme bileziği

Air gun                                                           Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanma- larına karşı)

Air heater                                                      Hava ısıtıcısı, hava ön ısıtıcısı, luvo Air heater heating surfaces              Hava ön ısıtıcısı ısıtma yüzeyleri Air heater inlet duct            Hava ön ısıtıcısı giriş kanalı

Air infiltration (to boiler)                           Hava kaçağı (kazana)

Air inlet                                                          Hava girişi

Air intake                                                      Havalandırma, hava girişi

Air intake filter                                             Hava giriş filtresi (örn: gaz türbinlerinde)

Air intake silencer                                      Hava giriş susturucusu (örn: gaz türbinle- rinde)

Air lance (soot blower)                              Hava lansı (kurum üfleyicisinin)

Air leakage into turbine                             Türbine hava kaçağı

Air nozzle                                                      Hava nozulu, hava memesi

Air pocket                                                     Hava cebi

Air pollution                                                  Hava kirliliği

Air preheater                                               Hava ön ısıtıcısı, luvo

Air ratio                                                         Hava fazlalık katsayısı

Air regulating damper                               Hava ayar damperi

Air requirement                                           Hava gereksinimi

Air separation capability                           Hava ayrıştırma kabiliyeti

Air servomotor                                            Hava servomotoru, havalı servomotor

Air-suction connecting pipe                    Hava emiş bağlantı borusu

Air-suction device                                      Hava emme cihazı

Air-suction line                                            Hava emiş hattı

Air-suction pipe                                           Hava emiş borusu

Air tank                                                          Hava tankı

 

Airtight                                                           Hava sızdırmaz

Alarm                                                             Alarm

Alarm annunciation system                    Alarm ihbar sistemi

Alarm device                                                Alarm cihazı

Alarm signal register                                 Alarm sinyal kaydedicisi

Alarm switch                                                Alarm şalteri

Alarm system                                              Alarm sistemi

Align, to-                                                       Laynına getirmek, eksenlemek, hizalamak

Aligned                                                           Laynına getirilmiş, eksenlenmiş, hizalanmış

Aligning pedestal                                       Ayar sehbası, ayar pedestalı

Alignment                                                      Layn, hiza, laynına getirme, hizalama, aynı eksene getirme

Alignment of shafts                                   Şaftların laynına getirilmesi, şaftların ek- senlenmesi

Alignment pedestal                                    Ayar sehbası, ayar pedestalı

Alignment screw                                        Ayar vidası

Alignment shaft                                          Ayar şaftı

Alignment value                                          Ayar değeri

Alkali                                                              Alkali

Alkaline                                                          Alkali

Alkaline boil-out                                          Alkali kaynatma

Alkaline cleaning                                        Alkalik temizleme (örn: buhar kazanlarını)

Alkalinity                                                        Alkalinite

Allowable                                                      İzin verilebilir

Allowable devition                                      İzin verilebilir sapma, kabul edilebilir sapma

Allowance                                                     Tolerans

Alternating current                                     Alternatif akım

Alternating voltage                                     Alternatif gerilim

Alternator                                                      Alternatör, alternatif akım jeneratörü

Ambient conditions                                    Çevre şartları

Ambient temperature                                Çevre sıcaklığı

Ammeter                                                       Ampermetre

Ammonia                                                       Amonyak

Ammonium                                                   Amonyum

Ammonium sulphate                                 Amonyum sülfat

Ammonium sulphide                                  Amonyum sülfür

Amperage                                                     Amperaj

Ampere                                                          Amper

Ampere-hour                                                Amper-saat

 

Amplification                                                Amplifikasyon, yükseltme

Amplifier                                                        Amplifikatör, yükseltici

Amplifier cylinder                                       Amplifikatör silindiri

Amplifier piston                                           Amplifikatör pistonu

Amplitude                                                      Amplitüt, genlik

Amplitude distortion                                  Genlik bozulması

Amplitude of deflection                             Sapma genliği

Amplitude of oscillation                            Osilasyon genliği

Amplitude response                                  Genlik tepkisi

Analog                                                            Analog

Analog signal module                                Analog sinyal modülü

Analyser                                                        Analizör

Analysis                                                         Analiz

Ancillary steam line                                   Yardımcı buhar hattı

Angle stop valve                                         Açılı stop valfi, köşeli stop valfi

Angle thermometer                                   Açılı termometre

Angle valve                                                  Açılı valf, köşeli valf

Angular contact ball bearing                   Açısal temaslı bilyalı yatak

Angular frequency                                     Açısal frekans, dönme frekansı

Angular sensor                                           Açısal sensör

Angular velocity                                          Açısal hız, dönme hızı

Anion                                                              Anyon

Anion exchanger                                        Anyon değiştirici

Anion exchanger resin                              Anyon reçinesi, anyon değiştirici reçine

Anion resin                                                   Anyon reçinesi

Annual specific heat consumption        Yıllık özgül ısı harcaması

Annunciation                                                Uyarı, ikaz, ihbar

Annunciator                                                  Uyarı cihazı, ihbar cihazı

Anode                                                             Anot, pozitif kutup

Anode battery                                              Anot bataryası

Anode potential                                           Anot gerilimi

Anode voltage                                             Anot gerilimi

Anthracite                                                     Antrasit

Anticlockwise rotation                              Saatin ters yönünde dönme

Anticorrosive agent                                   Pas önleyici madde

Antifriction bearing                                    Sürtünmesiz yatak

Antimotoring protection                           Motorlama koruması

Antipolishing ring                                       Kurum  temizleme  çemberi (dizel motor- larda)

 

Apparent output                                          Görünür güç

Apparent power                                          Görünür güç

Approval                                                        Onay

Approved drawing                                      Onaylı çizim, onaylı teknik resim

Arc welding                                                  Ark kaynağı

Armature                                                       Endüvi, çekirdek, nüve

Armature clamping ring                            Endüvi baskı halkası

Armature components                              Endüvi elemanları

Armature core                                             Endüvi saç paketi

Armature current                                        Endüvi akımı

Armature end plate                                    Endüvi baskı plakası

Armature voltage                                        Endüvi gerilimi

Armature winding                                       Endüvi sargısı

Armor                                                             Zırh

Armoring                                                       Zırhlama

Arrangement of burners                           Yakıcıların yerleştirilme düzeni

Artificial draught                                         Suni çekme

Asbestos                                                       Asbest

Ash                                                                 Kül

Ash and moisture free (analysis)           Kül ve nem hariç (kömür analizi)

Ash bogie                                                      Curuf arabası

Ash content                                                  Kül miktarı

Ash dam                                                        Kül barajı

Ash disposal                                                Kül atma, kül depolama

Ash extractor                                              Curuf çıkarıcı

Ash free (analysis)                                     Kül hariç (kömür analizi)

Ash fusion temperature                           Külün ergime sıcaklığı

Ash handling plant                                     Kül atma teçhizatı

Ash hopper                                                   Kül silosu

Ash pit                                                           Kül çukuru

Ash pump                                                     Kül pompası

Ash removal                                                Kül atma

Ash silo                                                         Kül silosu

Askania governor                                       Askania regülatör

Assemble, to-                                               Monte etmek

Assembly                                                      Montaj

Assembly block                                          Montaj bloğu

Assembly clearence                                  Montaj kleransı

Assembly of stator winding                     Stator sargı montajı

 

Assembly pedestal                                    Montaj sehpası

Asynchronous admittance                      Asenkron admitans

Asynchronous alternator                         Asenkron alternatör

Asynchronous generator                         Asenkron jeneratör

Asynchronous impedance                       Asenkron empedans

Asynchronous machine                           Asenkron makina

Asynchronous motor                                Asenkron motor

Asynchronous reactance                        Asenkron reaktans

Atmosphere                                                 Atmosfer

Atmospheric exhaust operation             Atmosfere salma, havaya salma

Atmospheric exhaust pressure              Atmosfere salma basıncı, kazan emniyet

ventili açma basıncı

Atmospheric exhaust valve                     Atmosfere salma valfi, kazan emniyet ventili

Atmospheric pressure  type fluidized  Atmosferik akışkan yataklı kazan

bed boiler

Atomizer (liquid fuels)                               Atomizör (sıvı yakıtlar için)

Attemperator                                               Soğutucu

Attenuation                                                   Sönümlenme

Attenuation coefficient                             Sönümlenme faktörü

Attenuator                                                     Sönümlenme elemanı

Audible                                                           Duyulabilir, sesli

Audible alarm                                              Sesli alarm

Audio frequency                                         Ses frekansı

Audio signal                                                 Ses sinyali

Austenite                                                       Austenit

Autogenous                                                  Otojen

Autogenous welding                                  Otojen kaynağı

Automatic                                                     Otomatik

Automatic change-over                            Otomatik komütatör

Automatic circuit breaker                        Otomatik kesici

Automatic coal sampler                           Otomatik kömür numunesi alıcısı

Automatic coal weigher                            Otomatik kömür tartısı

Automatic control                                       Otomatik kontrol, reglaj

Automatic controller                                  Otomatik regülatör

Automatic extraction                                 Otomatik ara buhar alma Automatic extraction steam turbine  Otomatik ara buharlı türbin Automatic pilot                    Otomatik pilot, otomatik kumanda

Automatic regulation                                 Otomatik kontrol

Automatic regulator                                   Otomatik regülatör

 

Automatic starting gear                            Otomatik yolverme düzeneği

Automatic starting valve                          Otomatik yol verme valfi Automatic start-up system    Otomatik yol verme sistemi Automatic start-up valve            Otomatik yol verme valfi

Automatic testing system                        Otomatik test sistemi

Automatic trip gear                                    Otomatik trip sistemi

Autotransformer                                         Ototrafo, ototransformatör

Auxiliaries                                                     Santral yardımcı teçhizatı

Auxiliary                                                        Yardımcı

Auxiliary bearing oil pump                       Yardımcı yatak yağ pompası

Auxiliary boiler                                            Yardımcı kazan, start-up kazanı

Auxiliary burner                                          Yardımcı yakıcı

Auxiliary coil                                                Yardımcı bobin

Auxiliary condenser                                  Yardımcı kondenser

Auxiliary contact                                        Yardımcı kontak

Auxiliary contactor                                    Yardımcı kontaktör

Auxiliary control console                         Yardımcı kontrol-kumanda konsolu

Auxiliary control piston                             Yardımcı kontrol pistonu

Auxiliary drive                                             Yardımcı tahrik sistemi

Auxiliary energy                                          Yardımcı enerji

Auxiliary equipment                                   Yardımcı ekipman

Auxiliary exciter                                         Yardımcı ikaz jeneratörü

Auxiliary follower piston                           Yardımcı takip pistonu

Auxiliary follow-up piston                        Yardımcı takip pistonu

Auxiliary fuel                                                Yardımcı yakıt

Auxiliary journal bearing                          Yardımcı taşıyıcı yatak

Auxiliary oil pump                                      Yardımcı yağ pompası

Auxiliary operation                                     Yardımcı işletme

Auxiliary pilot valve                                   Yardımcı pilot valf

Auxiliary power                                           Yardımcı güç

Auxiliary pulverised fuel firing equip-  Tozkömür yardımcı yakma ekipmanı

ment

Auxiliary relay                                             Yardımcı röle

Auxiliary service supply                           Yardımcı servis yerleri beslemesi

Auxiliary service water                             Yardımcı servis yerleri suyu Auxiliary service water circuit       Yardımcı servis yerleri su devresi Auxiliary service water pump      Yardımcı servis yerleri su pompası

Auxiliary start-up fluid to the over         Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı yol

speed trip                                                     verme sıvısı (yağı)

 

Auxiliary steam equipment                      Yardımcı buhar ekipmanı

Auxiliary steam heating of boiler (for  Yardımcı buharla kazanın ısıtılması (yol

start-up)                                                        vermek için)

Auxiliary steam line                                   Yardımcı buhar hattı

Auxiliary switch                                          Yardımcı şalter

Auxiliary transformer                                Yardımcı trafo

Auxiliary trip fluid to the overspeed     Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı trip

trip                                                                  sıvısı (yağı)

Auxiliary trip oil                                           Yardımcı trip yağı Auxiliary tripping oil circuit              Yardımcı trip yağı devresi Auxiliary winding                          Yardımcı sargı

Availability                                                    Emre amadelik

Average blade ring diameter                   Kanat çemberi ortalama çapı

Average blading diameter                        Ortalama kanat çapı

Average load                                                Ortalama yük

Average steam velocity                             Ortalama buhar hızı

Average water level                                   Ortalama su seviyesi

Axial admission                                          Eksenel giriş

Axial alignment                                           Eksenel hiza

Axial back-pressure turbine                    Eksenel karşı basınçlı türbin

Axial bearing                                                Eksenel yatak

Axial bearing safety device                     Eksenel yatak emniyet aygıtı

Axial blade clearence                                Kanat eksenal kleransı

Axial clearence                                           Eksenel klerans

Axial displacement                                    Eksenel kayma Axial exhaust cross-section Eksenel egzost kesiti Axial fan                                                        Eksenel fan

Axial flow fan                                               Eksenel fan, eksenel akımlı fan Axial flow impulse turbine        Eksenel akışlı aksiyon türbini Axial flow pump                Eksenel pompa

Axial flow turbine                                        Eksenel türbin

Axial load                                                      Eksenel yük

Axial movement                                          Eksenel hareket, eksenel kayma

Axial play                                                      Eksenel oynama, eksenel boşluk

Axial pressure                                             Eksenel basınç

Axial pump                                                   Eksenel pompa, vidalı pompa

Axial steam flow                                         Eksenel buhar akışı

Axial thrust bearing                                   Eksenel basınç yatağı

Axial turbine                                                 Eksenel türbin

 

Axial ventilator                                            Eksenel vantilatör

Axis of rotation                                            Dönme ekseni

 

 

 

B

 

Babbit bearing                                             Beyaz yatak, beyaz metalli yatak, babit me- talli yatak

Babbit metal                                                 Babit metali, yatak metali, beyaz metal

Babbitted bearing                                       Beyaz yatak, beyaz metalli yatak, babit me- talli yatak

Backfeed pump                                           Geri besleme pompası

Backflow                                                       Geri akış

Back-flow and liquid level safety de-   Geri akış ve sıvı seviyesi yükselmesine

vice                                                                karşı emniyet cihazı

Back pressure                                             Karşı basınç

Backpressure alarm                                  Karşı basınç alarmı

Backpressure controller                          Karşı basınç regülatörü

Back-pressure extraction turbine          Karşı basınçlı ara buhar türbini

Backpressure governor                           Karşı basınç regülatörü

Backpressure monitor                              Karşı basınç monitörü

Backpressure operation                           Karşı basınçlı işletme Backpressure power station     Karşı basınçlı santral Backpressure protection device  Karşı basınç koruma cihazı Back-pressure regulating valve Karşı basınç reglaj valfi Back-pressure regulation            Karşı basınç reglajı

Backpressure regulator                           Karşı basınç regülatörü

Back-pressure steam                               Karşı basınç buharı

Backpressure system                               Karşı basınç sistemi, karşı basınç hattı

Backpressure turbine                               Karşı basınç türbini, karşı basınçlı türbin

Backward-curved blade                           Arkaya kavisli kanat

Backward movement                                Ters yönde hareket, ters yönde dönme

Back washing                                              Geri yıkama

Backwash waste sump                             Geri yıkama atık haznesi, geri yıkama atık

çukuru

Baffle                                                             Yönlendirme plakası

 

Baffle plate                                                   Yönlendirme plakası

Baffle ring                                                     Yönlendirme bileziği, yönlendirme halkası Baffle-type separator (in drum)                                                                         Yönlendirme plakalı separatör (domda) Bag filter          Torba filtre

Baking operation of stator core             Saç paketlerin kurutulması

Balance                                                         Balans, denge

Balance, to-                                                  Balanslamak

Balanced deflection                                   Simetrik sapma

Balanced gate valve                                  Basınç dengeli sürgülü valf

Balance dynamically, to-                          Dinamik balanslamak

Balance hole                                                Balans deliği

Balance piston                                             Dengeleme pistonu

Balance statically, to-                                 Statik balanslamak

Balance weight                                            Balans ağırlığı

Balancing hole                                             Balans deliği

Balancing hole (pressure)                       Basınç dengeleme deliği

Balancing piston                                         Dengeleme pistonu, karşı basınç pistonu

Balancing plane                                          Balans düzlemi

Balancing spring                                         Dengeleme yayı

Balancing valve                                          Dengeleme valfi

Balancing weight                                        Balans ağırlığı

Ball and race type mill                               Bilyalı değirmen

Ball and tube type mill                               Tamburlu değirmen

Ballast                                                           Balast

Ball bearing                                                  Bilyalı yatak, rulman

Ball bearing case                                       Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

Ball bearing race                                        Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

Ball bearing retainer                                  Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası

Ball mill                                                          Bilyalı değirmen

Ball thrust bearing                                     Bilyalı eksenel yatak

Ball valve                                                      Küresel vana

Band                                                               Bant

Bandage                                                        Bandaj

Banding                                                         Bandajlama

Banding wire                                               Bandaj teli

Band width                                                   Bant aralığı, bant genişliği

Barometer                                                    Barometre

Barometric pressure                                 Barometre basıncı

Bar racks                                                      Soğutma suyu giriş ızgarası, tarak

 

Barrage                                                         Nehir barajı, bent

Barrel casing construction                      Silindirik gövde yapısı

Barrel-type casing                                      Silindirik gövde

Barrel-type cylinder                                    Silindirik gövde

Barrel-type HP cylinder                             Silindirik yüksek basınç gövdesi

Barrel-type turbine                                     Silindirik gövdeli türbin

Barring device                                             Rotor döndürme düzeneği

Barring gear                                                 Rotor döndürme dişlisi, virör

Barring gear motor                                     Rotor döndürme dişlisi motoru, virör mo- toru

Bar screen                                                    Soğutma suyu giriş ızgarası

Barton cell                                                    Barton hücresi

Bar winding                                                  Çubuk sargı, çubuk iletken

Base                                                               Temel, kaide

Base exciter                                                 Temel ikaz, ana ikaz

Base frame                                                   Ana gövde, ana karkas, ana şasi

Base line                                                       Temel hat

Base load                                                      Temel yük

Base load operation                                   Temel yükde çalışma

Base load power plant                               Baz yük santralı

Base load running                                      Temel yükde çalışma

Base-load turbine                                       Temel yük türbini

Basement                                                     Temel, zemin

Base plate                                                     Temel plakası

Basic circuit diagram                                Prensip devre şeması

Basic dimensions                                       Temel ölçüler

Basic symbol                                               Temel işaret

Basic tolerances                                         Ana toleranslar

Basket strainer                                           Sepet filtre

Battery                                                           Batarya, akü

Battery charger                                           Batarya şarz cihazı

Battery room                                                Batarya odası, akü odası

Bayonet union                                             Bayonet bağlantı

Bearing                                                          Yatak

Bearing block                                              Yatak sehpası, yatak bloğu

Bearing body                                                Yatak gövdesi

Bearing bolt                                                  Yatak civatası, yatak saplaması

Bearing box                                                  Yatak gövdesi

Bearing bushing                                          Yatak buşingi, yatak burcu

 

Bearing cap                                                  Yatak kepi

Bearing clearence                                      Yatak kleransı

Bearing cover                                              Yatak kepi, yatak kapağı

Bearing current                                           Yatak akımı

Bearing friction                                           Yatak sürtünmesi

Bearing friction load                                  Yatak sürtünme yükü

Bearing housing                                          Yatak mahfazası

Bearing insulation                                      Yatak izolasyonu

Bearing jacking                                           Yatak kaldırma

Bearing jacking oil                                      Yatak kaldırma yağı

Bearing lining                                               Yatak kaplaması

Bearing load                                                 Yatak yükü

Bearing metal                                              Yatak metali

Bearing oil                                                    Yatak yağı

Bearing oil circuit                                       Yatak yağı devresi

Bearing oil circulation                               Yatak yağı sirkülasyonu

Bearing oil pressure                                  Yatak yağı basıncı Bearing oil pressure gauge             Yatak yağı manometresi Bearing oil pump                Yatak yağı pompası

Bearing oil safety device                          Yatak yağı emniyet cihazı

Bearing oil system                                     Yatak yağı devresi

Bearing oil wiper ring                                Yatak yağı sıyırma bileziği

Bearing pedestal                                        Yatak pedestalı

Bearing pedestal cover                            Yatak pedestal kapağı

Bearing plate                                               Yatak plaketi

Bearing play                                                 Yatak boşluğu

Bearing pressure                                       Yatak basıncı

Bearing safety device                               Yatak koruma düzeneği

Bearing shell                                                Yatak kovanı, yatak burcu

Bearing shield                                             Yatak plaketi

Bearing sleeve                                            Yatak manşonu

Bearing spacer                                           Yatak ara parçası

Bearing strenght                                         Yatak yük dayanımı

Bearing stress                                            Yatak taşıma gerilmesi

Bearing stud                                                Yatak saplaması

Bearing support                                          Yatak mesneti

Bearing support ring                                  Yatak mesnet halkası

Bearing surface                                          Yatak yüzeyi

Bearing temperature                                 Yatak sıcaklığı

 

Bearing vibration                                        Yatak vibrasyonu, yatak titreşimi

Bearing wiper ring                                      Yatak yağı sıyırma bileziği

Beater mill                                                    Çarpmalı tip değirmen

Beater wheel                                                Değirmen fanı

Bed, to-                                                          Alıştırmak

Bedded (brushes)                                       Alıştırılmış (fırçalar)

Bedding                                                         Alıştırma, yataklama

Bed material                                                Yatak malzemesi (akışkan yataklı kazan- larda)

Bellows                                                         Genleşme kompansatörü, uzama kompan- satörü, körük

Bellows type diaphragm                           Körüklü membran

Belt                                                                 Bant, kayış

Belt conveyor                                              Bantlı konveyör

Benson boiler                                              Benson tipi kazan

Bernouilli equation                                     Bernouilli denklemi

Bevel gear                                                    Konik dişli

Bevel gear coupling                                   Konik dişli kaplin

BFP turbine                                                  Kazan besleme suyu pompa türbini

Bias (voltage)                                              Ön mıknatıslama voltajı Bi-directional axial bearing    Çift yönlü eksenel yatak Bi-directional thrust bearing             Çift yönlü basınç yatağı Bi-drum boiler         Çift domlu kazan

Bill of lading                                                 Konşimento

Bin and feeder system                              Ara bunkerleme sistemi (toz kömür için)

Binary                                                            Biner, ikili

Binding                                                          Yapışkan, bağlayıcı

Binding agent                                              Bağlayıcı, birleştirici madde (sargılar için)

Bi-polar maschine                                      Çift kutuplu makina

Bituminous coal                                          Bitümlü kömür, taşkömürü

Blackout                                                        Şebeke oturması, genel kararma

Blade                                                              Kanat

Blade, to-                                                       Kanat takmak

Blade angle                                                  Kanat açısı

Blade attachment                                       Kanat sabitleme elemanı

Blade back                                                   Kanat arkası

Blade body                                                    Kanat gövdesi

Blade break-down                                      Kanat dağılması, kanat parçalanması

Blade carrier                                                Kanat tutucu

 

Blade channel                                              Kanat kanalı

Blade clearence                                          Kanat kleransı, kanat boşluğu

Blade clearence seal                                 Kanat boşluğu sızdırmazlığı

Blade contamination                                  Kanatda depozit oluşumu, birikinti oluşumu

Blade cooling                                               Kanadın soğutulması

Blade corrosion                                          Kanat korozyonu

Blade cross-cut                                          Kanat kesiti

Blade cross-section                                  Kanat kesiti

Blade curvature                                          Kanat kavisi

Blade deposits (turbines)                         Kanat depoziti, kanat birikintisi (türbinlerde)

Blade depth                                                  Kanat derinliği

Blade diagram                                             Kanat diagramı

Bladed rotor                                                 Kanatları monte edilmiş rotor

Blade edge                                                   Kanat kenarı

Blade efficiency                                          Kanat verimi

Blade entrance angle                                 Kanat giriş açısı

Blade erosion                                              Kanat erozyonu, kanat aşınması

Blade exit angle                                          Kanat çıkış açısı

Blade exposure to steam                         Kanatlara buhar yollama, kanatlara buhar

açma

Blade fixing                                                  Kanat sabitleme

Blade foot                                                     Kanat kökü

Blade force                                                   Kanada gelen kuvvet

Blade form                                                    Kanat şekli

Blade fouling                                                Kanat kirliliği

Blade-free space                                        Kanatsız bölge, kanatsız hacim

Blade friction                                               Kanat sürtünmesi

Blade groove                                               Kanat yivi

Blade height                                                 Kanat yüksekliği

Blade inlet                                                     Kanat girişi

Blade inlet angle                                         Kanat giriş açısı

Blade inlet edge                                          Kanat giriş kenarı

Blade insertion hole                                   Kanat yerleştirme deliği

Blade installation                                        Kanat montajı

Blade leading edge                                    Kanat giriş kenarı

Blade length                                                 Kanat uzunluğu

Blade length ratio                                       Kanat uzunluk oranı

Blade loading                                               Kanat yükü

Blade lock                                                     Kanat kilit elemanı

 

Blade loss factor                                        Kanat kayıp katsayısı

Blade mounting                                           Kanat montajı

Blade notch                                                  Kanat çentiği

Blade outlet                                                  Kanat çıkışı

Blade outlet angle                                      Kanat çıkış açısı

Blade outlet edge                                       Kanat çıkış kenarı

Blade position                                              Kanat pozisyonu

Blade pressure                                           Kanat basıncı

Blade profile                                                 Kanat profili

Blade ring                                                     Kanat halkası, kanat çemberi, kanat ringi

Blade ring clearance                                 Kanat çember kleransı

Blade root                                                     Kanat kökü

Blade row                                                     Kanat kademesi, kanat sırası

Blade rubbing                                              Kanat sürtmesi

Blade shape                                                 Kanat şekli

Blade side                                                     Kanat tarafı

Blade slope                                                  Kanat eğimi

Blade slot                                                      Kanat yuvası

Blade thickness                                          Kanat kalınlığı

Blade tip                                                        Kanat ucu

Blade tip loss                                               Kanat ucu kaybı

Blade tip speed                                           Kanat çevre hızı

Blade trailing edge                                     Kanat çıkış kenarı

Blade type                                                     Kanat tipi

Blade velocity                                              Kanat hızı

Blade vibrations                                          Kanat titreşimleri, kanat vibrasyonları

Blade wheel                                                 Hareketli kanat diski

Blade width                                                  Kanat genişliği

Blade with double inverted T-root          Çift T-köklü kanat

Blade with forked root                               Çatal köklü kanat

Blade with reinforced root                       Kökü takviyeli kanat

Blading                                                          Kanat montajı

Blading accessories                                 Kanat montaj aksesuarları

Blading clearence                                      Kanat kleransı

Blading configuration                                Kanat konfigürasyonu

Blading deposits                                         Kanat depozitleri, kanat birikintileri

Blading diameter                                        Kanatlama çapı

Blading loss                                                 Kanat kaybı

Blading stage                                              Kanat kademesi

 

Blading system                                           Kanat sistemi

Blading type                                                 Kanat tipi

Blast furnace gas                                       Yüksek fırın gazı

Blast pressure                                            Patlama basıncı

Bled steam                                                   Ara buhar

Bleed, to-                                                       Ara buhar almak, tahliye etmek, kaçırmak, sızdırmak

Bleeder outlet                                              Ara buhar çıkışı, tahliye çıkışı

Bleeder valve                                               Ara buhar valfi, tahliye valfi

Bleed feedwater heating                           Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

Bleeding                                                        Ara buhar alma, kaçırma, sızdırma

Bleed reservoir                                           Dengeleme tankı

Bleed stage                                                  Ara buhar kademesi

Blind flange                                                  Kör flanş

Block                                                              Blok, gövde

Block diagram                                             Blok diyagram

Blocked bearing                                          Sabit yatak

Blocking relay                                             Blokaj rölesi

Blowdown                                                     Kazan suyu blöfü

Blowdown flash tank                                 Blöf genleşme tankı

Blowdown tank                                           Blöf tankı

Blowdown valve                                         Kazan suyu blöf valfi

Blower                                                           Fan

Blower hub                                                   Fan göbeği

Blower turbine                                             Fan tahrik türbini

Blow-off                                                         Buhar blöfü

Blow-off pressure                                      Blöf basıncı

Blow-off steam                                            Blöf buharı

Blow-off system                                          Blöf sistemi

Blow-off valve                                             Buhar blöf valfi

Blow-out                                                        Buhar üfleme, buharla üfleme

Blow-out                                                        Patlama

Blow-out diaphram                                     Yırtılma diyaframı, emniyet diyaframı

Blow-out line                                                Buhar üfleme hattı

Blow-out plate                                             Buhar üfleme plakası (kazan borularının buharla üflenmesinde)

Blow-out valve                                            Buhar üfleme valfi

Body                                                               Gövde

Body diameter                                             Gövde çapı

 

Boiler                                                             Kazan

Boiler air valve                                            Kazan hava tahliye valfi

Boiler alarm                                                 Kazan alarmı

Boiler auxiliaries                                         Kazan yardımcıları

Boiler capacity                                            Kazan kapasitesi, kazan gücü

Boiler casing                                                Kazan dış kaplaması

Boiler control board                                   Kazan kumanda panosu

Boiler control room                                    Kazan kumanda odası

Boiler corrosion                                          Kazan korozyonu

Boiler covering                                            Kazan dış kaplaması

Boiler deposit                                              Kazan borularında oluşan depozit

Boiler drain                                                   Kazan drenajı

Boiler drum                                                  Kazan domu

Boiler efficiency                                          Kazan verimi

Boiler feed                                                    Kazan beslemesi

Boiler feed make-up                                  Kazan katma suyu

Boiler feed pump                                        Kazan besleme pompası  Boiler feed pump turbine     Kazan besleme pompası türbini Boiler feed water            Kazan besleme suyu

Boiler fittings                                               Kazan armatürleri

Boiler foundation                                        Kazan temeli

Boiler furnace roof                                     Kazan yanma odası tavanı

Boiler grate                                                  Kazan ızgarası

Boiler heating surface                              Kazan ısıtma yüzeyi

Boiler horsepower                                     Kazan ısı kapasitesi

Boiler house                                                 Kazan binası

Boiler load                                                    Kazan yükü

Boiler load flexibility                                  Kazanın yük değişimlerine karşı elastikiyeti

Boiler load transmitter                              Kazan yük transmiteri

Boiler maintenance                                    Kazan bakımı

Boiler output                                                Kazan üretimi

Boiler overhaul                                            Kazan revizyonu

Boiler pipe                                                    Kazan borusu

Boiler plant                                                   Kazan tesisi

Boiler preservation                                    Kazanın korumaya alınması

Boiler pressure                                           Kazan basıncı

Boiler rating                                                 Kazan kapasitesi

Boiler running hours                                 Kazan çalışma saati

Boiler scale                                                  Kazan taşı, depozit

 

Boiler shut-down                                        Kazanın durdurulması

Boiler shut-off valve                                  Kazan stop valfi

Boiler sludge                                                Şlam

Boiler slurry                                                 Şlam

Boiler start-up                                             Kazana yol verilmesi, kazanın devreye alın- ması

Boiler steel work column                          Kazan çelik konstrüksiyonu

Boiler tube                                                    Kazan borusu

Boiler unit                                                     Kazan ünitesi

Boiler vent valve                                         Kazan hava tahliye valfi

Boiling                                                            Kaynama

Boiling point                                                 Kaynama noktası

Boiling temperature                                  Kaynama sıcaklığı

Bolt                                                                 Civata

Bolt clamping device                                 Civata gerdirme aparatı

Bolted union                                                 Civatalı bağlantı

Boost charging                                            Hızlı şarj (akülerde)

Booster                                                         Yükseltici, kuvvetlendirici

Booster fan                                                  Takviye fanı, yardımcı fan

Booster pump                                              Ön pompa, takviye pompası

Booster unit                                                 Buster ünitesi (dizel motorlarda)

Bottom ash                                                   Curuf

Bottom bar layer                                         Çubuk sargı altlığı (jeneratör statorunda)

Bottom-fired furnace                                 Alttan yakıcılı yanma odası

Bottom half casing                                     Gövde alt yarısı

Bottom half inner casing                          İç gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde) Bottom half outer casing             Dış gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde) Bottom HP casing centralizing key           Yüksek basınç türbini alt gövdesi merkez-

leme şimi

Bottom of the casing                                 Gövde alt tarafı

Bottom outlet                                               Dip savak (hidrolik santrallarda)

Bottom section                                            Alt parça, alt bölüm

Bottom section casing                              Gövde alt yarısı

Bottom section outer casing                   Dış gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde)

Bottom shell                                                 Alt zarf

Bottom-supported boiler                          Yukarı yönde genleşen kazan

Boundary condition                                    Sınır koşulu

Bourdon manometer                                 Burdon manometresi

Bourdon pressure gauge                         Burdon manometresi

 

Bourdon tube                                               Burdon tüpü

Bracket                                                         Destek, konsol

Bracket bearing                                          Destek yatağı

Braided cable                                              Örgülü kablo

Brake horsepower                                     Fren beygir gücü

Branch circuit                                              Branşman hattı, branşman devresi

Branch line                                                   Branşman hattı

Branch valve                                                Branşman valfi

Brazed                                                           Sert lehim yapılmış, sert lehimli

Brazed coil                                                    Sert lehimli bobin

Break chamber                                           Kesici hücresi

Break contact                                              Normal durumda (devre kapalıyken) kapalı kontak

Breakdown                                                   Arıza, bozulma

Breakdown strenght                                  Delinme dayanımı (elektrikte)

Breakdown voltage                                    Delinme gerilimi Breaker position indicator    Kesici konum göstergesi Breaking                                                       Kesme

Breaking capacity                                       Kesme kapasitesi

Breaking current                                         Kesme akımı

Breaking load                                               Kopma yükü

Break time                                                    Kesme süresi

Brick chimney                                              Tuğla baca

Brick stack                                                   Tuğla baca

Bridge                                                            Köprü

Bridge piece                                                 Valf köprüsü,  supap  köprüsü  (dizel mo- torlarda)

Bring a turbine on steam                         Buhar türbinine yol vermek, türbine buhar

açmak

Bring a turbine up to full speed              Türbinin hızını senkron devire yükseltmek Bring a turbine up to speed   Türbini döndürmek, türbine hız vermek Brown coal              Linyit, kahverengi kömür

Brush                                                             Fırça

Brush assembly                                          Fırça aparatı

Brush carrier                                               Fırça taşıyıcı

Brush chamber                                           Fırça haznesi

Brush contact losses                                Fırça temas kayıpları

Brush contact surface                              Fırça temas yüzeyi

Brush friction                                               Fırça sürtünmesi

 

Brush gear                                                   Fırça taşıyıcı

Brush holder                                                Fırça tutucu

Brush holder arm                                       Fırça tutucu kolu, fırça tutucu civatası

Brush holder bolt                                        Fırça tutucu civatası

Brush holder box                                        Fırça tutucu kutusu

Brush holder hinge                                    Fırça tutucu mafsalı

Brush holder mount                                   Fırça tutucu sabitleme elemanı

Brushless                                                     Fırçasız

Brushless excitation                                  Fırçasız ikazlama, fırçasız uyarma

Brushless exciter                                       Fırçasız ikaz jeneratörü, fırçasız uyarma sistemi

Brush lifting device                                   Fırça kaldırma düzeneği

Brush position                                             Fırça konumu

Brush pressure                                           Fırça basıncı

Brush rocker                                               Fırça köprüsü

  • supply Anot gerilimi

BTU price                                                      Isı fiyatı, ısı bedeli

Bubbling bed                                               Kaynar yatak (akışkan yataklı kazanlarda)

Bucket                                                           Kova

Bucket                                                           Kepçe, kanat (Pelton türbinlerde)

Bucket conveyor                                         Kovalı konveyör

Bucket elevator                                           Kovalı elevatör

Bucket excavator                                       Kepçeli ekskavatör

Bucket ring                                                   Kanat çemberi, kanat ringi

Bucket rubbing                                            Kanat sürtmesi

Buffer                                                             Tampon

Buffer amplifier                                           Yastık yükselteç, yastık amplifikatör

Buffer operation                                          Tampon çalışma

Buffer piston                                                Tampon piston

Buffer zone                                                   Tampon bölge

Built in                                                           Gömme, sabit

Built-in switch                                             Monteli şalter

Built rotor                                                     Montajı bitmiş rotor

Built-up rotor                                               Montajı bitmiş rotor

Built-up turbine rotor                                 Parçalar halinde dövülüp birleştirilmiş tür- bin rotoru

Built-up type rotor                                      Çok parçalı rotor

Built-up type shaft                                      Çok parçalı şaft

Bunker                                                           Bunker

 

Bunker-C oil                                                 Altı numara fuel-oil

Bunker coal gate                                        Bunker kapama sürgüsü

Bunker house                                              Bunker binası

Bunker level indicator                               Bunker seviye göstergesi

Bunker slope                                                Bunker eğimi

Bunker vibrator                                           Bunker silkme düzeneği (kömür tıkanma- larına karşı)

Burner                                                           Yakıcı

Burner adjustment                                     Yakıcı ayarı

Burner “in”                                                   Yakıcı “devrede”

Burner level                                                 Yakıcı kotu

Burner mouth                                               Yakıcı ağızı

Burner “out”                                                Yakıcı “devre dışı”

Burnish, to-                                                  Cilalamak, parlatmak, perdahlamak

Burn-out grate                                             Son yakma ızgarası

Burn-up rate                                                Yanma hızı

Burr                                                                Çapak, pürüz

Burst, to-                                                       Patlamak, yırtılmak

Bursting diaphragm                                   Emniyet diyaframı, emniyet membranı

Bursting pressure                                      Patlama basıncı, yırtılma basıncı

Busbar                                                           Bara, hat barası

Busbar ducting                                            Bara kanalı Busbar voltage measurement     Bara voltajı ölçümü Bus duct                                                        Bara kanalı

Bush                                                               Kovan,burç

Bushing                                                         Buşing, muf, kılavuz

Bushing box                                                 Buşing kutusu

Bushing (current) transformer               Halka çekirdekli akım trafosu

Butt end                                                         Küt taraf, küt uç

Butterfly-type stop valve                          Kelebek tip stop valfi

Butterfly valve                                             Kelebek valf, kelebek vana, kısma valfi

Butt joint                                                       Uç uca ek, küt ek

Butt-muff coupling                                      Manşonlu kaplin

Button                                                            Buton, düğme

Buzz, to-                                                        Vızıldamak, vızıltılı sinyal vermek

Buzzing tone                                                Vızıltılı ses, uğultulu ses

By-pass                                                         Baypas, kısa devre

By pass, to-                                                  Baypas etmek, kısa devre etmek

By-pass channel                                         Baypas kanalı

 

By-pass control cabinet                            Baypas kontrol kabini

By-pass control cubicle                            Baypas kontrol hücresi

By-pass control oil (turbine)                    Türbin baypas reglaj yağı

By-pass control panel frame                   Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu

By-pass damper                                         Baypas damperi

By-pass duct                                                Baypas kanalı

By-pass governing                                     Baypas reglajı

By-pass governing valve                         Baypas reglaj valfi

By-pass line                                                 Baypas hattı

By-pass operation                                      Baypas çalışma

By-pass outlet                                             Baypas çıkışı

By-pass panel frame                                 Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu

By-pass pipe                                                Baypas boru hattı

By-pass pump                                             Baypas pompası

By-pass solenoid-type controller           Solonoid tip baypas regülatörü

By-pass stack                                             Baypas bacası

By-pass station                                           Baypas istasyonu

By-pass steam                                            Baypas buharı

By-pass stop valve (turbine)                    Baypas stop valfi (türbinde)

By-pass system                                          Baypas istasyonu

By-pass valve                                              Baypas valfi

By-product                                                    Yan ürün

 

 

 

C

 

Cabeling                                                        Kablo çekme, kablo döşeme

Cabinet                                                          Kabin

Cable                                                              Kablo

Cable armo(u)r                                            Kablo zırhı

Cable bushing                                              Kablo mufu

Cable channel                                              Kablo kanalı

Cable clamp                                                 Kablo kroşesi, kablo tutucu

Cable clip                                                      Kablo kroşesi, kablo tutucu

Cable compound                                         Kablo dolgu zifti

Cable conduit                                               Kablo borusu

 

Cable connection                                        Kablo bağlantısı

Cable duct                                                    Kablo kanalı

Cable end sleeve                                        Kablo uç manşonu

Cable head                                                   Kablo başlığı

Cable insulation                                          Kablo izolasyonu

Cable jacket                                                 Kablo kılıfı

Cable network                                             Kablo ağı

Cable pothead                                             Kablo başlığı

Cable protecting sleeve                           Kablo kılıfı, kablo mahfazası

Cable protective sheath                            Kablo kılıfı, kablo mahfazası

Cable protective sleeve                            Kablo mufu, kablo manşonu

Cable pulley                                                  Kablo makarası

Cable sealing box                                       Kablo mufu, kablo manşonu

Cable sealing end                                       Kablo başlığı

Cable sheathing                                          Kablo kılıfı, kablo mahfazası

Cable sleeve                                                Kablo mufu, kablo manşonu

Cable splice                                                 Kablo eki

Cable terminal                                             Kablo bağlantısı, kablo ucu

Cable terminal box                                     Kablo terminal kutusu

Cable terminal lug                                      Kablo pabucu

Cable termination                                       Kablo başlığı

Cage                                                               Kafes

Calcium                                                         Kalsiyum

Calcium carbonate                                     Kalsiyum karbonat

Calcium hardness                                      Kalsiyum sertliği

Calcium ion                                                  Kalsiyum iyonu

Calcium sulphate                                        Kalsiyum sülfat

Calcium sulphide                                        Kalsiyum sülfür

Calibrate, to-                                                Kalibre etmek

Calibration                                                    Kalibrasyon

Calked                                                           Sızdırmaz, sızdırmaz duruma getirilmiş

Calked                                                           Kalafatlanmış

Caloric conductivity                                   Isıl iletkenlik

Calorie                                                           Kalori

Calorific value                                             Isıl değer

Calorimeter                                                  Kalorimetre

Calorimeter bomb                                       Kalorimetre bombası

Cam                                                                Kam

Camber                                                         Bombe, eğrilik

 

Camber face                                                Emiş tarafı

Cam-operated switch                                Eksantrik şalter, kamlı şalter

Cam plate                                                      Distribütör tablası, dağıtıcı tabla

Camshaft                                                      Kam mili, eksantrik mili

Camshaft bearing                                       Eksantrik mil yatağı

Cam switch                                                  Eksantrik şalter, kamlı şalter

Cancel, to-                                                    İptal etmek

Cancellation key                                         İptal butonu, iptal anahtarı

Cancellation pushbutton                           İptal butonu, iptal anahtarı

Cantilever                                                     Konsol

Cantilever beam                                          Konsol kiriş

Cap                                                                 Kapak

Capacitance                                                 Kapasitans

Capacitance current                                  Kapasitif akım

Capacitive reactance                                Kapasitif reaktans

Capacitor                                                      Kapasitör, kondansatör

Capacity                                                        Güç, kapasite

Capacity factor                                            Kapasite faktörü

Capacity reducing valve                           Güç reglaj valfi

Capillary tube                                              Kılcal boru, kapiler boru

Capital cost                                                  Yatırım bedeli

Car                                                                  Araba, vagon

Carbon                                                           Karbon

Carbonate                                                     Karbonat

Carbonate hardness                                  Geçici sertlik (sularda)

Carbon brush                                               Karbon fırça

Carbon dioxide                                            Karbon dioksit

Carbonic acid                                              Karbonik asit

Carbonitriding                                              Karbonlu nitrürleme

Carbon monoxide                                       Karbon monoksit

Carbon residue                                           Karbon artığı

Carbon-ring gland                                      Karbon halkalı salmastra, karbon bilezikli salmastra

Carnot cycle                                                 Karno çevrimi

Carriage                                                        Araba

Carried along with steam                         Buharla sürüklenmiş

Carrier air                                                     Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)

Carrier current                                            Taşıyıcı akım, kuranportör

Carrier frequency                                       Taşıyıcı frekans

 

Carrier gas                                                   Taşıyıcı gaz

Carrier ring                                                   Taşıyıcı halka (şaft sızdırmazlıklarında)

Carry base load, to-                                    Baz yükte çalışmak

Carrying air                                                  Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)

Carrying capacity                                       Taşıma kapasitesi

Carrying gas                                                Taşıyıcı gaz

Carrying handle                                           Taşıma kulpu, taşıma sapı

Carry over                                                    Taşınma ,sürüklenme

Cart                                                                Araba, el arabası

Cascaded drains                                         Kaskat drenaj, kademeli drenaj

Cascading system                                    Kaskat sistemi, yağmurlama sistemi (so-

ğutma kulelerinde)

Case                                                               Mahfaza, kasa

Cased butt coupling                                   Muflu kaplin

Casing                                                           Gövde

Casing anchor point                                   Gövde sabit noktası

Casing base                                                 Gövde kaidesi

Casing bracket                                            Gövde konsolu

Casing center (line)                                    Gövde merkez çizgisi

Casing center section                               Gövde orta bölümü

Casing centralizing key                            Gövde merkezleme kaması

Casing cladding                                          Gövde kaplaması

Casing deformation                                   Gövde deformasyonu

Casing displacement                                 Gövde deplasmanı

Casing distortion                                        Gövdenin çarpılması

Casing expansion                                       Gövde genleşmesi, gövde uzaması

Casing expansion meter                          Gövde genleşme ölçeri Casing expansion transmitter Gövde genleşme transmiteri Casing extensiometer           Gövde genleşme ölçeri

Casing flange                                               Gövde flanşı

Casing foot                                                   Gövde tabanı

Casing heating                                            Gövde ısıtması

Casing inlet section                                   Gövde giriş bölümü

Casing split                                                  Gövde birleşme yüzeyi (türbinlerde)

Casing support                                            Gövde mesneti

Casing support flange                               Gövde mesnet flanşı

Casing temperature                                   Gövde sıcaklığı

Casing top half                                            Türbin kapağı (gövde üst yarısı)

Casing vibration                                          Gövde vibrasyonu

 

Casing wall                                                   Gövde cidarı

Castable refractories                                Refrakter harcı (kazanlarda)

Catalyst                                                         Katalist, katalizatör, katalizör (azot arıtma tesisinde)

Catalyzer                                                       Katalizatör, katalizör (azot arıtma tesisinde)

Cathode                                                         Katot

Cathode ray oscillator                               Katot ışınlı osilograf

Cathode ray oscilloscope                         Elektron ışınlı osiloskop, katot ışınlı osilos-

kop

Cathodic treatment                                    Katodik koruma

Cation exchanger                                       Katyon değiştirici

Cation exchange resin                              Katyon değiştirici reçine

Cation resin                                                  Katyon reçinesi

Catwalk                                                         İskele

Caulked                                                         Kalafatlanmış

Caulked                                                         Sızdırmaz duruma getirilmiş

Caulking joint                                              Kalafatlı ek

Caulking strip                                              Sızdırmazlık şeridi

Caustic                                                          Kostik

Caustic embrittlement                               Kostik çatlaması

Caustic soda                                                Sudkostik, sodyum hidroksit

Caustic soda lye                                         Sudkostik çözeltisi

Caution plate                                               İkaz plakası

Caution sign                                                 İkaz işareti

Cavitation                                                     Kavitasyon

Cavity formation                                         Kavitasyon oluşması

  • battery C-bataryası

Ceiling duct                                                  Tavan kanalı

Cellophane                                                   Saydam zar

Celsius                                                          Selsiyus

Cement, to-                                                   Yapıştırmak, semente etmek

Cemented tube                                            Yapıştırılarak eklenmiş boru

Center, to-                                                     Merkezlemek

Center (Centre)                                           Merkez, orta

Center bearing                                             Orta yatak

Center bearing pedestal                           Orta yatak kaidesi

Center deviation                                          Merkezden kaçıklık

Centered                                                       Merkezlenmiş

Center filler (stator winding)                    Ara dolgusu (stator sargılarında)

 

Centering                                                      Merkezleme

Centering bolt                                              Merkezleme civatası

Centering bushing                                      Merkezleme buşingi, merkezleme kılavuzu

Centering disc                                             Merkezleme diski

Centering piece                                           Merkezleme parçası

Centering ring                                              Merkezleme halkası

Centering template                                    Merkezleme şablonu

Center line                                                    Orta çizgi, eksen çizgisi

Center mark                                                 Merkez işareti

Center of gravity                                         Ağırlık merkezi

Center of rotation                                       Dönme merkezi

Center to center                                          Akslar arası, merkezler arası

Central                                                           Merkezi

Central bearing                                           Orta yatak

Central bearing block                                Orta yatak kaidesi

Central bearing pedestal                          Orta yatak kaidesi

Central bearing support                            Orta yatak kaidesi

Central condenser                                      Merkezi kondenser

Central control room                                 Ana kumanda odası

Central control station                              Kumanda merkezi

Centralizing key                                          Merkezleme kaması

Central monitoring station                       İzleme merkezi

Central point                                                Orta nokta

Central processing unit                            Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)

Central processor (process compu-     Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)

ter)

Central pulverizer unit                               Merkezi öğütme tesisi

Centrifugal and baffle plate separa-      Santrifüj ve saptırma plakalı separatör

tor

Centrifugal clutch                                       Santrifüj kaplin

Centrifugal compressor                           Santrifüj kompresör

Centrifugal coupling                                   Santrifüj kaplin

Centrifugal feed pump                               Santifüj besleme pompası

Centrifugal force                                         Merkezkaç kuvveti

Centrifugal governor                                 Santrifüjlü regülatör

Centrifugal oil  pump                                Santrifüj yağ pompası

Centrifugal oil purifier                               Santrifüj yağ temizleyicisi, santrifüj yağ se- paratörü

Centrifugal pump                                        Santrifüj pompa

 

Centrifugal separator                                Santrifüj separatör Centrifugal steam separator           Santrifüj buhar separatörü Centrifugal switch                  Santrifüj şalter

Centrifugal water feed pump                   Santrifüj besleme suyu pompası

Centrifugal weight                                      Santrifüj ağırlık (hız regülatöründe)

Centroid                                                        Kitle merkezi

Certificate                                                     Sertifika, protokol

Certificate of compliance                         Uygunluk sertifikası

Chain                                                              Zincir

Chainblock                                                   Cereskal

Chain drive                                                   Zincirli tahrik sistemi

Chain grate                                                  Zincirli ızgara

Chain grate stoker                                     Zincirli ızgara

Chain hoist                                                   Cereskal

Chain tensioner                                          Zincirli gerdirme

Chamber                                                       Oda, hazne

Change of state                                          Hal değişimi (maddenin)

Change-over                                                Değiştirme, aktarma

Change-over circuit                                   Değiştirme devresi, aktarma devresi Change-over equipment   Değiştirme donanımı, aktarma donanımı Change-over gear     Aktarma dişlisi

Change-over lever                                      Yük değiştirme düzeneği

Change-over pressure                              Değiştirme basıncı, aktarma basıncı

Change-over switch                                   Komütatör anahtar

Change-over valve                                     Yön değiştirme valfi

Change slide valve                                     Yön değiştirme sürgülü valfi

Change valve                                               Yön değiştirme valfi

Changing load                                             Değişken yük

Channel                                                         Kanal

Channel type air heater                            Kanal tipi hava ısıtıcısı

Characteristic curve                                  Karakteristik eğri (reglajda)

Characteristic impedance                        Karakteristik empedans Characteristic of reactive load              Reaktif yük karakteristiği Charge                            Şarj, yükleme

Charge, to-                                                    Şarj etmek

Charge air                                                     Şarj havası (dizel motorlarda)

Charge air receiver                                    Şarj havası alıcısı (dizel motorlarda)

Charge carrier                                             Yük taşıyıcı (elektrikte)

Charger                                                         Şarj cihazı

 

Charging equipment                                  Şarj cihazı

Charging rectifier                                       Şarj redresörü

Chatter                                                          Tıkırtı

Chatter, to-                                                    Tıkırdamak (fırçalarda)

Chatter marks                                             Tıkırtı izi (kolektör bileziğinde)

Check, to-                                                     Kontrol etmek

Checked                                                        Çek edilmiş, kontrol edilmiş

Checker                                                        Kontrolör

Checkered                                                    Baklavalı

Checkered plate                                          Baklavalı saç

Checker plate                                              Baklavalı saç

Check gauge                                                Kontrol manometresi

Check gauge                                                Ana mastar

Check out, to-                                              Kontrol etmek, yoklamak

Check valve                                                 Çekvalf, çek valf

Chemical equivalent                                  Kimyasal eşdeğer

Chemical mixing tank                                Kimyasal karışım tankı

Chemical treatment                                   Kimyasal arıtma, kimyasal işlem

Chest                                                             Kutu, kasa

Chief electrician                                          Elektrik baş teknisyeni

Chief mechanic                                           Makina baş teknisyeni

Chilling                                                           Soğutma

Chimney                                                        Baca

Chimney aviation obstruction lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için) Chimney aviation safety lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için) Chimney draft  Baca çekişi

Chimney emission                                     Baca emisyonu

Chimney losses                                          Baca kayıpları

Chimney outlet                                            Baca çıkışı

Chlorinating plant                                       Klorlama ünitesi

Chlorination                                                  Klorlama

Chlorine                                                         Klor

Choke                                                            Tıkaç bobini

Choke                                                            Jikle

Choke, to-                                                     Kısmak

Choked                                                          Kısılı

Chord of incidence                                     Giriş açısı, giriş kenarı (kanatlarda)

Chute                                                             Şut

Chute support                                              Şut desteği

 

Circuit                                                            Devre

Circuit arrangement                                  Devre düzeni

Circuit breaker                                            Kesici, disjonktör

Circuit breaker (power)                             Güç şalteri

Circuit component                                      Devre elemanı

Circuit connection                                      Devre bağlantısı

Circuit diagram                                           Devre şeması

Circuit element                                            Devre elemanı

Circuit plan                                                   Devre şeması

Circular chart recorder                             Dairesel yazıcı

Circular slide valve                                    Dairesel sürgülü valf

Circulating current loss                            Sirkülasyon akımı kaybı

Circulating fluidized bed                          Sirkülasyonlu akışkan yatak Circulating fluidized bed type boiler                                                                         Sirkülasyonlu akışkan yataklı kazan Circulating lubrication        Sirkülasyonlu yağlama

Circulating oil lubrication                         Sirkülasyonlu yağlama

Circulating pump                                        Sirkülasyon pompası

Circulating water                                        Sirkülasyon suyu

Circulating water culvert                          Soğutma suyu kanalı

Circulating water flow                               Soğutma suyu debisi

Circulating water make-up                      Soğutma suyu ilavesi

Circulating water pump                            Soğutma suyu pompası Circulating water temperature              Soğutma suyu sıcaklığı Circulation control valve Sirkülasyon reglaj valfi

Circulation cooling                                     Sirkülasyonlu soğutma

Circulation flow                                           Sirkülasyon debisi

Circulation loop                                           Sirkülasyon devresi (kazanlarda)

Circulation oiling                                         Sirkülasyonlu yağlama Circulation regulating valve     Sirkülasyon reglaj valfi Circulator turbine                               Tahrik türbini

Cladding                                                        Saç kaplama, türbin dış saç kaplaması

Claim                                                              Talep, iddia

Claim, to-                                                       Talep etmek

Clamp                                                            Kelepçe, tırnaklı rondela, mengene

Clamp                                                            Klemens

Clamp, to-                                                     Sıkıp sabitlemek

Clamp filler                                                   Dolgu plakası ( jeneratörlerde)

Clamping plate                                            Sıkıştırma plakası

Clamping shoe                                            Sıkma pabucu

 

Clamping spindle                                        Sıkma civatası

Clarified water                                             Durultulmuş su, berrak su

Clarified water basin                                  Durultulmuş su havuzu, berrak su havuzu

Clarifier                                                         Berraklaştırıcı, durultucu

Classifier                                                      Elek

Classifier beater mill                                  Elekli çarpmalı tip değirmen

Classify, to-                                                   Sınıflandırmak, tasnif etmek

Class of insulating material                     İzolasyon sınıfı

Clausius-rankine cycle                             Clausius-rankine çevrimi

Claw clutch                                                   Tırnaklı kavrama

Claw coupling                                              Tırnaklı kavrama

Clean air duct                                              Taze hava kanalı

Clean drains tank                                       Geri besleme tankı

Clean gas                                                      Temiz gaz

Clearance                                                     Klerans

Clearance between blades                       Kanat kleransı

Clearance loss                                            Klerans kaybı

Clearance test                                             Klerans testi

Clearance tolerance                                  Klerans toleransı

Clear oil                                                         Temiz yağ

Clear-vision cabin                                      Tam görüşlü kabin (vinçlerde)

Clevis                                                             Kastanyola, çatal

Client                                                              Müşteri

Clinker crusher                                           Curuf kırıcı

Clip                                                                 Bağlantı, klips

Clockwise                                                     Saatin dönme yönünde

Clogging of coal                                         Kömürün tıkanması (bunkerlerde) Closed (type) feed water heater         Yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı Closed (type) feed water preheater             Yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı Closed (type) heater                                                            Yüzeyli (kapalı) tip ısıtıcı

Closed-circuit cooler                                 Kapalı devre soğutucu

Closed-circuit cooling                               Kapalı devre soğutma

Closed-circuit cooling system                Kapalı devre soğutma sistemi Closed-circuit cooling water system Kapalı devre soğutma suyu sistemi Closed-circuit ventilation     Kapalı devre havalandırma

Closed circulation                                      Kapalı devre sirkülasyon

Closed cooling system                             Kapalı soğutma devresi

Closed cycle                                                Kapalı çevrim

Closed-loop control                                   Kapalı devre kontrol, reglaj

 

Closed-loop controller                              Regülatör

Closed-loop cooling                                   Kapalı devre soğutma

Closing disc                                                 Kapama diski

Closing time                                                 Kapama süresi

Closure                                                          Kapama, sona erdirme

Closure block                                              Kanat sonlandırma parçası

Closure disc                                                 Sonlandırma diski

Closure piece                                              Kanat sonlandırma parçası

Cloth filter                                                     Bezli filtre (toz kömür ve kül tutucularda)

Clutch                                                            Kavrama

Clutch hub                                                    Kavrama göbeği

CO2-cylinder                                                Karbondioksit tüpü

Coagulation                                                  Koagülasyon, pıhtılaşma

Coal                                                                Kömür

Coal bed thickness                                    Kömür tabaka kalınlığı (ızgaralı kazanlarda)

Coal bunker                                                  Kömür bunkeri

Coal chute                                                    Kömür şutu

Coal classifier                                             Kömür ayırıcısı, kömür eleği (değirmen çı- kışında)

Coal extractor                                             Kömür çıkarıcısı (bunkerlerden)

Coal feeder                                                   Kömür besleyicisi, kömür dağıtıcısı (değir- menlere)

Coal feed rate                                              Kömür besleme miktarı

Coal gasification                                         Kömürün gazlaştırılması

Coal handling plant                                    Kömür hazırlama tesisi

Coal hopper                                                  Kömür bunkeri

Coal preparation                                         Kömür hazırlama

Coal sample                                                 Kömür numunesi

Coal scale                                                     Kömür tartısı

Coal silo                                                        Kömür silosu

Coal slurry                                                    Lavvar atığı, şlam kömürü

Coal stockyard                                            Kömür parkı, kömür stok sahası

Coarse                                                           İri

Coarse adjustment                                    Kaba ayar

Coarse screen                                             Kaba elek (soğutma suyu alma ağzında)

Coast down                                                  Türbinin boşta yavaşlaması

Coast-down test                                         Boşta yavaşlama deneyi

Coast down time                                         Boşta yavaşlama süresi

Coaxial                                                          Koaksiyel

 

Cock                                                               Musluk

Code                                                               Kod

Coded                                                            Kodlanmış

Code designation                                        Kodlu tanımlama

Code letter                                                    Kod harfi

Code number                                               Kod numarası

Coefficient                                                    Katsayı, sabite

Coefficient of contamination                   Kirlilik katsayısı

Coefficient of elasticity                             Elastisite katsayısı

Coefficient of expansion                           Uzama katsayısı

Coefficient of friction                                 Sürtünme katsayısı Coefficient of heat transmission  Isı iletim katsayısı Coefficient of loss                     Kayıp katsayısı

Coefficient of radiation                              Radyasyon katsayısı, ışıma katsayısı

Coefficient of thermal conductivity        Isı iletim katsayısı

Coefficient of thermal expansion           Isıl uzama katsayısı

Co-generation plant                                   Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç santralı

Cog wheel drive                                          Dişli çarklı tahrik düzeni

Coil                                                                 Bobin, kangal, serpanten

Coil assembly                                              Bobin takımı

Coil connection                                           Bobin uç bağlantısı

Coiled                                                             Sarılı (bobin)

Coil end                                                         Sargı başı

Coil installation                                           Bobin montajı

Coil pitch                                                       Sargı hatvesi

Coil spring                                                    Spiral yay

Coil support                                                 Sargı mesneti

Coil test                                                         Sargı testi

Coil tie point                                                 Sargı uç bağlantısı

Coil voltage                                                  Sargı gerilimi (jeneratörlerde)

Coil winding                                                 Bobin sarımı, bobin sargısı

Coke oven gas                                            Kok fırını gazı

Cold air                                                          Soğuk hava

Cold gas                                                        Soğuk gaz

Cold junction                                               Soğuk lehim yeri

Cold junction compensation                   Soğuk lehim yeri sıcaklık dengelemesi

Cold lime soda process                            Soğuk kireç soda işlemi (suyun yumuşa-

tılmasında)

 

Cold reheat line                                           Soğuk ara kızdırıcı hattı

Cold reheat pipe                                          Soğuk ara kızdırıcı hattı

Cold start                                                      Soğuk yol verme

Collecting efficiency                                  Tutma verimi, filtre verimi

Collecting electrode                                  Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)

Collecting pipe                                            Toplama hattı, toplama borusu

Collecting tank                                            Toplama tankı

Collection electrode                                  Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)

Collection plate                                           Toplama plakası, toplama elektrodu (elek- trofiltrelerde)

Collector                                                       Kolektör

Collector electrode                                    Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)

Collector hub                                               Kolektör göbeği

Collector ring                                               Kolektör bileziği

Colloid                                                            Asılı madde, koloid

Color dot plotter                                          Renkli noktalı yazıcı

Color line plotter                                         Renkli satır yazıcısı

Color plotter                                                 Renkli yazıcı

Color recorder                                             Renkli yazıcı

Combined cycle                                          Kombine çevrim Combined-cycle power plant              Kombine çevrim santralı Combined drying and pulverizing               Kurutma ve öğütme işlemi

Combined emergency stop and go-      Stop ve reglaj valf kombinasyonu

verning valve

Combined heat and power genera-       Kojenerasyon, birleşik ısı ve güç üretimi

tion

Combined heat and power plant            Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç

santralı

Combined journal and thrust bearing  Radyal-eksenel yatak kombinasyonu

Combined reheat stop and intercept   Tekrar (ara) kızdırıcı stop ve reglaj valf

valve                                                              kombinasyonu

Combined starting gear and load li-      Yol verme ve yük sınırlama düzeneği

miting equipment

Combustible                                                 Yanabilen

Combustible elements                              Yanıcı elementler, yanabilen elementler

Combustion air                                           Yakma havası

Combustion calculation                            Yanma hesabı

Combustion chamber                               Yanma odası

Combustion gases                                     Yanma sonucu oluşan gazlar, yanıcı gazlar

 

Combustion heat                                        Yanma ısısı

Combustion products                               Yanma ürünleri

Combustion residues                                Yanma artıkları

Combustion temperature                         Yanma sıcaklığı

Commercial frequency                              Alçak frekans

Commercial grading                                  Ticari derecelendirme, ticari sınıflandırma

Commissioning                                           Devreye alma

Commutating pole                                      Komütasyon kutbu

Commutating winding                               Komütasyon sargısı

Commutator                                                 Komütatör

Commutator grinder                                  Komütatör taşlama aparatı

Commutator insulation                              Komütatör izolasyonu

Compensate, to-                                          Kompanse etmek

Compensating bend                                   Genleşme parçası (borularda)

Compensating loop                                    Genleşme parçası (borularda)

Compensating piece                                  Dengeleme parçası

Compensating pipe                                    Dengeleme borusu

Compensating winding                             Dengeleme sargısı

Compensation pipe                                    Dengeleme borusu

Compensator                                               Kompansatör

Complete combustion                               Tam yanma

Component current                                   Bileşen akımı

Composition                                                 Bileşim

Compound excitation                                Bileşik ikaz, bileşik uyarma

Compound winding                                    Bileşik sargı, karma sargı

Compressed air                                          Basınçlı hava

Compression                                               Sıkıştırma

Compression plate                                     Baskı parçası, baskı plakası

Compression spring                                  Baskı yayı

Compression strength                              Basınç dayanımı

Compressor                                                 Kompresör

Compressor stage                                     Kompresör kademesi

Concave                                                        Konkav, içbükey

Concentration number                              Konsantrasyon sayısı

Concentric                                                    Konsentrik

Concrete chimney                                      Beton baca

Concrete stack                                            Beton baca

Condensate                                                  Kondensat

Condensate cooler                                     Kondensat soğutucusu

 

Condensate extraction pump                  Kondensat pompası

Condensate level control                          Kondensat seviye kontrolü

Condensate piping                                     Kondensat hattı

Condensate polishing plant                     Kondensat hazırlama tesisi, kondensat

arıtma tesisi

Condensate pump                                      Kondensat pompası

Condensate return pump                          Kondensat dönüş pompası Condensate-scavenging installation Kondensat arıtma tesisi Condensate tank Kondensat tankı

Condensation losses                                Yoğuşma kayıpları

Condense, to-                                              Yoğuşmak

Condensed water                                       Yoğuşum suyu

Condenser                                                    Kondenser, kondense Condenser cleaning equipment               Kondenser temizleme tertibatı Condenser drain pipe  Kondenser drenaj borusu

Condenser expansion joint                      Kondenser kompansatörü, kondenser kö-

rüğü

Condenser pressure                                 Kondenser basıncı

Condenser shell                                          Kondenser gövdesi

Condenser support                                    Kondenser kaidesi

Condenser tube                                          Kondenser borusu

Condenser vacuum                                   Kondenser vakumu Condensing exraction turbine      Ara buharlı yoğuşmalı türbin Condensing losses     Yoğuşma kayıpları

Condensing steam turbine                       Yoğuşmalı buhar türbini, kondenserli türbin

Condensing turbine                                   Yoğuşmalı türbin, kondenserli türbin

Conditioning                                                 Şartlandırma, iyileştirme

Conductance                                               İletkenlik

Conduction of heat                                    Isı iletimi

Conductivity                                                 İletkenlik

Conductivity transmitter                          İletkenlik transmiteri

Conductor                                                     İletken

Conductor insulation                                 İletken izolasyonu

Conduit                                                          Kablo borusu, kanal (hava, gaz, kablo v.s.)

Cone valve                                                   Konik vana

Connected in parallel                                Paralel bağlanmış

Connecting bolt                                           Bağlantı civatası

Connecting pipe                                          Bağlantı borusu

Connecting rod                                           Piston kolu

 

Connecting rod bearing                            Piston kolu yatağı

Connection diagram                                  Bağlantı şeması

Conserve, to-                                               Konservasyona almak

Console                                                         Konsol

Constant load operation                           Sabit yükte çalışma

Constant pressure operation                  Sabit basınçlı işletme

Constant pressure valve                          Sabit basınç valfi (dizel motorlarda) Constant tension tube hanger          Sabit gerilimli boru askısı Consumer                                Müşteri, tüketici

Consumption                                               Tüketim

Contact breaker                                          Kontaklı kesici, otomatik kesici

Contact face                                                Kontak yüzeyi

Contactor                                                      Kontaktör

Contamination                                             Birikinti

Continuous controller                               Regülatör

Continuous load                                         Sürekli yük, sürekli güç Continuous maximum rating (CMR)     Maksimum sürekli kapasite Continuous output         Sürekli yük, sürekli güç

Continuous power                                     Sürekli yük, sürekli güç

Control, to-                                                   Regüle etmek, kontrol etmek

Control amplifier                                         Reglaj amplifikatörü, reglaj yükselteci

Control board                                              Kontrol panosu

Control button                                             Kumanda butonu

Control cabinet                                           Reglaj dolabı

Control cable                                               Kumanda kablosu

Control center                                             Kumanda merkezi

Control circuit                                             Reglaj devresi

Control console                                          Kumanda konsolu

Control cubicle                                            Kumanda dolabı, reglaj dolabı

Control cylinder                                          Reglaj silindiri

Control desk                                                Kumanda masası

Control element                                          Kumanda elemanı

Control fluid                                                 Kumanda sıvısı

Control fluid to the thrust bearing trip Basınçlı yatak trip sistemi sıvısı

Control gear                                                 Reglaj düzeneği

Control knob                                                Kumanda butonu

Controlled steam extraction                    Kontrollu ara buhar alma ( türbinlerde)

Controlled variable                                    Reglaj büyüklüğü

Controller                                                      Regülatör

 

Controller output                                         Reglaj ayar büyüklüğü

Control loop                                                 Reglaj devresi

Control member                                         Kumanda elemanı

Control oil                                                     Kumanda yağı, reglaj yağı

Control oil pressure                                  Kumanda yağı basıncı

Control panel                                               Kumanda panosu

Control response (time)                            Kumanda cevap süresi

Control rod                                                   İndeks kolu (dizel motorlarda)

Control room                                               Kumanda odası

Control unit                                                  Kontrol ünitesi

Control system                                           Reglaj devresi, reglaj düzeneği

Control valve                                               Reglaj valfi, kumanda valfi

Conventional energy                                 Konvansiyonel enerji, geleneksel enerji Conventionel energy resources Geleneksel enerji kaynakları Conventional energy sources      Geleneksel enerji kaynakları Conventional power plant           Geleneksel elektrik santralı Converging diverging nozzle          Venturi lülesi, venturi nozulu Converter         Konvertör

Conveyor belt                                              Bantlı konveyör, konveyör bandı

Conveyor pulley                                          Konveyör makarası

Conveyor roller                                           Konveyör rulosu, konveyör makarası

Coolant                                                          Soğutma sıvısı

Cooled coil                                                   Soğutmalı sargı

Cooler                                                            Soğutucu

Cooling air                                                    Soğutma havası

Cooling cell                                                  Soğutma hücresi

Cooling channel                                          Soğutma kanalı

Cooling liquid                                               Soğutma sıvısı

Cooling tower                                              Soğutma kulesi

Cooling water                                              Soğutma suyu

Cooling water channel                              Soğutma suyu kanalı

Cooling water connection                        Soğutma suyu bağlantısı

Cooling water drain valve                        Soğutma suyu drenaj valfi Cooling water intake channel            Soğutma suyu giriş kanalı Cooling water line         Soğutma suyu hattı

Cooling water make-up                            Soğutma suyu takviyesi

Cooling water pump                                  Soğutma suyu pompası

Cooling water pump-HT                            Yüksek sıcaklık soğutma suyu pompası

(dizel motorlarda)

 

Cooling water pump-LT                            Düşük sıcaklık soğutma suyu pompası

(dizel motorlarda) Cooling water return channel       Soğutma suyu dönüş hattı Copper losses                                    Bakır kayıpları

Core                                                               Çekirdek, kablo damarı

Corner burner                                              Köşe yakıcısı

Corona discharge                                       Korona deşarjı, korona boşalması

Correction time                                           Cevap süresi

Corrosion                                                      Korozyon

Corrosion resistant                                    Paslanmaz, korozyona dayanıklı

Corrugated sheet                                       Oluklu saç

Counter                                                         Sayaç

Counter                                                         Ters, karşı

Counterclockwise                                      Saatin ters yönünde

Counter excitation                                      Karşı ikaz, ters ikaz

Counterflow                                                 Ters akış

Counterflow condenser                            Ters akışlı kondenser

Counterflow preheater                              Ters akışlı ön ısıtıcı

Counterweight                                             Karşı ağırlık

Coupling                                                        Kaplin, manşon

Coupling bolt                                               Kaplin civatası

Coupling flange                                           Kaplin flanşı

Coupling transformer                               Kuplaj trafosu, bağlantı transformatörü

Cover                                                             Kapak, mahfaza

Cover sheet                                                  Mahfaza sacı

Crack                                                             Çatlak

Crack inspection                                         Çatlak muayenesi, çatlak kontrolu

Crane                                                             Vinç

Crane bridge                                                Vinç köprüsü

Crane carriage                                            Vinç arabası

Crane hook                                                   Vinç kancası

Crane runaway                                            Vinç rayı

Crankcase air breather                             Karter havalandırma (dizel motorlarda)

Crankcase relief valve                              Karter tahliye valfi (dizel motorlarda)

Cranking of turbine                                    Türbine yol verme

Crankshaft                                                   Krank mili

Creepage current                                       Kaçak akım

Crest voltage                                               Doruk gerilim, en üst gerilim

Crest voltmeter                                           Tepe değer voltmetresi

 

Critical speed                                              Kritik hız

Critical velocity                                           Kritik hız

Cross-compound turbine                         Çift şaftlı türbin

Cross displacement                                   Çapraz kayma

Crossed-coil instrument                           Çapraz bobinli ölçü aleti

Cross-flow                                                    Çapraz akış

Crossover                                                    Deve boynu

Crossover pipe                                            Atlama borusu, üstten geçiş borusu

Cross piece                                                  İstavroz şekilli parça

Cross section                                              Kesit

Cross shifting                                              Çapraz kayma

Crude oil                                                        Ham petrol

Crude water pump                                      Ham su pompası

Crushed coal                                               Kırılmış kömür

Crusher                                                         Kırıcı

Crusher building                                          Kırıcı binası

Cryogenic tanker                                        Kriyojenik tanker (LNG taşımada)

Curing time                                                  Vulkanizasyon süresi

Current                                                          Akım

Current bushing                                          Akım buşingi

Current carrying capacity                        Akım taşıma kapasitesi

Current converter                                       Konvertör, redresör

Current density                                           Akım yoğunluğu

Current fluctuation                                     Akım dalgalanması

Current impulse                                          Akım darbesi

Current intensity                                         Akım şiddeti

Current limiting reaktor                            Kısa devre bobini

Current limiting reaktor coil                     Kısa devre reaktans bobini, akım sınırlayı-

cı bobin

Current meter                                              Ampermetre

Current regulator                                        Akım regülatörü

Current relay                                                Akım rölesi

Current supply                                             Akım beslemesi

Current transformer                                  Akım trafosu

Curtis turbine                                               Curtis türbini

Curtis wheel                                                 Curtis çarkı

Customer                                                      Müşteri

Customer witnessed test                         Müşteri kabul testi, müşteri gözetiminde

test

 

Cut off, to-                                                     Devreden ayırmak, kesmek (buhar akışını)

Cut-off frequency                                       Sınır frekansı

Cut-off from full-load                                  Tam yükte iken devreden ayırma

Cut-out, to-                                                   Kesmek, ayırmak, devreden çıkarmak

Cut-out switch                                             Ayırma şalteri

Cycle                                                              Çevrim, devre

Cycle efficiency                                           Çevrim verimi

Cyclone                                                         Siklon

Cyclone firing                                              Siklonlu yakma sistemi

Cyclone furnace                                         Siklonlu ocak

Cyclone precipitator                                  Siklonlu filtre, siklonlu ayırıcı

Cyclone separator                                     Siklon separatör

Cylinder                                                         Gövde (türbinlerde)

Cylinder-block cover                                 Karter kapağı (dizel motorlarda)

Cylinder deformation                                 Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl- ması

Cylinder distortion                                      Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl- ması

Cylinder head                                              Kaver, silindir kafası (dizel motorlarda)

Cylinder heating                                          Gövdenin ısıtılması

Cylinder joint bolt                                       Gövde civataları, gövde saplamaları

Cylinder liner                                               Layner, silindir gömleği (dizel motorlarda)

Cylindrical ball and tube type mill          Tamburlu değirmen

Cylindrical roller bearing                          Silindirik makaralı yatak

Cylindrical roller thrust bearing             Silindirik makaralı eksenel yatak

 

 

 

D

 

Daily service oil tank                                 Günlük (sıvı) yakıt tankı

Dam                                                                Baraj

Damage                                                         Hasar

Dam crest                                                     Baraj kreti

Dam embankment                                      Baraj gövdesi

Dam lake                                                       Baraj gölü

Damped                                                         Sönümlenmiş

 

Damper                                                         Damper, klape

Damper-controlled flue gas pass           Damper kontrollu baca gazı yolu

Damper winding                                          Söndürücü sargı, amortisör sargısı

Damper wire                                                Amortisör teli

Damping                                                        Sönümleme

Damping coefficient                                   Sönüm katsayısı

Damping constant                                      Sönüm katsayısı

Damping valve                                            Amortisör valf

Dam reservoir                                             Baraj gölü

Dam shutter                                                 Baraj kapağı, bent kapağı

Data                                                                Done, data, veri

Data sheet                                                    Veri listesi, veri föyü

Datum level                                                  Referans düzeyi

Datum plane                                                 Referans düzlemi

Day (daily) fuel tank                                   Günlük (sıvı) yakıt tankı

Day load                                                        Gündüz yükü (santralın)

Day (daily) oil tank                                     Günlük (sıvı) yakıt tankı

D.C.                                                                 Doğru akım

DC/AC converter                                        DC/AC konvertörü

DC amplifier                                                 Doğru akım amplifikatörü

D.C. Bearing oil pump                               Doğru akım yatak yağı pompası

D.C. circuit                                                    Doğru akım devresi

D.C. Distribution board                             Doğru akım dağıtım panosu

D.C. generator                                             Doğru akım jeneratörü

D.C. Insulation resistance test               Doğru akım izolasyon testi ( jeneratör sar-

gıları için)

D.C. line                                                         Doğru akım hattı

D.C. motor                                                    Doğru akım motoru

D.C. voltage                                                  Doğru akım gerilimi

Dead circuit                                                  Gerilimsiz devre

Dead corner                                                 Ölü köşe

Dead line                                                       Ölü hat, akımsız hat

Deadline                                                        Termin, süre sonu

Dead load                                                      Ölü yük, hareketsiz yük

Dead time                                                     Ölü süre, ölü zaman

Dead weight                                                 Boş ağırlık, yüksüz ağırlık, ölü yük Dead-weight safety valve     Ağırlık kumandalı emniyet valfi Dead zone                             Ölü bölge

Deaerating heater                                       Degazörlü ısıtıcı

 

Deaerating tank                                           Degazör tankı

Deaerating unit                                            Degazör ünitesi

Deaeration                                                    Gaz alma (besleme suyunda)

Deaeration (cooling water)                      Soğutma suyu hava alma devresi (dizel

motorlarda)

Deaerator                                                     Degazör (besleme suyunda)

Debris filter                                                  Pislik filtresi

Debris screen                                              Pislik süzgeci

Decarbonator                                              Dekarbonizasyon ünitesi

Decarbonize, to-                                          Dekarbonize etmek

Decarbonized water                                  Dekarbonize su

Decarbonizer                                               Dekarbonizatör

Decay                                                             Sönüm, bozulma

Decay time                                                   Sönüm süresi, bozulma süresi

Deceleration                                                Yavaşlama

Decibel                                                          Desibel, ses şiddeti ölçü birimi

De-energized circuit                                   Gerilimsiz devre

Deep well                                                      Derin kuyu

De-excitation breaker                                İkaz kaldırma kesicisi

De-excitation equipment                           İkaz kaldırma sistemi

De-excite, to-                                                İkaz kaldırmak

Defect                                                            Hata, kusur, eksiklik, defo

Defective                                                      Hatalı, kusurlu, eksik, defolu

Defect liability                                              Hata, kusur yada eksikliğe karşı sorumluluk

Defect liability period                                 Garanti süresi, hata sorumluluğu süresi

Deflecting plate                                           Yönlendirme plakası, çarpma plakası

Deflection                                                     Sapma, yön değiştirme, salgı, sehim, bel verme

Deflection plate                                           Yönlendirme plakası Deflector (Pelton turbines)           Saptırıcı (Pelton türbinlerinde) Deflector plate                    Yönlendirme plakası

Deformation amplitude                             Bozulum genliği

Degassing tank                                           Degazör tankı

Degassing unit                                            Degazör ünitesi

Degree                                                           Derece

Degree of purity                                           Saflık derecesi

Degree of saturation                                  Doyma derecesi

Dehydrating breather                                Nem alıcı (trafolarda)

Deionized water                                          Deionat, demineralize su, saf su

 

Deionized water pump                              Deionat pompası

Deionized water tank                                 Deionat tankı, deionize su tankı

Delaval root blade                                      Silindir köklü kanat

De Laval turbine                                          De Laval türbini

Delay                                                              Gecikme, geciktirme

Delay action fuse                                        Gecikmeli sigorta

Delayed feedback                                       Gecikmeli geri besleme

Delay element                                              Geciktirici eleman

Delay relay                                                    Zaman rölesi

Delay time                                                     Gecikme süresi

Delete, to-                                                     Silmek

Delivered at site                                          Şantiyede teslim

Delivery head                                               Basma yüksekliği (pompalarda) Delivery of a unit to the customer                                                                         Ünitenin müşteriye devri Delivery period          Teslim süresi

Delivery pipe                                                Basma hattı

Delivery requirements                              Teslimat şartları

Delivery scope                                            Teslimat kapsamı

Delivery terms                                             Teslimat şartları

Delivery valve                                              Çıkış valfi (dizel motorlarda)

Delivery valve spring                                 Çıkış valfi yayı (dizel motorlarda)

Delta connection                                         Üçgen bağlantı

Delta current                                                Delta akımı

Delta voltage                                                Delta gerilimi

Demagnetize, to-                                         Manyetiksizleştirmek, demagnetize etmek

Demineralization                                         Demineralizasyon (besleme suyunda), minerallerden arındırma

Demineralized water                                  Deionat, demineralize su, saf su

Demineralizer                                              İon değiştirici

Demineralizing plant                                  Demineralizasyon tesisatı

Denitrifacition plant                                   Azot arıtma tesisi

Denitrification                                              Azot giderme

Density                                                          Yoğunluk

Density ratio                                                 Yoğunluk oranı

Departure                                                     Ayrılma, salınım (otomatik kontrol sistem- lerinde)

Dependent                                                    Bağımlı

Dependent variable                                    Bağımlı değişken

Deposit                                                          Depozit, birikinti

 

Depreciation                                                Amortisman

Derivative                                                     Türev

Derivative action                                         Türevsel (diferansiyel) etki

Design                                                           Tasarım, dizayn

Design power                                              Dizayn gücü, dizayna esas güç

Design pressure                                         Dizayn basıncı

Design rating                                               Dizayn gücü

Design specification                                  Dizayn spesifikasyonu, dizayn tanımı

Design speed                                               Dizayn hızı

Design temperature                                   Dizayn sıcaklığı

Desired value                                               İstek değeri, referans değeri (reglajda)

Desulphurization                                         Desülfürizasyon, kükürt giderme

Desulphurization plant                              Kükürt arıtma tesisi

Desuperheater                                            Kızgınlık giderici Desuperheating spray valve               Su püskürtme valfi Desuperheating station                            Kızgınlık giderme istasyonu

Detachable                                                   Ayrılabilir

Detect, to-                                                     Algılamak

Detecting element                                      Sensör

Deterioration                                                Bozulma

Detraining tank                                            Degazör tankı

Development burden                                 Geliştirme masrafları

Development costs                                    Geliştirme masrafları

Deviation                                                       Sapma

Dew point                                                      Çiğlenme noktası

Dial                                                                 Kadran

Dial gauge                                                     Kadranlı gösterge

Dial indicator                                                Kadranlı gösterge

Dial thermometer                                       Kadranlı termometre

Diaphragm                                                    Diyafram, membran

Diaphragm                                                    Sabit kanat diski

Diaphragm packing                                    Sabit kanat sızdırmazlıkları Diaphragm pressure reducing valve Membranlı basınç düşürme valfi Diaphragm pressure switch Membranlı basınç şalteri Dielectric coefficient           Dielektrik katsayısı

Dielectric constant                                     Dielektrik katsayısı

Dielectric loss                                              Dielektrik kaybı

Dielectric loss angle                                  Dielektrik kayıp açısı

Dielectric loss factor                                 Dielektrik kayıp faktörü

 

Dielectric strength                                      Dielektrik dayanımı

Dielectric test                                              Dielektrik testi

Die out                                                           Sönme, yok olma

Diesel cooling water pump                      Dizel motorlu soğutma suyu pompası

Diesel cycle                                                  Dizel çevrimi

Diesel-driven generator                            Dizel jeneratör

Diesel engine                                               Dizel motor

Diesel generator                                         Dizel jeneratör

Differential expansion                               Diferansiyel (göreceli) genleşme, diferan- siyel (göreceli) uzama

Differential-expansion detector              Diferansiyel genleşme dedektörü Differential-expansion transmitter Diferansiyel genleşme transmiteri Differential fan pressure Fan fark basıncı

Differential head                                         Diferansiyel basma yüksekliği

Differential lever                                         Geri besleme kumanda kolu (türbin regla- jında)

Differential-pressure controller              Fark basınç regülatörü Differential pressure gauge     Fark basınç manometresi Differential pressure regulating valve Fark basınç reglaj valfi Differential-pressure regulator                                                                         Fark basınç regülatörü Differential pressure relay        Fark basınç rölesi

Differential pressure transducer            Fark basınç transdüseri, barton hücresi

Differential pressure transmitter           Fark basınç transmiteri Differential protection               Diferansiyel koruma Differential (protection) relay    Diferansiyel koruma rölesi Diffuser    Difüzör (pompalarda)

Diffuser control valve                                Difüzör kumanda valfi

Diffuser deflection vane                           Difüzör yönlendirme kanatları (pompalarda)

Diffuser governor valve                            Difüzör kumanda valfi

Diffuser vane                                               Difüzör kanadı

Diode                                                              Diyot

Dipstick                                                         Ölçme çubuğu, seviye çubuğu (yağ seviye- si, v.s. İçin)

Dipstick thermometer                               Daldırmalı termometre

Direct current working voltage               Doğru akım çalışma gerilimi

Direct-contact (type) feedwater he-       Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı

ater

Direct-contact (type) feedwater pre-     Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı

heater

 

Direct-contact (type) heater                     Karışmalı tip ısıtıcı

Direct current                                              Doğru akım

Direct current generator                           Doğru akım jeneratörü

Direct-current voltage                               Doğru akım gerilimi

Direct firing system                                   Direkt yakma sistemi (buhar kazanlarında)

Direct firing system with vapour se-     Brüden separatörlü direkt yakma sistemi

parator

Direction of rotation                                   Dönme yönü

Direction of steam flow                             Buhar akış yönü

Dirty-oil pump                                              Kirli yağ pompası

Disassembled                                             Demonte edilmiş

Disc (disk)                                                    Disk

Disc and diaphragm turbine                    Rotoru diskli tip türbin

Disc and shaft design                                Diskli tip dizayn (türbin rotorlarında)

Discharge                                                     Deşarj, boşaltma

Discharge canal                                          Deşarj kanalı

Discharge capacity                                    Deşarj kapasitesi

Discharge channel                                     Deşarj kanalı

Discharge coil                                              Deşarj bobini

Discharge electrode                                  Püskürtme elektrodu (elektrofiltrelerde)

Discharge gate                                            Çıkış suyu kapağı, emme borusu kapağı (hidrolik santrallarda)

Discharge head                                           Basma yüksekliği

Discharge opening                                     Boşaltma deliği

Discharge pipe                                            Boşaltma borusu

Discharge plate                                           Püskürtme plakası, püskürtme elektrodu (elektrofiltrelerde)

Discharge pressure                                   Basma basıncı

Discharge resistor                                     Deşarj direnci (jeneratör rotor sargılarında)

Discharge velocity (chimney)                  Baca çıkış hızı

Discharging electrode                               Püskürtme elektrodu

Disconnecting switch                               Ayırıcı, seksiyoner

Discontinuous                                             Süreksiz, kesintili

Disc rotor                                                      Diskli tip rotor (türbinlerde)

Disc wheel                                                    Rotor diski (türbinlerde)

Dislocation                                                   Kayma

Dismantled                                                   Demonte edilmiş

Dismounted                                                  Demonte edilmiş

Dispatching center (load)                         Yük dağıtım merkezi, yük tevzi merkezi

 

Dispersed matter                                        Ayrık madde, dispers madde

Dispersion                                                    Dağılma, yayılma

Displace, to- (the rotor)                            Rotoru çıkarmak

Displaced                                                      Kaymış

Displacement                                              Kayma

Display                                                           Ekran, gösterge

Display time                                                 Görünme süresi

Disruptive discharge                                 Delinme, atlama

Disruptive strength                                    Delinme dayanımı, atlama dayanımı

Disruptive voltage                                      Delinme gerilimi, atlama gerilimi

Dissipate                                                       Dağılma, dağıtma

Distance bolt                                                Mesafe tutucu civata

Distance piece                                             Ara parça, mesafe tutucu Distant reading thermometer             Uzaktan okumalı termometre Distillate                   Damıtılmış sıvı

Distillation                                                     Damıtma

Distilled water                                             Distile su, saf su

Distilled-water pump                                  Saf su pompası

Distilled-water tank                                    Saf su tankı

Distortion                                                      Çarpılma, bükülme

Distortion of casing                                   Türbin gövdesinin çarpılması

Distribute, to-                                               Dağıtmak

Distributed parameter                               Dağıtık parametre

Distribution box                                          Dağıtım kutusu

Distribution line                                           Dağıtım hattı

Distribution network                                  Dağıtım şebekesi

Distribution substation                             Dağıtım trafo istasyonu

Distributor                                                    Distribütör

District heating                                            Bölgesel ısıtma, uzaktan ısıtma

Disturbance                                                 Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)

Disturbance variable                                 Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)

Diverter                                                         Parafudr, parafudur

Divided turbine casing                              Parçalı türbin gövdesi

Dolomite filter                                              Dolomit filtre

Dolomite powder                                        Dolomit tozu

Dosing pump                                               Dozaj pompası

Dotted line recorder                                  Noktalı yazıcı

Double-automatic extraction non-         Çift ara buharlı karşı basınç türbini

condensing turbine

 

Double-bleed condensing turbine          Çift ara buharlı kondensasyon türbini

Double busbar                                             Çift bara

Double butterfly valve                               Çiftli kelebek valf, karıştırma valfi

Double-casing                                             Çift gövdeli (türbin)

Double-collar thrust bearing                   Çift bilezikli basınç yatağı

Double cyclone arrangement                  Çift siklonlu tasarım, çift siklonlu düzenleme

(kazanlarda)

Double-ended stud                                     Çift uçlu civata, saplama

Double-extraction condensing tur-        Çift ara buharlı kondensasyon türbini

bine

Double-flow condenser                            Çift akışlı kondenser, çift gözlü kondenser

Double-flow L.P. section                           Çift akışlı alçak basınç türbini

Double-flow superheater                         Çift akışlı kızdırıcı

Double-flow turbine                                   Çift akışlı türbin

Double-furnace boiler                                Çift yanma odalı kazan

Double-pole switch                                    Çift kutuplu şalter Double-pressure steam turbine       Çift basınçlı buhar türbini Double-reheat turbine        Çift ara kızdırıcılı türbin

Double-reheat unit                                      Çift ara kızdırıcılı santral ünitesi

Double-T blade root                                   Çift-T şekilli kanat kökü

Dovetail blade root                                     Kırlangıç kuyruğu geçmeli kanat kökü Dovetail groove (turbines)             Kırlangıç kuyruğu şekilli yiv (türbinlerde) Dovetail joint            Kırlangıç kuyruğu şekilli geçme

Dovetail slot (generators)                        Kırlangıç kuyruğu şekilli oluk (jeneratörler-

de)

Downcomer header                                   Düşüş boruları kolektörü

Downcomer tubes                                      Düşüş boruları

Down-shot burners                                    Tavan yakıcıları

Downtime                                                     Durma süresi

Draft                                                               Çekiş (kazanlarda)

Draft                                                               Taslak

Draft loss                                                      Çekiş kaybı

Draft tube                                                      Boşaltma borusu (hidrolik santrallarda)

Drag                                                               Akma direnci, hava direnci

Drag link conveyor                                     Zincirli konveyör (kömür alma tesisinde)

Drain, to-                                                       Drene etmek, boşaltmak

Drainage                                                       Drenaj, boşaltma

Drainage ditch                                             Drenaj hendeği, drenaj çukuru

Drainage opening                                        Drenaj kanalı

 

Drainage piping                                           Drenaj hattı

Drainage pit                                                  Drenaj çukuru

Drain cock                                                    Drenaj musluğu

Drain cooler                                                 Kondensat soğutucusu

Drain cooling                                                Kondensat soğutma

Drain ditch                                                    Drenaj hendeği, drenaj kanalı

Drain oil pump                                             Drenaj yağı pompası

Drain pipe                                                     Drenaj hattı

Drains                                                            Yan kondensat, ön ısıtıcı yoğuşum suyu

Drains pump                                                Ön ısıtıcı kondensat pompası

Drains tank                                                   Yan kondensat tankı

Drain tank                                                     Drenaj tankı

Drain valve                                                   Drenaj valfi

Drain water                                                  Atık su, drenaj suyu

Draught                                                         Çekiş (kazanlarda)

Draught loss                                                Çekiş kaybı

Draw current, to-                                         Akım çekmek, enerji almak

Draw off, to-                                                  Çekmek, emmek

Drift eliminator                                            Damla tutucu (soğutma kulelerinde)

Drinking-water                                            İçme suyu

Drinking-water tank                                   İçme suyu tankı

Drip, to-                                                         Damlamak

Drip pan                                                         Damla toplayıcı

Drip-proof (motor)                                      Su sıçramasına karşı korumalı (motor)

Drive control                                                Tahrik sistemi kumandası

Drive control cubicle                                 Tahrik sistemi kumanda dolabı

Drive control module                                 Tahrik sistemi kumanda modülü

Drive end                                                       Tahrik tarafı

Driving link (mechanical stoker)            Tahrik zinciri halkası (ızgaralı kazanlarda)

Driving motor                                               Tahrik motoru

Driving shaft                                                Tahrik mili

Droop compensator                                   Statik kompansatör

Drop                                                               Düşüş, düşü

Droplet                                                           Damlacık

Drum                                                              Dom (kazanlarda)

Drum                                                              Tambur (konveyörlerde)

Drum pressure                                            Dom basıncı

Drum rotor                                                    Tambur tipi rotor

Drum screen                                                Tamburlu elek

 

Drum switch                                                 Silindirik şalter

Drum type impuls turbine                         Silindirik aksiyon türbini

Drum type rotor                                           Silindirik rotor, tambur tipi rotor

Drum type turbine                                      Tambur tipi türbin

Dry ash removal                                         Katı curuf alma

Dry cooling tower                                       Kuru tip soğutma kulesi

Dry-saturated steam                                  Kuru doymuş buhar

Dry steam                                                     Kuru buhar

Dual-fuel boiler                                            Çift yakıtlı kazan

Dual-fuel burner                                          Çift yakıtlı yakıcı

Dual-fuel engine                                          Çift yakıtlı motor

Dual oil filter                                                 İkiz yağ filtresi

Duct                                                                Kanal

Duct vanes                                                   Saptırma plakaları (sac kanallarda)

Due date                                                        Termin

Dummy coil                                                  Yardımcı bobin

Dummy hole                                                 Kör delik

Dummy piston                                             Denge pistonu, basınç dengeleme pistonu

Dump condenser                                        Yardımcı kondenser

Duplex oil filter                                            İkiz yağ filtresi

Dust collector                                              Toz filtresi, kül filtresi

Dust content                                                Toz miktarı, kül miktarı (baca gazında)

Dust discharge                                            Kül atma, kül emisyonu

Dust emission                                             Toz emisyonu, kül emisyonu

Dust filter                                                      Toz filtresi, kül filtresi

Dust loading                                                 Kül miktarı ( gaz kanallarında), kül yükü (filtrelerde)

Dust separator                                            Toz filtresi, kül filtresi

Dye checking                                               Boyayla çatlak kontrolu

Dye penetrant test                                      Boyayla çatlak kontrolu

Dynamic balance                                        Dinamik balans

Dynamic head                                              Dinamik basınç, dinamik basma yüksekliği

Dynamic pressure                                      Dinamik basınç

Dynamic suction head                              Dinamik emme yüksekliği

Dynamic suction lift                                   Dinamik emme yüksekliği, manometrik emme yüksekliği

Dynamic viscosity                                      Dinamik viskozite

Dynamo                                                         Dinamo

Dynamo lamination                                    Dinamo sacı

 

Dynamometer                                              Dinamometre

Dynamo sheet                                             Dinamo sacı

 

 

 

E

 

Earth                                                              Toprak

Earth connection                                        Toprak hattı

Earthed system                                           Topraklı sistem

Earth fault                                                     Toprak kaçağı

Earth-fault test                                            Toprak kaçağı testi

Earthing                                                         Topraklama

Earthing switch                                           Topraklama anahtarı, topraklama şalteri

Earth leakage coil                                       Toprak kaçağı bobini

Eccentric                                                      Eksantrik, dışmerkezli

Eccentricity                                                  Eksantrisite, dışmerkezlilik

Eco                                                                 Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)

Economical life                                           Ekonomik ömür, fizibiliteye esas ömür

Economical output                                     En ekonomik güç

Economic load point                                  En ekonomik güç değeri

Economizer                                                  Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)

Economizer bypass                                   Ekonomizör baypas hattı, eko baypas hattı

Economizer tubes                                      Ekonomizör boruları

Eddy current                                                Endüksiyon akımı, fukolt akımı

Effective capacity                                       Yararlı güç, net güç

Effective efficiency                                     Toplam verim

Effective head                                              Etkin yükseklik

Effective height                                           Etkin yükseklik

Effective length                                           Etkin uzunluk

Effective load                                               Etkin yük, efektif yük

Effectiveness factor                                  Soğuma faktörü (yanma odası boru perde- lerinde)

Effective output                                           Efektif güç, etkin güç

Effective power                                           Efektif güç, etkin güç

Effective rating                                            Efektif güç, etkin güç

Effective resistance                                   Efektif direnç, etkin direnç

 

Effective thermal cross section              Efektif termal kesit

Efficiency                                                      Verim, randıman

Ejector                                                           Ejektör

Ejector water pump                                    Ejektör suyu pompası

Elastic pipe suspension                           Yaylı boru askısı

Elbow                                                             Dirsek

Electrical conductivity test                      İletkenlik testi (kazan suyunda)

Electrical control room                             Elektrik kumanda odası

Electrical control station                          Elektrik kumanda istasyonu

Electrical full load pump                           Elektrikli tam yük pompası

Electrically actuated                                  Elektrik kumandalı

Electrically driven                                      Elektrik tahrikli

Electrically driven auxiliary oil pump Elektrikli yardımcı yağ pompası Electrical position transducer   Elektrikli konum transdüseri Electrical position transmitter              Elektrikli konum transmiteri Electrical power              Elektriksel güç

Electrical precipitator                                Elektrofiltre

Electrical recorder                                     Elektrikli yazıcı Electrical (single-line) diagram            Elektrik tek hat şeması Electrical speed transmitter      Elektrikli hız transmiteri

Electrical utility                                            Elektrik işletmesi, elektrik şirketi

Electric bolt heater                                    Elektrikli civata ısıtıcısı

Electric charge                                            Elektrik yükü

Electric field intensity                                Elektriksel alan yoğunluğu

Electric field strength                                Elektriksel alan dayanımı

Electricity                                                      Elektrik

Electricity company                                   Elektrik kurumu, elektrik şirketi

Electric motor                                              Elektrik motoru

Electric motor drive                                   Elektrik motorlu tahrik düzeni

Electric utility                                               Elektrik işletmesi, elektrik şirketi Electro-chemically machined blade      Elektrokimyasal olarak işlenmiş kanat Electrodynamic balance        Elektrodinamik balans

Electrofilter                                                  Elektrofiltre, elektrostatik filtre Electro-hydraulic actuator           Elektrohidrolik tahrik düzeneği Electro-hydraulic converter           Elektrohidrolik konvertör Electro-hydraulic positioner drive                                                                         Elektrohidrolik ayar düzeneği

Electro-hydraulic turbine governing     Elektrohidrolik türbin reglaj sistemi

system

Electrolyte                                                    Elektrolit

 

Electromagnet                                             Elektromıknatıs

Electromotor pump                                    Elektromotorlu pompa, elektrik motorlu pompa

Electron                                                         Elektron

Electron gun                                                 Elektron tabancası

Electronic charge                                       Elektron yükü

Electronic emergency governor se-      Elektronik hız regülatörü seçici devresi

lector circuit

Electrostatic precipitator                          Elektrofiltre

Element                                                         Element, eleman

Elevating platform                                      Kaldırma platformu

Elevator                                                         Asansör

Elmo-pump                                                   Elmo pomp, elektromotorlu pompa

Embedded                                                    Gömülü

Embedded temperature detector           Gömme termometre, gömmeli termoele-

man

Embedded temperature sensor             Gömmeli termoeleman Emergency bearing oil pump  İmdat yatak yağ pompası Emergency button                      İmdat butonu, acil durum butonu

Emergency bypass valve                         İmdat baypas valfi

Emergency cut-off speed                         Ani kapama hızı

Emergency diesel                                       İmdat dizel ünitesi, imdat dizeli

Emergency exhaust valve                        İmdat egzoz valfi

Emergency extraction stop valve          Ara buhar ani kapama ventili

Emergency feed line                                  Acil besleme hattı, emniyet hattı

Emergency generating set                       İmdat jeneratörü

Emergency generator                               İmdat jeneratörü

Emergency governor                                 İmdat hız regülatörü

Emergency lighting                                    Acil durum aydınlatması, güvenlik aydınlat- ması

Emergency oil                                              Ani kapama yağı

Emergency oil circuit                                Ani kapama yağ devresi

Emergency oil pump                                  İmdat yağ pompası Emergency power distribution board İmdat elektrik dağıtım panosu Emergency power generating unit               Yedek enerji üretim ünitesi Emergency power generator                                                      İmdat jeneratörü

Emergency power supply on system  Şebeke oturmasında imdat enerji besle-

failure                                                            mesi

Emergency pushbutton                             İmdat butonu, acil durum butonu

 

Emergency shutdown                               Ani kapama

Emergency shut-off valve                        Ani kapama ventili

Emergency stop                                          Ani kapama

Emergency stop handle                            Ani kapama kolu, imdat kolu

Emergency stop valve                              Ani kapama ventili, imdat ventili

Emergency switch                                     İmdat şalteri, acil durum şalteri

Emergency trip                                            Acil trip etme, acil durdurma

Emergency triping device                        Ani kapama düzeneği

Emission                                                       Emisyon, salım

Emission rate                                              Emisyon hızı

Empirical                                                       Ampirik

Emulsion                                                       Emülsiyon, sıvı çözelti

End bearing                                                  Nihai yatak

End blade                                                      Son kanat

End clearence                                             Eksenel klerans

End connection piece                               Uç bağlantı parçası

Endothermic reaction                                Endotermik reaksiyon

End piece                                                      Son parça (türbin kanat montajında)

End plate (of core)                                     Baskı plakası (sac paketlerde)

End plate temperature                              Baskı plakası sıcaklığı (jenaratör statoru sac paketlerinde)

End winding                                                 Sargı başı

End winding bracing                                 Sargı başı kuşaklaması

End winding insulation                             Sargı başı izolasyonu

End winding transposition                       Sargı başı transpozisyonu, sargı başı çap-

razlaması

End winding mount                                    Sargı başı sabitleyicisi

Energize, to-                                                 Gerilim altına almak

Energy                                                           Enerji

Energy conservation                                 Enerji tasarrufu

Energy consumption                                 Enerji tüketimi

Energy conversion                                     Enerji dönüşümü

Energy generation                                      Enerji üretimi

Energy sourse                                             Enerji kaynağı

Energy supply                                              Enerji beslemesi

Energy transmission                                 Enerji iletimi

Energy tunnel                                              Enerji tüneli,  basınçlı su tüneli (hidrolik santrallarda)

Engaging of back-pressure regulator  Karşı basınç regülatörünü devreye alma

 

Engaging of controlled extraction         Kumandalı ara buhar sistemini devreye

alma

Engine                                                            Makina, makine

Engine block                                                Makina  gövdesi,  makina bloğu, motor bloğu

Engine-generator elastic coupling         Motor-jeneratör arası elastik kaplini

Engine house                                               Makina binası, makina dairesi

Engine output                                              Motor gücü

Engin room                                                  Makina odası, makina dairesi

Engin with reheater                                   Ara kızdırıcılı makina, ara kızdırıcılı türbin

Engler viscosity                                          Engler viskozitesi

Enriched fuel                                               Zenginleştirilmiş yakıt

Enthalpy                                                        Entalpi

Entrance angle                                            Giriş açısı

Entrance loss                                              Giriş kaybı

Entropy                                                          Entropi

Environmental conditions                        Çevre şartları

Environmental protection                        Çevrenin korunması

Epoxy                                                             Epoksi

Epoxy resin                                                  Epoksit reçine

Equalizer pipe                                              Dengeleme borusu

Equalizing circuit                                        Eşitleme devresi

Equation of state                                        Hal denklemi

Equilibrium                                                   Denge

Equipment                                                    Ekipman, araç-gereç, teçhizat

Equipment ground                                      Donatım topraklaması

Erect, to-                                                       Dikmek, inşa etmek, monte etmek

Erection                                                         İnşa, montaj

Erection drawing                                        Montaj resmi

Erection opening                                         Montaj deliği

Erection schedule                                      Montaj programı

Erection sequence                                     Montaj sırası

Erosion                                                          Aşınma, erozyon

Erosion damage                                         Aşınma hasarı

Erosion resistance                                    Aşınma dayanımı

Erosive                                                          Aşındırıcı

Error                                                               Hata, sapma, reglaj farkı

Estuary                                                          Irmak ağzı, nehir ağzı

Euler equation                                             Euler denklemi

 

Evacuate, to-                                                Havasını almak, boşaltmak

Evaluation                                                     Değerlendirme

Evaporate, to-                                              Buharlaşmak

Evaporation loss                                        Buharlaşma kaybı (soğutma kulelerinde)

Evaporator                                                   Evaporatör, buharlaştırıcı Evaporator heating surface Evaporatör ısıtma yüzeyi Event                                                 Olay, süreç

Examine, to-                                                 Denetlemek, kontrol etmek

Examiner                                                      Denetçi, kontrolör

Excess                                                          Aşırı, fazla

Excess air                                                     Hava fazlalığı (kazanlarda)

Excess air coefficient                                Hava fazlalık katsayısı

Excess current                                            Fazla akım, aşırı akım

Exchangeable                                              Değiştirilebilir

Exchanger                                                    Eşanjör

Excitation                                                      İkaz, uyarım

Excitation current                                      İkaz akımı, uyarma akımı

Excitation voltage                                      İkaz gerilimi, uyarma gerilimi

Excitation winding                                      İkaz sargısı

Exciter                                                           İkaz dinamosu, ikaz

Exciter bearing                                            İkaz yatağı

Exciter bus                                                   İkaz barası

Exciter coupling                                          İkaz kaplini

Exciter current cable                                 İkaz akımı kablosu

Exciter end                                                   İkaz tarafı

Exciter losses                                              İkaz kayıpları

Exciter output                                              İkaz gücü

Exciter rotor                                                 İkaz (jeneratörü) rotoru

Exciter shaft                                                 İkaz (jeneratörü) mili

Ex factory                                                     Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında

Exhaust                                                         Egzoz

Exhaust air                                                   Egzoz havası, atık hava

Exhaust-air duct                                         Atık hava kanalı

Exhaust blade                                              Son kademe kanadı

Exhaust casing                                           Çürük buhar kasası

Exhaust cross section                              Çürük buhar çıkış kesiti

Exhaust end                                                 Çürük buhar tarafı (türbinlerde)

Exhauster fan                                              Değirmen vantilatörü

Exhaust gas                                                 Çürük gaz

 

Exhaust-gas channel                                 Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı

Exhaust-gas diffuser                                 Egzoz gazı difüzörü (gas türbinlerinde)

Exhaust-gas duct                                       Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı

Exhaust-gas pipe                                        Egzoz manifoldu

Exhaust-gas (pipe) protection                Egzoz manifoldu mahfazası Exhaust heat recovery equipment                                                                         Atık ısı geri kazanım ekipmanı Exhaust line    Egzoz hattı

Exhaust loss                                                Egzoz kaybı

Exhaust pipe                                                Egzoz borusu

Exhaust port                                                Egzoz çıkışı, egzoz kanalı

Exhaust relief diaphragm                         Egzoz emniyet diyaframı

Exhaust side                                                Egzoz tarafı

Exhaust stage                                             Egzoz kademesi, son kademe

Exhaust stage blade                                  Son kademe kanadı

Exhaust steam                                            Egzoz buharı, çürük buhar

Exhaust steam casing                               Çürük buhar kasası

Exhaust steam end                                    Çürük buhar tarafı

Exhaust steam flow                                   Çürük buhar debisi

Exhaust steam oil separator                   Egzoz buharı yağ separatörü

Exhaust steam pipe                                   Çürük buhar hattı

Exhaust steam turbine                              Çürük buhar türbini

Exhaust temperature                                Egzoz sıcaklığı, çıkış sıcaklığı

Exhaust turbine                                           Çürük buhar türbini

Exhaust valve                                              Çürük buhar valfi (buhar türbinlerinde)

Exhaust valve                                              Egzoz valfi, egzoz supapı (dizel motorlarda)

Exhaust velocity                                         Çıkış hızı

Exhaust volume                                          Çürük buhar hacmi

Exit angle                                                      Çıkış açısı

Exit gas                                                         Çürük gaz

Exit loss                                                        Çıkış kaybı

Exit pipe                                                        Çıkış hattı

Exit pressure                                               Çıkış basıncı

Exit side                                                        Çıkış tarafı

Exit velocity                                                  Çıkış hızı

Exothermal process                                  Eksotermik işlem, eksotermik proses

Exothermic process                                  Eksotermik işlem, eksotermik proses

Exothermic reaction                                  Eksotermik reaksiyon, ısı veren tepkime

Expansion bellow                                       Genleşme körüğü

Expansion bend                                          Genleşme kavisi

 

Expansion chamber                                  Genleşme haznesi

Expansion compensator                          Genleşme kompansatörü

Expansion joint                                           Genleşme kompansatörü

Expansion loop                                           Genleşme kavisi

Expansion tank                                           Genleşme tankı

Expansion transmitter                              Genleşme transmiteri

Expansion vessel                                       Genleşme kabı

Experiment                                                   Deney

Explosion diaphragm                                Emniyet membranı

Extend, to-                                                    Tevsi etmek

Extension                                                      Tevsi, uzama, genişleme, müştemilat External diameter of stator core   Stator saç paketleri dış çapı External excitation      Harici ikaz

External power                                            Yardımcı enerji

Extinction voltage                                      Sönüm gerilimi

Extraction                                                     Ara buhar alma

Extraction back-pressure turbine          Ara buharlı karşı basınç türbini

Extraction check valve                             Ara buhar çek valfi

Extraction condensing turbine               Ara buharlı kondensasyon türbini

Extraction condensing turbine-ge-        Ara buharlı kondensasyonlu türbojeneratör

nerator set                                                    seti

Extraction control                                       Ara buhar reglajı

Extraction control valve                           Ara buhar reglaj valfi

Extraction heater                                        Ara buharlı ön ısıtıcı

Extraction line                                             Ara buhar hattı Extraction non-return valve   Ara buhar çek valfi Extraction piping                                         Ara buhar hattı

Extraction point                                           Ara buhar alma noktası

Extraction pressure                                   Ara buhar basıncı Extraction pressure regulator          Ara buhar basınç regülatörü Extraction pump                      Kondensat pompası

Extraction stage                                         Ara buhar kademesi

Extraction steam                                        Ara buhar

Extraction steam feed heating                Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

Extraction steam feed water prehe-      Ara buharla besleme suyu ön ısıtması

ating

Extraction steam flow                               Ara buhar debisi Extraction steam preheater Ara buharlı ön ısıtıcı Extraction steam preheating                   Ara buharla ön ısıtma

 

Extraction steam pressure                      Ara buhar basıncı

Extraction stop valve                                Ara buhar ani kapama ventili

Extraction turbine                                       Ara buharlı türbin

Extraction valve                                          Ara buhar valfi

Extractor                                                       Çıkarıcı

Ex works                                                       Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında

 

 

 

F

 

Fabric filter                                                   Bez filtre

Factory certificate                                      İmalat sertifikası

Fading                                                            Sönümlenme (vibrasyonda, osilasyonda)

Failure                                                            Arıza, bozulma, kopma

Family of curves                                         Eğriler ailesi, eğriler takımı

Fan                                                                  Fan, vantilatör

Fan assisted hyperbolic cooling             Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi

tower

Fan blade                                                      Fan kanadı, vantilatör kanadı

Fan casing                                                    Fan gövdesi

Fan control cubicle                                    Fan kontrol kabini

Fan cover                                                      Fan gövdesi, fan mahfazası

Fan drive                                                       Fan tahrik elemanı

Fan drive turbine                                        Fan tahrik türbini

Fan efficiency                                              Fan verimi

Fan guard plate                                           Fan mahfaza saçı

Fan margin                                                   Fan kapasite rezervi

Fan motor                                                     Fan motoru

Fast acting                                                    Hızlı tepkili, çabuk tepkili (reglajda)

Fast response control action                  Hızlı kumanda edilebilir

Fault                                                               Arıza

Fault alarm                                                   Arıza alarmı

Fault current                                                Arıza akımı

Fault indicator                                             Arıza kayıt cihazı, arıza göstergesi

Fault record                                                 Arıza protokolu

Fault recorder                                             Arıza yazıcısı

 

Fault shutdown                                           Arıza nedeniyle durdurma

Feasibility                                                      Fizibilite

Feather                                                          Kama, zivana

Feed                                                               Besleme

Feedback                                                      Geri besleme

Feedback amplifier                                     Geri besleme amplifikatörü

Feed controller                                            Besleme regülatörü

Feeder                                                           Fider, hat

Feeder                                                           Dağıtıcı, besleyici, besleme hattı (kömür alma tesisinde)

Feeder chute                                                Besleme şutu (değirmenlerde)

Feeder floor                                                  Dağıtıcı katı, dağıtıcı platformu

Feeder pump                                                Besleme pompası

Feed-forward control                                 İleri beslemeli regülasyon

Feed heating plant                                      Besleme suyu ön ısıtma tesisi

Feed heating stage                                    Besleme suyu ön ısıtma kademesi

Feed heating system                                 Besleme suyu ön ısıtma tesisi

Feeding drum                                              Üst dom

Feeding of data                                           Done yükleme

Feed line                                                        Besleme hattı

Feed pipe                                                      Besleme hattı, besleme borusu

Feed pump                                                    Besleme pompası

Feed pump governor                                 Besleme pompası regülatörü

Feed the boiler, to-                                     Kazana su vermek

Feed valve                                                    Besleme valfi

Feed water                                                   Besleme suyu

Feedwater conditioning                             Besleme suyu şartlandırması

Feedwater controller                                 Besleme suyu regülatörü

Feedwater deaerator                                 Besleme suyu degazörü

Feedwater delivery pipe                            Besleme suyu basınç hattı

Feedwater filter                                           Besleme suyu filtresi

Feedwater header                                      Besleme suyu kolektörü

Feedwater heater                                      Besleme suyu ön ısıtıcısı

Feedwater line                                             Besleme suyu hattı

Feedwater preheater                                 Besleme suyu ön ısıtıcısı

Feedwater pump                                         Besleme suyu pompası

Feedwater regulator                                  Besleme suyu regülatörü Feedwater softening plant   Besleme suyu yumuşatma tesisi Feedwater storage tank               Besleme suyu tankı

 

Feedwater strainer                                     Besleme suyu filtresi

Feedwater tank                                           Besleme suyu tankı

Feedwater treatment                                 Besleme suyunun arıtılması Feedwater treatment plant             Besleme suyu arıtma tesisi Feedwater valve         Besleme suyu valfi

Feeler                                                             Algılayıcı

Field                                                                Saha, inşaat sahası, alan

Field coil                                                        Alan sargısı, indüktör sargısı

Field density                                                 Alan yoğunluğu

Field installation check-out                     İlk devreye alma hazırlığı

Field regulation                                           Alan kontrolu

Field rheostat                                              Alan reostası

Field weld                                                     Saha kaynağı

Field winding                                                Alan sargısı

Filament voltage                                         Filaman gerilimi

Fill                                                                   Yağmurlama  elemanları (soğutma kule- sinde)

Filling pipe                                                    Doldurma hattı

Filling valve                                                  Doldurma valfi

Film boiling                                                   Film kaynama

Film resistor                                                Film direnç

Filter                                                               Filtre

Filter backwashing                                    Filtre geri yıkaması

Filter bypass line                                        Filtre baypas hattı

Filter cartridge                                             Filtre kartuşu, filtre peteği

Filter changeover valve                            Filtre aktarma valfi

Filter screen                                                 Filtre eleği

Filter transfer valve                                   Filtre aktarma valfi, filtre değiştirme valfi

Fill the boiler, to-                                         Kazanı su ile doldurmak

Fin                                                                   Kanatçık, ripe

Final control element                                Son denetim öğesi, son kontrol elemanı

Final evaporator                                         Son buharlaştırıcı (Benson kazanlarında)

Final feed temperature                             Ön ısıtıcı nihai sıcaklığı

Final feedwater pre-heating                     Besleme suyu son ön ısıtması

Final inspection                                           Son kontrol

Final operating conditions                       Nihai işletme şartları

Final payment                                              Son ödeme

Final stage                                                    Son kademe

Final steam temperature                          Son kızdırıcı sıcaklığı

 

Final superheater                                       Son kızdırıcı

Fine adjustment                                          İnce ayar

Fineness                                                       Öğütme inceliği (değirmenlerde)

Fine screen                                                  İnce elek (soğutma suyu giriş kanallarında)

Finishing superheater                               Son kızdırıcı

Finned                                                            Kanatçıklı, ripeli

Finned pipe                                                  Kanatçıklı boru, ripeli boru

Finned tube                                                  Kanatçıklı boru, ripeli boru

Finned tube economiser                          Ripeli ekonomizör

Fir-blade fastening                                     Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)

Fir-blade mounting                                     Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)

Fire brick                                                       Ateş tuğlası, şamot tuğlası

Fire clay                                                         Şamot

Fire clay lining                                             Şamot kaplama

Fire point                                                       Yanma sıcaklığı, yanma noktası

Fire proof                                                      Yanmaz

Fire resistant                                               Ateşe dayanıklı, zor yanan

Fire side                                                        Gaz tarafı (kazanlarda)

Fire-tube boiler                                            Duman borulu kazan, alev borulu kazan

Firing equipment                                         Yakma ekipmanı

First law of thermodynamics                  Termodinamiğin birinci yasası

First stage                                                    İlk kademe, birinci kademe

First stage superheater                            Birinci kızdırıcı, kızdırıcı birinci kademesi

Fir-tree blade root                                       Çam tipi kanat kökü (türbinlerde)

Fir-tree root blade                                       Çam tipi köklü kanat

Fir-type groove                                            Çam tipi yiv

Fit, to-                                                             Uymak, uydurmak, yerleştirmek

Fitter                                                               Montör

Fixed                                                              Sabit

Fixed bed                                                      Sabit yatak (akışkan yataklı kazanlarda)

Fixed carbon                                                Sabit karbon (yakıt analizinde)

Fixed pipe mount                                        Sabit boru askısı

Fixed point                                                    Sabit nokta

Fixture                                                           Düzenek, teçhizat

Flame                                                             Alev

Flame impingement                                   Alev tepmesi

Flame “in”                                                     Yakıcı devrede

Flame monitor                                             Alev monitörü

Flame “out”                                                  Yakıcı devre dışı

 

Flame zone of combustor                        Yanma odası alev bölgesi

Flange                                                            Flanş

Flange connection                                      Flanşlı bağlantı

Flange coupling                                           Flanşlı kaplin

Flange heating                                             Flanş ısıtması

Flap                                                                 Klape

Flapper                                                          Çarpma plakası, dağılma plakası

Flare type burner                                        Konik yakıcı

Flash-back                                                    Alev tepmesi

Flash evaporator                                        Ani buharlaştırıcı

Flashing                                                         Buharlaşma

Flash-over                                                    Elektrik atlaması

Flash point                                                    Parlama noktası, parlama sıcaklığı

Flash steam                                                 Çürük buhar

Flash tank                                                     Çürük buhar tankı, genleşme tankı

Flat                                                                  Düz, yassı, yayvan

Flat car                                                          Alçak kasalı vagon

Flat coil                                                          Yassı bobin

Flat spring                                                     Yaprak yay

Flexible                                                          Elastik

Flexible coupling                                         Elastik kaplin

Flexible metal hose                                    Elastik metal hortum

Flexible suspension                                   Hareketli askı sistemi

Flip-flop circuit                                            Flip-flop devre, ikili devre

Float                                                               Şamandra

Floating action controller                         İntegral tutumlu regülatör

Floating bearing                                          Hareketli yatak, gezer yatak

Floating lever                                              Geri besleme kolu (türbin reglajında)

Floating matter                                           Yüzer madde

Floating rate                                                Ayar hızı, kapama hızı (kontrol sistemlerin- de)

Float-operated control valve                   Şamandıralı reglaj valfi

Float switch                                                 Şamandıralı şalter

Float trap                                                      Şamandıralı kondenstop

Float valve                                                    Şamandıralı valf

Flocculation                                                  Çökeltme, flokülasyon

Floculator                                                      Flokülatör (su hazırlama tesisinde), çökel- tici

Flood                                                              Sel, taşkın

 

Flooding                                                         Sel, taşkın

Floor                                                               Zemin, taban

Floor level                                                     Zemin kotu

Flow                                                                Akış, akım, debi

Flow control                                                 Debi reglajı

Flow cross-section                                    Akış kesiti

Flow diagram                                               Akış şeması

Flow loss                                                      Akış kaybı

Flow meter                                                   Debimetre

Flow path                                                      Akış yolu

Flow rate                                                       Debi

Flow resistance                                          Akış direnci

Fluctuate, to-                                                Dalgalanmak, artıp azalmak

Fluctuating load                                          Değişken yük, dalgalı yük

Flue                                                                 Duman borusu, duman yolu

Flue-dust collector                                     Baca gazı filtresi

Flue-dust precipitator                                Baca gazı filtresi

Flue gas                                                        Baca gazı

Flue-gas air heater                                     Hava ön ısıtıcısı

Flue-gas analyser                                       Baca gazı analizörü

Flue-gas bypass                                         Baca gazı  baypas hattı (kombine çevrim santrallarında)

Flue-gas bypass damper                          Baca gazı baypas damperi

Flue-gas bypass stack                              Baypas bacası

Flue-gas cleaning plant                             Baca gazı temizleme tesisi

Flue-gas damper                                        Baca gazı damperi

Flue-gas denitrification plant                  Baca gazı azot arıtma tesisi Flue-gas desulphurization plant    Baca gazı kükürt arıtma tesisi Flue-gas duct            Baca gazı kanalı

Flue-gas loss                                               Baca gazı kaybı (ısı kaybı)

Flue-gas pass                                              Baca gazı pasajı (kazanlarda) Flue-gas recirculating fan           Baca gazı resirkülasyon fanı Flue-gas recirculation  Baca gazı resirkülasyonu

Flue-gas reinjection                                   Baca gazı resirkülasyonu

Flue-gas sample                                         Baca gazı numunesi

Flue-gas volume                                         Baca gazı hacmı

Flue-gas withdrawal                                  Baca gazı resirkülasyonu

Fluid                                                                Akışkan

Fluid drive                                                    Hidrolik tahrik sistemi

 

Fluidized bed                                               Akışkan yatak

Fluidized-bed boiler                                   Akışkan yataklı kazan

Fluid-level monitor                                     Akışkan seviye monitörü

Fluid monitor                                               Akışkan monitörü

Fluid temperature                                      Akma sıcaklığı

Fluorescent lamp                                        Floresan lamba

Fluorescent screen                                    Flüorışıl ekran

Fluorescent tube                                         Floresan lamba

Flushing                                                         Durulama, fışkırma, fışkırtma

Flushing oil                                                   Çalkalama yağı, yıkama yağı

Flushing water                                            Çalkalama suyu, yıkama suyu

Flush water                                                  Çalkalama suyu, yıkama suyu

Flute                                                               Yiv, oluk

Flux                                                                 Akı, akış

Flux-carrying capacity                              Mıknatıslanma kapasitesi

Flux density                                                  Akı yoğunluğu

Fly ash                                                           Uçucu kül

Fly ash hopper                                             Uçucu kül bunkeri

Fly ash return                                              Uçucu kül geri beslemesi

Flyball                                                             Regülatör topu (hız regülatörlerinde)

Flyball governor                                          Toplu hız regülatörü,  merkezkaç  kuvvetli hız regülatörü

Flyweight speed governor                       Toplu hız regülatörü,  merkezkaç  kuvvetli

hız regülatörü

Flywheel                                                        Volan

Foam                                                              Köpük

Foam extinguisher                                     Köpüklü yangın söndürücü

Foaming                                                        Köpürme (domda)

Foaming characteristics                          Köpürme özelliği (yağlarda)

Follower control                                          Sürekli reglaj

Follow-up control                                       Sürekli reglaj

Force                                                              Kuvvet

Forced air                                                     Fan havası

Forced-air cooling                                      Cebri havalı soğutma

Forced air duct                                            Taze hava kanalı

Forced circulation                                      Cebri sirkülasyon

Forced circulation boiler                          Cebri sirkülasyonlu kazan, La Mont tipi ka-

zan

Forced-circulation lubrication                 Cebri sirkülasyonlu yağlama

 

Forced draft duct                                        Taze hava kanalı

Forced draft fan                                          Taze hava fanı, taze hava vantilatörü

Forced flow boiler                                      Tek geçişli (domsuz) kazan

Forced lubrication                                      Basınçlı yağlama

Forced oscillation                                       Güdümlü salınım, kendinden kaynaklanan salınım

Forebay                                                         Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid- rolik santrallarda)

Foreman                                                        Formen

Forged blade                                                Dövme kanat

Forged steel                                                 Dövme çelik

Forked blade root                                       Çatal tipi kanat kökü

Form-wound coil                                         Şablonla sarılmış bobin, şablon bobini

Forward-curved blade                               Öne kavisli kanat

Fossil-fired power plant                            Fosil yakıtlı santral

Fossil power plant                                      Fosil yakıtlı santral

Fouling (heating surfaces)                      Curuf bağlaması, kirlenme (ısıtma yüzey-

lerinde)

Foundation                                                    Temel

Foundation anchor                                     Temel ankrajı

Foundation axis                                          Temel ekseni

Foundation bed plate                                Temel plakası

Foundation bolt                                           Temel ankraj civatası

Foundation load                                          Temele gelen yük

Foundation structure                                Temel konstrüksiyonu

Four-core cable                                           Dörtlü kablo

Frame                                                            Şasi, temel plakası, karkas

Frame (generator)                                      Gövde, stator karkası

Francis turbine                                            Francis türbini

Free carbon                                                  Serbest karbon

Free chlorine                                                Serbest klor

Free swelling index                                    Serbest şişme indisi (kül analizi)

Freezing point                                              Donma noktası

Freight elevator                                          Yük asansörü

Frequency                                                     Frekans

Frequency band width                              Frekans bant aralığı

Frequency changer                                    Frekans değiştirici

Frequency controller                                 Frekans regülatörü

Frequency convertor                                 Frekans konvertörü

 

Frequency distribution                              Frekans dağılımı, sıklık dağılımı

Frequency divider                                      Frekans bölücü

Frequency range                                        Frekans aralığı

Frequency relay                                          Frekans rölesi

Frequency response                                 Frekans cevabı, frekans yanıtı

Frequency stability                                     Frekans kararlılığı

Frequency variant                                      Frekansa göre değişen, frekansa bağımlı

Fresh air                                                        Taze hava

Fresh air cooling                                         Taze havayla soğutma

Freshwater                                                   Taze su, tatlı su

Friction                                                          Sürtünme

Friction bearing                                           Kaymalı yatak

Friction coefficient                                     Sürtünme katsayısı

Friction losses                                            Sürtünme kayıpları

Front bearing                                               Ön yatak

Front bearing pedestal                             Ön yatak pedestalı

Front-fired boiler                                         Önden yakmalı kazan

Front view                                                    Ön görünüş, önden görünüş

Front wall                                                      Ön duvar

Front wall downcomers                            Ön duvar düşüş boruları

Front wall drain                                           Ön duvar drenajı

Front wall header                                       Ön duvar kolektörü

Front wall risers                                         Ön duvar buharlaştırıcı boruları

Fuel                                                                 Yakıt

Fuel bed thickness                                    Kömür tabakası kalınlığı (ızgaralı kazanlar- da)

Fuel cycle                                                     Yakıt çevrimi

Fuel demand                                                Yakıt ihtiyacı, yakıt gereksinimi

Fuel drying (in the mill)                             Yakıtın öğütülürken kurutulması

Fuel economy                                              Yakıt ekonomisi

Fuel feeder                                                   Yakıt besleyicisi, yakıt dağıtıcısı (değirmen- lere)

Fuel gasification                                         Kömürün gazlaştırılması

Fuel injector                                                 Yakıt enjektörü, enjektör

Fuel-laden vapours piping                        Brüden hattı

Fuel leakage pipe                                        Yakıt kaçağı devresi, yakıt kaçağı borusu

Fuel mixture                                                 Yakıt karışımı

Fuel-oil                                                           Fuel oil

Fuel-oil additives                                        Fuel oil katkı maddeleri

 

Fuel-oil heater                                             Fuel oil ısıtıcısı

Fuel processing                                          Yakıtın işlenmesi

Fuel pump                                                     Yakıt pompası

Fuel rating                                                    Yakıt özgül gücü

Fuel reprocessing                                      Yakıtın yeniden işlenmesi

Fuel sampling                                              Yakıtdan numune alma

Fuel trip                                                         Yakıt beslemesinin kesilmesi

Full admission                                             Buharın tam açılması (türbinlerde) Full-capacity auxiliary oil pump         Tam kapasiteli yardımcı yağ pompası Full load  Tam yük

Full-load auxiliary oil pump                     Tam kapasiteli yardımcı yağ pompası

Full-load hours                                            Tam yükte çalışma saati

Full-load operation                                     Tam yükte çalışma

Full-load output                                           Tam yük

Full-load pressure                                      Tam yük basıncı

Full-load pump                                            Tam yük pompası

Full-load steam flow                                  Tam yük buhar debisi

Full-scale deflection                                   Tam sapma

Full speed                                                     Tam devir, tam hız

Full-vision cabin                                         Tam görüşlü kabin (vinçlerde)

Full-wave rectifier                                      Tam dalga redresör

Functional diagram                                    Fonksiyon şeması

Functional group control                          Fonksiyon grubu kumandası Functional group control cubicle Foksiyon grubu kumanda dolabı Functional inspection  Fonksiyon kontrolu

Functional test                                            Fonksiyon testi

Fundamental frequency                            Temel frekans

Fundamental oscillation                           Temel osilasyon

Fundamental waves                                  Temel dalgalar

Furnace                                                         Ocak

Furnace arch                                               Yanma odası kemeri, ocak kemeri

Furnace capacity                                        Ocak ısı kapasitesi

Furnace draft                                               Ocak çekişi

Furnace heating surface                          Ocak ısıtma yüzeyi

Furnace losses                                           Ocak kayıpları, yanma odası kayıpları

Furnace slagging                                        Yanma odasının curuf bağlaması (kazan- larda)

Fuse                                                               Sigorta

Fuse board                                                   Sigorta panosu

 

Fusion                                                            Ergime (külde)

Fusion temperature                                   Ergime sıcaklığı (külde)

 

 

 

G

 

Gage                                                               Gösterge, mastar, geyc

Gage glass                                                   Düzey göstergesi, gösterge camı

Gain                                                                Kazanç ( elektronikte)

Gain control                                                 Kazanç ayarı, kazanç reglajı

Gain factor                                                   Kazanç katsayısı

Gallery                                                           Yürüme platformu, galeri

Galvanic battery                                          Galvanik batarya

Galvanic cell                                                Galvanik pil

Galvanic corrosion                                     Galvanik korozyon

Galvanic couple                                          Galvanic eleman, galvanik çift

Galvanic current                                         Galvanik akım

Galvanic protection                                    Galvanik koruma

Gantry crane                                                Portal vinç, ayaklı köprülü vinç

Gas analyser                                                Gaz analizörü

Gas baffle                                                     Gaz yönlendirme perdesi (kazanlarda)

Gas-blast circuit breaker                         Gazlı kesici

Gas burner                                                   Gazlı yakıcı, gaz yakıcısı

Gas chamber                                               Gaz haznesi (alev borulu kazanlarda)

Gas compressor                                         Gaz kompresörü

Gas counter                                                 Gaz sayacı

Gas distribution                                           Gaz dağıtımı

Gas distribution network                         Gaz dağıtım şebekesi

Gas emission                                               Gaz emisyonu

Gas engine                                                   Gaz motoru

Gaseous fuel                                                Gaz yakıt

Gas explosion                                              Gaz patlaması

Gas-fired boiler                                           Doğal gazlı kazan, gazlı kazan

Gas flow meter                                            Gaz sayacı

Gas-gas heat exchanger                          Gaz-gaz eşanjörü (baca gazı arıtma tesi-

sinde)

 

Gas heater                                                    Gaz ısıtıcısı ( baca gazı arıtma tesisinde)

Gasification of coal                                    Kömürün gazlaştırılması

Gasket                                                           Conta, gasket, salmastra

Gas main                                                       Gaz ana borusu, ana gaz hattı

Gas motor                                                     Gaz motoru

Gas pass                                                       Gaz pasajı

Gas pipe                                                        Gaz borusu

Gas port                                                        Gazlı yakıcı yerleştirme ağzı (kazanlarda)

Gas pressure                                               Gaz basıncı

Gas proof                                                      Gaz sızdırmaz

Gas proportioning damper                      Baca gazı reglaj damperi

Gas safety valve                                         Gaz emniyet vanası

Gas-side tube corrosion                           Kazan borusu gaz tarafı korozyonu

Gassing                                                         Gaz ayrıştırma (yağda)

Gas supply                                                    Gaz beslemesi

Gas tempering                                             Baca gazı geri beslemesi, baca gazı resir- külasyonu

Gas tempering duct                                   Baca gazı resirkülasyon kanalı

Gas-tight                                                       Gaz sızdırmaz

Gas turbine                                                   Gaz türbini

Gas turbine combined cycle power     Gaz türbinli kombine çevrim santralı

plant

Gas turbine combined cycle power     Gaz türbinli kombine çevrim santralı

station

Gas turbine cycle                                       Gaz türbini çevrimi

Gas turbine-generator set                        Gaz türbojeneratörü

Gas turbine power plant                           Gaz türbinli elektrik santralı Gas turbine power station               Gas türbinli elektrik santralı Gas turbine stage  Gaz türbini kademesi

Gas velocity                                                 Gaz hızı

Gate                                                                Türbin rotoruna kanat geçirme ağzı

Gate house                                                   Bekçi kulübesi, kapı kontrol kulübesi

Gate piece                                                    Kanat geçirme ağzı kapama parçası

Gate valve                                                    Sürgülü vana, şiber

Gauge                                                            Gösterge, mastar, geyc

Gauge cock                                                  Düzey göstergesi musluğu

Gauge glass                                                 Düzey göstergesi, gösterge camı

Gauge pressure                                          Manometre basıncı

Gear coupling                                               Dişli kaplin

 

Gear pump                                                    Dişli pompa

General arrangement                                Genel yerleşim planı

General layout                                             Genel yerleşim planı

Generating costs                                        Elektrik üretim giderleri, elektrik üretim ma- liyeti

Generator                                                     Jeneratör, generatör

Generator air cooler                                   Jeneratör hava soğutucusu

Generator bearing                                      Jeneratör yatağı

Generator circuit breaker                        Jeneratör kesicisi

Generator cooling water pump               Jeneratör soğutma suyu pompası

Generator end                                             Jeneratör tarafı

Generator fan                                              Jeneratör fanı

Generator field                                            Jeneratör alanı

Generator field breaker                            Jeneratör alan kesicisi, ikaz kaldırma kesi-

cisi

Generator frame                                         Jenerator karkası

Generator front end                                   Jeneratör ikaz tarafı

Generator main lead                                  Jeneratör ana çıkış hattı

Generator output                                        Jeneratör gücü

Generator protection                                 Jeneratör koruması Generator protection system        Jeneratör koruması Generator rotor                          Jeneratör rotoru

Generator stability                                      Jeneratör stabilitesi, jeneratör kararlılığı

Generator stator                                         Jeneratör statoru

Generator stator core                                Jeneratör statoru sac paketi

Generator terminal                                     Jeneratör terminali, jeneratör klemensi

Generator terminal output                        Jeneratör çıkış gücü Generator terminal voltage          Jeneratör çıkış gerilimi Generator voltage                        Jeneratör gerilimi Generator voltage regulator              Jeneratör gerilim regülatörü Geometric attenuation           Geometrik zayıflama

Get steam up, to-                                        Buhara yol vermek, buhar açmak

Gilled tube                                                    Ripeli boru

Gilled tube economiser                            Ripeli ekonomizör

Girder                                                             Kiriş, hatıl

Gland                                                              Salmastra, salmastra kutusu (rotor sızdır- mazlığı), sızdırmazlık

Gland bolt                                                     Salmastra civatası, sızdırmazlık civatası

Gland box                                                     Salmastra kovanı, sızdırmazlık kutusu

 

Gland bush                                                   Salmastra bileziği

Gland casing                                                Sızdırmazlık gövdesi

Gland cover                                                 Sızdırmazlık kapağı

Gland exhauster system                          Sızdırmazlık buharı emiş sistemi

Gland flange                                                 Sızdırmazlık flanşı

Gland leakage                                             Sızdırmazlık buhar kaçağı

Gland leakage losses                                Sızdırmazlık buhar kayıpları

Gland leakage steam                                 Sızdırmazlık kaçak buharı

Glandless valve                                          Salmastrasız valf

Gland packing                                             Salmastra, sızdırmazlık

Gland packing ring                                     Sızdırmazlık bileziği

Gland ring                                                     Sızdırmazlık bileziği

Gland seal                                                    Salmastra, sızdırmazlık

Gland sealing steam                                 Rotor sızdırmazlık buharı

Gland seal water                                        Sızdırmazlık suyu

Gland steam                                                Rotor sızdırmazlık buharı Gland steam collecting pipe               Sızdırmazlık buharı kolektörü Gland steam condenser Sızdırmazlık buharı kondenseri Gland steam control valve    Sızdırmazlık buharı kontrol valfi Gland steam desuperheater     Sızdırmazlık buharı soğutucusu

Gland steam drains                                    Sızdırmazlık buharı yoğuşum suyu

Gland steam line                                         Sızdırmazlık buhar hattı

Gland steam losses                                   Sızdırmazlık buhar kayıpları

Gland steam pipe                                        Sızdırmazlık buhar hattı

Gland steam pocket                                   Sızdırmazlık  buhar cebi, sızdırmazlık bu- har hücresi

Gland steam pressure regulator            Sızdırmazlık buharı basınç regülatörü

Gland steam supply                                   Sızdırmazlık buharı beslemesi

Gland steam valve                                     Sızdırmazlık buharı valfi

Glass wool                                                    Cam yünü

Globe valve                                                  Konik valf, küresel vana

Glow discharge                                           Akkor deşarj

Glow lamp                                                    Neon lamba

Glowlamp                                                      Enkandesan ampul

Governing oil circuit                                  Reglaj yağ devresi

Governing oil supply                                  Reglaj yağ beslemesi

Governing oil supply line                         Reglaj yağı besleme hattı

Governing stage                                         Reglaj kademisi (buhar türbinlerinde)

Governing system                                      Reglaj

 

Governing valve                                         Reglaj valfi, ayar valfi

Governor                                                       Regülatör

Governor bellows                                       Regülatör membranı, regülatör körüğü (tür- binlerde)

Governor casing                                         Regülatör gövdesi, regülatör mahfazası

Governor cubicle                                        Regülatör hücresi

Governor diaphragm                                 Regülatör membranı

Governor drive                                            Regülatör tahrik sistemi

Governor equipment                                  Regülatör ekipmanı

Governor impeller                                      Regülatör çarkı

Governor linkage                                        Regülatör çubuğu

Governor oil                                                 Reglaj yağı, kumanda yağı

Governor oil pressure                              Reglaj yağ basıncı, kumanda yağı basıncı

Governor oil pump                                     Reglaj yağ pompası

Governor oil system                                  Kumanda yağ devresi

Governor pedestal                                     Regülatör pedestalı (türbinde), kumanda sehbası

Governor power fluid                                 Kumanda sıvısı

Governor rod                                               Regülatör çubuğu

Governor setting                                         Regülatör ayarı

Governor sleeve                                         Regülatör manşonu, regülatör kovanı

Governor stand                                           Regülatör sehpası

Governor valve                                           Reglaj valfi, ayar valfi

Grade                                                             Derece, eğim

Gradient                                                        Eğim, meyil, düşü

Grading test                                                 Elek analizi

Graduated                                                     Dereceli, taksimatlı, bölüntülü

Graduation line                                            Taksimat çizgisi

Granulated slag                                          Granül curuf

Graphite                                                        Grafit

Graphite anode                                            Grafit anot

Graphite lubricated bearing                     Grafitli yatak

Graphitized                                                   Grafitlenmiş

Grate                                                              Izgara

Grate area                                                    Izgara yüzey alanı

Grate bar                                                       Izgara çubuğu

Grate cleaning device                               Izgara temizleme düzeneği

Grate link                                                      Izgara çubuğu

Grate opening                                              Izgara aralığı, ızgara açıklığı

 

Grate rod                                                       Izgara çubuğu

Grate speed                                                  Izgara hareket hızı

Grating platform                                         Izgara platformu

Gravel bed                                                    Kum yatağı (su arıtımında)

Gravel filter                                                  Kum filtre (su arıtımında)

Gravity                                                           Yerçekimi

Gravity separation                                      Doğal ayrıştırma (domda)

Gravity tube                                                 Düşüş borusu

Grease                                                           Gres

Grease gun                                                   Gres tabancası, gresör

Grease lubrication                                      Gresle yağlama

Grease nipple                                               Gres memesi

Grid                                                                 Kafes, ızgara

Grid                                                                 Elektrik şebeksi

Grid bias                                                       Izgara öngerilimi (elektrikte)

Grid voltage                                                 Izgara gerilimi, şebeke gerilimi

Grind, to-                                                       Öğütmek, taşlamak

Grindability                                                   Öğütülebilirlik (kömürde)

Grindability index                                       Öğütülebilme indeksi

Grinder                                                          Öğütücü

Grinding drum                                             Öğütme tamburu

Grinding ring                                                Öğütme halkası, öğütme tablası (bilyalı değirmenlerde)

Grit arrestor                                                 Siklonlu kül tutucu

Grit hopper                                                   Kül silosu, kül bunkeri

Groove                                                           Yiv, oluk

Grooved ball bearing                                 Oluklu bilyalı yatak

Ground                                                           Toprak

Ground                                                           Taşlanmış

Ground , to-                                                  Topraklamak

Ground breaking                                        Temel atma Ground breaking ceremony         Temel atma töreni Ground brush                                              Topraklama fırçası

Ground connection                                    Toprak bağlantısı

Ground current                                           Toprak akımı

Grounded                                                      Topraklanmış

Grounded circuit                                         Topraklanmış devre

Grounded switch                                        Topraklı anahtar

Grounded system                                       Topraklı sistem

 

Ground fault                                                 Toprak kaçağı, toprak arızası

Ground-fault relay                                      Toprak kaçağı rölesi

Ground in (valve)                                       Alıştırılmış (valf)

Grounding                                                     Topraklama

Grounding conductor                                Topraklama iletkeni

Grounding plug                                           Topraklı priz

Grounding switch                                       Topraklama anahtarı

Ground level                                                Zemin seviyesi, zemin hizası

Ground resistance                                     Toprak direnci

Ground terminal                                         Toprak terminali, toprak kutbu

Ground water                                              Yeraltı suyu

Group                                                             Blok, grup, ünite

Grouping                                                       Gruplandırma

Group of blades                                          Kanat grubu

Guarantee fuel                                             Dizayna esas yakıt, özellikleri garanti edil- miş yakıt

Guarantee performance test                   Garanti değerleri testi

Gudgeon pin                                                Piston pimi

Guide baffles                                               Deflektör

Guide blade                                                  Yönlendirme kanadı, türbin sabit kanadı

Guide blade row                                         Sabit kanat kademesi

Guide blade support ring                          Sabit kanat diski

Guide line                                                      Kılavuz, yönerge

Guide piece                                                  Kılavuz parça, kılavuz eleman

Guide pin                                                       Kılavuz pim

Guide plate                                                   Kılavuz plaka

Guide ring                                                     Ayar bileziği, yönlendirme halkası

Guide rod                                                      Kılavuz şandeli, yönlendirme çubuğu

Guide sleeve                                                Kılavuz kovanı

Guide spindle                                               Kılavuz mil

Guide vane                                                   Sabit kanat, yönlendirme kanadı (türbinler- de, pompalarda)

Guide wheel                                                 Sabit kanat diski (türbinlerde)

Guiding principles                                      Kılavuz kurallar, yönerge

Gunning refractory                                    Şamotun yüzeye püskürtülmesi

Gypsum                                                         Alçıtaşı, jips

Gypsum sludge                                           Alçıtaşı çamuru (kükürt arıtma tesisinde)

Gypsum sludge tank                                 Alçıtaşı çamuru tankı

 

H

 

Hairline crack                                              Kılcal çatlak

Half load                                                        Yarı yük

Half-part slide ring                                      Yarım bilezik (kaymalı yataklarda)

Half-wave rectifier                                      Yarı dalgalı redresör

Hall detector                                                Hall sondası

Hall probe                                                     Hall sondası

Hammer mill                                                 Çekiçli değirmen

Hand auger                                                   El burgusu, el matkabı

Hand brace                                                   El burgusu, el matkabı

Hand drill                                                       El matkabı

Hand emergency tripping lever              Manuel ani kapama kolu

Hand firing                                                    Elle tutuşturma

Hand operated                                             El kumandalı, elle kumanda edilen

Hand rail                                                        Korkuluk, küpeşte, trabzan

Handwheel                                                   El çarkı, volan

Harbour duty                                                Liman harcı, liman vergisi

Harbour fee                                                  Liman ücreti

Hard coal                                                      Taş kömürü, antrasit

Hardness of water                                      Suyun sertliği

Hard-to-burn fuel                                        Zor yanan yakıt

Harmonic                                                      Harmonik

Harmonic analyser                                     Harmonik analizörü

Harmonic analyzer                                     Dalga çözümleyici

Harmonic components                              Harmonik bileşenler

Harmonic content                                       Harmonikler toplamı, harmonik içeriği

Harmonic motion                                        Harmonik hareket

Harmonic vibration                                     Harmonik titreşim

Harmonic voltage                                       Harmonik gerilim

Head                                                               Basma yüksekliği, düşü

Header                                                           Kolektör, kolektör boru

Header handholes                                      Kolektör temizleme delikleri

Header openings                                         Kolektör temizleme delikleri

Header type boiler                                      Seksiyonel kazan

Head loss                                                      Basma yüksekliği kaybı, basınç kaybı

Head loss characteristics                        Debi-basma yüksekliği eğrisi (pompalarda)

 

Head of delivery                                          Basma yüksekliği

Head of water                                              Su sütunu

Headpond                                                     Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid- rolik santrallarda)

Headroom                                                     Kafa yüksekliği

Head tank                                                     Üst tank, üst depo, tepe tankı

Heat                                                                Isı

Heat balance                                                Isı bilançosu

Heat balance calculation                          Çevrim ısı hesabı

Heat conduction                                          Isı iletimi

Heat conductivity                                        Isıl iletkenlik

Heat consumption                                      Isı tüketimi

Heat content                                                 Isı içeriği

Heat cycle                                                     Isı devresi

Heat dissipation                                          Isı kaybı, ısı yayılımı

Heat distribution                                          Isı dağılımı

Heat drop                                                      Isı düşümü

Heat emission                                              Isı yayımı

Heat energy                                                  Isı enerjisi

Heater                                                            Isıtıcı, ön ısıtıcı

Heater water box                                        Ön ısıtıcı su haznesi

Heat exchange                                            Isı alış verişi

Heat exchanger                                           Isı eşanjörü, ısı değiştiricisi

Heat exchange surface                             Isı değiştirme yüzeyi

Heat extraction                                            Isı çekimi, ısı alımı

Heat flow diagram                                      Isı akış şeması

Heat flux                                                        Isı akısı

Heating coil                                                  Isıtma serpantini

Heating resistor                                          Isıtma direnci

Heating steam                                             Isıtma buharı

Heating steam drains                                Isıtma buharı drenajı, ısıtma buharı kon- densatı

Heating time                                                 Isıtma süresi

Heating value                                               Isıl değer

Heat input                                                      Isı girişi

Heat insulation                                             Isı izolasyonu

Heat liberation                                             Isı salımı, ısı çıkışı

Heat loss                                                       Isı kaybı

Heat loss by conduction                           Isı iletim kaybı

 

Heat loss by convection                           Isı taşınım kaybı, konveksiyon ısısı kaybı

Heat loss by radiation                                Radyasyon kaybı, ışıma kaybı

Heat loss in slag                                         Curufla ısı kaybı

Heat of combustion                                    Yanma ısısı

Heat of evaporation                                    Buharlaşma ısısı

Heat of vaporisation                                   Buharlaşma ısısı

Heat price                                                     Isı bedeli, ısı ücreti

Heat pump                                                    Isı pompası

Heat rate                                                       Özgül ısı harcaması

Heat recovery                                              Isı geri kazanımı

Heat recovery boiler                                   Atık ısı kazanı Heat recovery steam generator             Atık ısı kazanı Heat release                                    Isı salımı

Heat removal                                               Isı alma, ısı çekme

Heat requirement                                        Isı gereksinimi

Heat resistance                                           Isıl direnç

Heat resistant                                              Isıya dayanıklı

Heat run test                                                Sıcak çalıştırma testi

Heat sink                                                       Isı alıcı, soğutucu

Heat soaked turbine                                   Isıtılmış türbin

Heat soaking time                                      Isıtma süresi

Heat source                                                  Isı kaynağı

Heat stability test                                       Sıcak çalıştırma testi

Heat stress                                                   Isıl stres, ısıl gerilim

Heat supply                                                   Isı beslemesi

Heat transfer                                                Isı transferi

Heat transfer by conduction                    İletim yoluyla ısı transferi

Heat transfer by convection                    Konveksiyon yolu ile ısı transferi Heat transfer by radiation        Radyasyon yolu ile ısı transferi Heat transfer coefficient Isı transfer katsayısı

Heat transfer resistance                           Isı transfer direnci

Heat treatment                                            Isıl işlem

Heavy current                                              Yüksek akım

Heavy-current buşing                                Yüksek akım buşingi

Heavy-duty gas turbine                             Ağır hizmet gaz türbini

Heavy oil                                                       Ağır yağ

Heavy-oil burner                                         Ağır yağ yakıcısı

Heavy walled                                               Kalın duvarlı

Height of crane hook                                 Vinç kanca yüksekliği

 

Height of head                                             Kafa yüksekliği

Helical compression spring                     Helis baskı yayı Helical spring supported foundation Helis yaylı temel Herion magnet valve                       Herion manyetik valf

Herion solenoid valve                               Herion manyetik valf

Herion solenoid valve for load-dis-        Herion manyetik yük atma valfi

connect relay

Herion solenoid valve for load-shed-   Herion manyetik yük atma valfi

ding relay

Hermetically sealed                                   Hava sızdırmaz

High ash coal                                               Yüksek küllü kömür

High break capacity fuse                          Yüksek kesme güçlü sigorta

High-capacity turbine                                Yüksek güçlü türbin

High current                                                 Yüksek akım, kuvvetli akım High duty section (boilers)              Son kızdırıcı ( kazanlarda) High duty section of superheater      Son kızdırıcı ( kazanlarda) Higher calorific value       Üst ısıl değer

Higher heating valve                                 Üst ısıl değer

Highest load                                                 Maksimum yük

High flash-point fluid                                 Zor tutuşabilen sıvı yakıt

High frequency                                            Yüksek frekans

High grade coal                                           Yüksek ısıl değerli kömür, yüksek kaliteli kömür

High/low water level alarm                       Su seviyesi alarm cihazı

High moisture coal                                     Yüksek nemli kömür

High potential test                                      Yüksek gerilim testi

High-power lead-in                                     Yüksek akım girişi

High-pressure air atomizing                    Yüksek basınçlı hava atomizasyonu

High-pressure boiler                                  Yüksek basınçlı kazan

High-pressure by-pass                              Yüksek basınç baypas hattı

High-pressure casing                                Yüksek basınç gövdesi

High-pressure compressor drive tur-  Yüksek basınç kompresörü tahrik türbini

bine

High-pressure control cylinder               Yüksek basınç reglaj silindiri High-pressure control valve         Yüksek basınç reglaj valfi High-pressure cylinder Yüksek basınç gövdesi

High-pressure  cylinder exhaust st-     Yüksek basınç gövdesi egzost buharı

eam

High-pressure element of the turbine  Türbin yüksek basınç tarafı

 

High-pressure emergency stop valve  Yüksek basınç ani kapama ventili, yüksek-

basınç stop valfi

High-pressure fan                                       Basınç yükseltme fanı

High-pressure feed heater                       Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı High-pressure feedwater heater                                                                         Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı High-pressure feedwater preheater Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı High-pressure fuel line         Yüksek basınç yakıt hattı

High-pressure governing valve              Yüksek basınç reglaj valfi

High-pressure governor valve                Yüksek basınç reglaj valfi

High-pressure high-temperature ra-     Yüksek basınç-yüksek sıcaklık radyal ön

dial flow topping turbine                          türbini

High-pressure inner casing                     Yüksek basınç iç gövdesi High-pressure labyrinth packing       Yüksek basınç labirentleri High-pressure operating cylinder             Yüksek basınç reglaj silindiri High-pressure outer casing                                                            Yüksek basınç dış gövdesi High-pressure pipe line      Yüksek basınç boru hattı

High-pressure piping                                 Yüksek basınç boru hattı

High-pressure preheater                          Yüksek basınç ön ısıtıcısı

High-pressure rotor                                   Yüksek basınç türbin rotoru

High-pressure section                               Türbin yüksek basınç bölümü

High-pressure stage                                  Yüksek basınç kademesi

High-pressure steam                                 Yüksek basınçlı buhar

High-pressure stop and control valve Yüksek basınç  reglaj  ve stop valf kombi-

nasyonu

High-pressure turbine                               Türbin yüksek basınç bölümü, yüksek ba- sınç türbini

High-pressure valve chest                       Yüksek basınç valf kasası

High-speed air-blast circuit breaker     Havalı hızlı kesici

High-speed circuit breaker                      Hızlı kesici

High-speed pulverizer                               Yüksek devirli değirmen

High-speed turbine                                     Yüksek devirli türbin

High-temperature corrosion                    Yüksek sıcaklık korozyonu

High-temperature turbine                         Yüksek sıcaklık türbini

High tension switch cubicle                    Yüksek gerilim şalt hücresi, yüksek gerilim

şalt dolabı

High tension switch gear                         Yüksek gerilim şalt tesisi

High volatile bituminous coal                 Gaz kömürü

High voltage                                                 Yüksek gerilim

High-voltage bushing                                Yüksek gerilim buşingi

 

High-voltage bushing terminal bolt       Yüksek gerilim bağlantı civatası High-voltage bushing terminal box                                                                         Yüksek gerilim terminal kutusu High-voltage cabinet    Yüksek gerilim kabini

High-voltage cable                                     Yüksek gerilim kablosu High-voltage circuit breaker   Yüksek gerilim kesicisi High-voltage cubicle                    Yüksek gerilim hücresi

High-voltage side                                       Yüksek gerilim tarafı

High-voltage switchboard                        Yüksek gerilim şalt panosu

High-voltage switchgear                          Yüksek gerilim şalt tesisi

High-voltage switchyard                          Yüksek gerilim şalt sahası

High voltage test                                        Yüksek gerilim testi

Hipot test                                                      Yüksek gerilim testi, elektriksel dayanım testi

Hog fuel firing plant                                   Çöp yakma tesisi

Hogging (upwards)                                    Türbin rotorunun kamburlaşması

Hogging ejector                                          Yol verme ejektörü

Hollow fixed blade                                      İç kısmı boş sabit kanat

Hollow-blade diaphragm                          Ortası (iç kısmı) boş sabit kanat diski

Hollow conductor                                       Ortası boş iletken

Hollow diaphragm                                      Ortası boş sabit kanat diski

Hollow-drum turbine rotor                       Ortası boş türbin rotoru

Hollow shaft                                                 Ortası boş şaft

Hollow stationary blade                            İç kısmı boş sabit kanat

Hollow stator blade (of gas turbines)   İç kısmı boş sabit kanat (gaz türbinlerinde)

Honeycomb coil                                          Petek bobin

Hooke’s law                                                 Hooke kanunu

Hopper                                                           Bunker

Horizontal joint flange bolt                       Türbin gövde flanşı saplaması, flanş civa-

tası

Horizontally divided                                   Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)

Horizontally split                                         Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)

Horizontal superheater                             Yatay kızdırıcı

Horizontal turbine                                       Yatay türbin

Horse power                                                Beygir gücü

Horseshoe magnet                                     At nalı mıknatıs, u-mıknatıs

Hot air                                                            Sıcak hava

Hot-air blower                                              Sıcak hava fanı

Hot-air duct                                                  Sıcak hava kanalı

Hot corrosion                                               Yüksek sıcaklık korozyonu

 

Hot face of the boiler                                 Kazan iç yüzeyi

Hot gas                                                          Sıcak gaz

Hot lime soda process                              Sıcak kireç soda işlemi (suyun yumuşatıl- masında)

Hot reheat pipe                                            Sıcak ara kızdırıcı hattı, ara kızdırıcı çıkış hattı

Hot start                                                        Kızgın yol verme (türbine)

Hot water                                                      Sıcak su

Hot water tank                                             Sıcak su tankı

Hotwell                                                          Hotvel, kondensat toplama haznesi

Housing                                                         Gövde

Housing distortion                                      Gövdenin çarpılması, gövde çarpıklığı

Hub                                                                 Göbek

Humidity                                                        Nem

Humping                                                        Gövdenin çarpılması

Hunting                                                          Salınım (türbin reglajında)

Hybrid burner                                              Çift yakıtlı yakıcı

Hybrid cooling tower                                 Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi

Hydraulic actuator cylinder                      Hidrolik tahrik silindiri

Hydraulic amplifier                                     Hidrolik amplifikatör

Hydraulic ash removal                              Hidrolik kül alma, hidrolik kül atma

Hydraulic ash transport                            Hidrolik kül atma, hidrolik kül nakli Hydraulic bearing lift pump  Hidrolik rotor kaldırma pompası Hydraulic booster      Hidrolik güçlendirici

Hydraulic coupling                                     Hidrolik kaplin

Hydraulic fluid                                             Hidrolik sıvı

Hydraulic governing system                   Hidrolik reglaj sistemi

Hydraulic governor                                    Hidrolik regülatör (türbinlerde)

Hydraulic losses                                         Hidrolik kayıplar

Hydraulic oil                                                 Hidrolik yağ

Hydraulic power fluid                                 Kumanda sıvısı

Hydraulic power plant                               Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

Hydraulic pressure test                            Hidrolik basınç testi (örn: kazanlarda)

Hydraulic pump                                           Hidrolik pompa

Hydraulic rotor lifting pump                    Hidrolik rotor kaldırma pompası

Hydraulic servomotor                               hidrolik servomotor

Hydraulic shaft lifting device                  Hidrolik şaft kaldırma düzeneği Hydraulic speed governor         Hidrolik hız regülatörü Hydraulic speed transmitter Hidrolik hız transmiteri

 

Hydraulic thrust trip                                   Eksenel yatak emniyeti

Hydraulic turbine                                        Hidrolik türbin, su türbini

Hydraulic turning gear                              Hidrolik virör, hidrolik rotor döndüme dişlisi

Hydrazine                                                      Hidrazin

Hydrocarbon                                                Hidrokarbon

Hydrochloric acid                                       Hidroklorik asit

Hydroelectric power plant                        Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

Hydrogen extraction valve                       Hidrojen tahliye vanası

Hydrogen bottle                                          Hidrojen tüpü

Hydrogen cooled                                        Hidrojen soğutmalı

Hydrogen cooler                                         Hidrojen soğutucusu

Hydrogen cooling                                       Hidrojenle soğutma, hidrojenin soğutulması

Hydrogen cylinder                                      Hidrojen tüpü

Hydrogen generation plant                      Hidrojen üretim tesisi

Hydrogen operating pressure                Hidrojen işletme basıncı (jeneratörlerde)

Hydrogen pressure reducer                    Hidrojen basınç detantörü

Hydrogen shaft seal                                  Şaft hidrojen sızdırmazlığı

Hydro power plant                                      Hidroelektrik santralı, hidrolik santral

Hydrostatic pressure                                Hidrostatik basınç

Hydrostatic pressure test                        Hidrolik basınç testi

Hydrostatic test                                          Hidrolik basınç testi

Hydrostatic test pressure                        Hidrolik test basıncı

Hygroscopic moisture                              Higroskopik nem, doğal nem

Hysteresis                                                    Histerezis

Hysteresis loop                                           Histerezis çevrimi

 

 

 

I

 

I-beam                                                            I-kesitli kiriş, putrel

Ice point                                                         Donma noktası

Idle running                                                  Boşta çalışma

Idle time                                                        Boşta (yüksüz) çalışma süresi, durma sü- resi

Ignition                                                           Ateşleme, tutuşturma

Ignition burner                                            Tutuşturma yakıcısı

 

Ignition temperature                                 Tutuşma sıcaklığı

Ignition voltage                                           Ateşleme gerilimi

Ignitor                                                             Tutuşturucu

Imbedded                                                      Gömülü

Immersion                                                    Batırma, daldırma

Immersion depth                                         Daldırma derinliği

Immersion length                                        Daldırma boyu

Immersion thermometer                          Daldırma termometre

Immersion thermostat                              Daldırma termostat

Immersion tube                                           Daldırma boru

Impact                                                            Etki, çarpma, vuruş

Impact crusher                                            Çarpmalı kırıcı

Impact mill                                                    Çarpmalı değirmen

Impact pulveriser                                       Çarpmalı değirmen

Impact resistance                                      Çarpma dayanımı, darbe dayanımı

Impedance                                                    Empedans

Impeller                                                         Pervane, çark (pompalarda, fanlarda)

Impeller blade                                              Hareketli kanat (fanlarda)

Implicit function                                          Kapalı fonksiyon

Impregnated                                                 Emprenyeli, emprenye edilmiş

Impulse                                                          İmpuls, darbe, tepi

Impulse blade                                              Sabit basınç kanadı, aksiyon kanadı

Impulse booster                                          Darbe yükseltici

Impulse chamber                                        Çark boşluğu (türbinlerde)

Impulse disc                                                Aksiyon diski, sabit basınç diski

Impulse duration                                         İmpuls süresi

Impulse excitation                                      Darbeli uyarma, darbeli ikaz

Impulse function                                         Dürtü işlevi, impuls fonksiyonu

Impulse generator                                      Darbe jeneratörü

Impulse limiter                                            Darbe sınırlayıcı

Impulse reaction turbine                           Aksiyon-reaksiyon türbini

Impulse section blade                               Sabit basınç kesitli kanat

Impulse stage                                              Aksiyon kademesi, sabit basınç kademesi

Impulse turbine                                           Aksiyon türbini, sabit basınç türbini

Impulse wheel                                             Aksiyon çarkı, sabit basınç çarkı

Impurity                                                         Kirlilik, saf olmama

Inboard bearing                                           Ara yatak

Incandescent lamp                                     Akkor lamba

Incineration plant                                        Çöp yakma tesisi

 

Inclination                                                     Eğim

Inclined                                                          Eğimli

Inclined conveyor                                       Eğimli konveyör (kömür alma tesisinde)

Inclined conveyor bridge                          Eğimli konveyör köprüsü (kömür alma te-

sisinde)

Inclined grate                                              Eğimli ızgara

Incombustible elements                           Yanmayan elementler (yakıtlarda)

Incombustible matters                              Yanmayan maddeler (yakıtlarda)

Incombustibles                                            Yanmayan elementler (yakıtlarda)

Incoming signals                                        Gelen sinyaller

Incomplete combustion                            Eksik yanma

Increase the load, to-                                 Yük almak

Indefinite                                                       Belirsiz, sınırsız

Independent                                                 Bağımsız

Independent variable                                 Bağımsız değişken

Indeterminate                                              Belirsiz

Indicator                                                        İbre, gösterge

Indicator cock                                             İndikatör valfi, gösterge bağlantı valfi

Indirect firing system                                İndirekt yakma sistemi

Indirect firing system with vapour         Brüden separatörlü indirekt yakma sistemi

separator

Individual drive                                           Münferit tahrik, tekli tahrik

Individual header                                        Münferit kolektör, tekli kolektör

Indoor switchgear                                      Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi

Indoor switching station                           Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi

Induced current                                          İndüksiyon akımı

Induced-draft fan                                        Cebri çekme vantilatörü, cebri çekme fanı

Induced emf                                                 Endüksiyon gerilimi

Induced shaft voltage                                Rotor gerilimi (jeneratörlerde)

Inductance                                                    Endüktans

Induction generator                                   Asenkron jeneratör

Induction motor                                          Asenkron motor

Inductive detector                                      Endüktif dedektör

Inductive reactance                                   Endüktif reaktans

Inductive resistor                                       Endüktif direnç

Inductive transmitter                                 Endüktif transmiter

Industrial type turbine                               Endüstriyel türbin

Inefficient                                                      Etkisiz, verimsiz

Inert gas                                                        Asal gaz

 

Inflammable                                                 Yanıcı, kolay tutuşur

Inflow of steam into blades                     Buhar kanat girişi

Infrared                                                          Kızıl ötesi, enfraruj

Inherent moisture                                       Doğal nem, higroskopic nem

Inhibitor                                                         İnhibitör

In-house manufacture                               Şahsi üretim, kendi olanaklarıyla üretim

Initial clearance                                          Başlangıç kleransı

Initial condition                                            Başlangıç koşulu

Initial deformation temperature             İlk deformasyon sıcaklığı (kül ergime tes-

tinde)

Initial guide baffle                                       Ön deflektör, ön yönlendirme kanadı

Initial guide blade                                       Ön yönlendirme kanadı

Initial investment                                        İlk yatırım

Initial load                                                     Başlangıç yükü

Initial loading                                               Ön yükleme

Initial operation                                           Deneme işletmesi

Initial play                                                     Başlangıç boşluğu, başlangıçtaki oynama payı

Initial position                                              Başlangıç konumu

Initial pressure                                            Ön basınç (türbinlerde)

Initial pressure control                              Ön basınç reglajı

Initial pressure controller                         Ön basınç regülatörü

Initial pressure regulation                        Ön basınç reglajı

Initial pressure regulator                          Ön basınç regülatörü, taze buhar basıncı

regülatörü

Initial start-up                                              İlk devreye alma

Initial steam                                                 Taze buhar

Initial steam conditions                             Taze buhar değerleri Initial steam outlet temperature Taze buhar çıkış sıcaklığı Initial steam pressure               Taze buhar basıncı

Initial steam temperature                         Taze buhar sıcaklığı, kazan çıkış sıcaklığı

Initial value                                                   Başlangıç değeri

Injection control                                          Püskürtme suyu reglajı

Injection cooler                                           Püskürtmeli soğutucu

Injection pump                                            Enjeksiyon pompası

Injection valve                                             Püskürtme suyu valfi

Injection water                                            Püskürtme suyu

Injection water control valve                   Püskürtme suyu kontrol valfi

Injector                                                          Enjektör, püskürtücü

 

Injector holder                                             Enjektör gövdesi

Injector sleeve                                             Enjektör memesi kovanı

Inlet                                                                 Giriş

Inlet air duct                                                 Hava giriş kanalı

Inlet angle                                                     Giriş açısı

Inlet casing                                                   Giriş kasası

Inlet conditions                                            Giriş şartları

Inlet edge                                                      Giriş kenarı (kanatlarda)

Inlet flow angle                                            Giriş açısı

Inlet guide vanes                                        Sabit kanatlar (fanlarda)

Inlet header                                                  Giriş kolektörü

Inlet pipe                                                       Giriş borusu

Inlet pressure                                              Giriş basıncı

Inlet side                                                       Giriş tarafı

Inlet temperature                                        Giriş sıcaklığı

Inlet valve                                                     Giriş valfi

Inlet valve                                                     Emme valfi, emme supabı (motorlarda)

Inlet valve seat                                            Giriş valfi siti, emme supabı oturma yüzeyi

Inlet vane control                                        Sabit kanat reglajı (pompalarda)

Inlet velocity                                                 Giriş hızı

Inner bearing                                               İç yatak

Inner casing                                                 İç gövde

Inner casing base                                       İç yatak alt parçası

Inner casing top                                          İç yatak üst parçası

Inorganic matter                                         İnorganik madde

In phase                                                        Eş fazlı

In-phase load component                         Aktif yük komponenti

Input circuit                                                  Giriş devresi

Input impedance                                         Giriş empedansı

Input variable                                               Giriş değişkeni

Insert blades into the rotor, to-               Rotora kanatları yerleştirmek

Inserted                                                         Gömülü

Inserted blade                                              Yerleştirilmiş kanat

Insertion of thermocouples                     Termo elemanların yerleştirilmesi

Insertion of thermometer                         Termometrenin yerleştirilmesi

Insertion of the rotor                                 Rotorun yerleştirilmesi

Inside bearing                                              İç yatak

Inside diameter                                           İç çap

Inside dimension                                        İç ölçü

 

Inspected                                                      Kontrol edilmiş

Inspection                                                     Kontrol etme, revizyon

Inspection certificate                                Kontrol sertifikası

Inspection door                                           Kontrol kapağı

Inspection glass                                         Kontrol camı

Inspection hole                                            Kontrol deliği

Installation                                                    Tesis, montaj

Installation carriage (for rotor)                Rotor montaj arabası

Installation instructions                            Montaj talimatı

Installed                                                         Monteli, kurulu

Installed capacity                                       Kurulu güç

Installed load                                               Kurulu güç

Installed power                                           Kurulu güç

Instantaneous power                                Anlık yük

Instantaneous trip                                      Ani kapama

Instantaneous value                                  Anlık değer

Instruction                                                    Talimatname, yönerge

Instrument                                                    Cihaz, aparat, alet, aygıt

Instrument amplifier                                  Ölçü amlifikatörü

Instrumentation and control equip-       Ölçü-kontrol ekipmanı

ment

Instrument board                                        Gösterge tablosu, enstrüman panosu

Instrument cable                                         Ölçme kablosu

Instrument cubicle                                     Ölçme hücresi (şalt tesisinde)

Instrument panel                                         Gösterge tablosu, enstrüman panosu

Instrument tapping points                        Ölçme noktaları

Instrument transformer                            Ölçü trafosu

Insulated                                                       İzole

Insulating tape                                            İzolasyon bandı

Insulating tube                                            İzolasyon borusu

Insulating varnish                                      İzolasyon verniği

Insulating washer                                      Kutup civatası izolesi

Insulation                                                      Yalıtım, yalıtkan madde

Insulation fault                                            İzolasyon hatası, izolasyon arızası, izolas- yon kaçağı

Insulation layer                                           İzolasyon tabakası

Insulation material                                     İzolasyon maddesi

Insulation resistance                                İzolasyon direnci

Insulation test                                             İzolasyon testi

 

Intake                                                             Giriş

Intake gate                                                    Su giriş kapağı (hidrolik santrallarda)

Intake structure                                          Giriş yapısı

Integral action controller                          İntegral tutumlu regülatör

Integral shaft                                                Yekpare şaft, tek parçalı şaft

Interaction factor                                        Etkileşim faktörü

Interceptor valve                                        Intersept valfi

Intercept valve                                            Intersept valfi

Interchangeable                                          Takaslanabilir

Interchange of heat                                    Isı alış verişi

Interchanger                                                Değiştirgeç

Intercondenser                                            Ara kondenser

Interconnected operation                         Şebekeyle paralel çalışma

Intercooler                                                    Ara soğutucu

Interference                                                 Parazit, karışım

Interlock module                                         Kilitleme modülü (otomatik kontrolda)

Intermediate bearing                                 Ara yatak

Intermediate casing                                   Ara gövde Intermediate current transformer Ara akım trafosu Intermediate flange                                    Ara flanş

Intermediate frequency                             Ara frekans

Intermediate gear                                       Eksantrik mil dişlisi

Intermediate layer                                      Ara tabaka

Intermediate oil tank                                  Ara yağ tankı

Intermediate pressure                              Ara basınç, orta basınç (türbinde) Intermediate-pressure by-pass           Orta basınç baypas hattı Intermediate-pressure casing             Orta basınç gövdesi Intermediate-pressure cylinder               Orta basınç silindiri

Intermediate-pressure section               Orta basınç bölümü Intermediate-pressure stage        Orta basınç kademesi Intermediate-pressure turbine Orta basınç türbini Intermediate tank            Ara tank

Internal consumption                                 İç ihtiyaç, iç tüketim

Internal drum components                       Dom iç elemanları

Internal efficiency                                       İç verim (türbinde, pompada)

Interpole                                                        Yardımcı kutup

Interpole winding                                        Yardımcı kutup sargısı

Interrupting capacity                                 Kesme kapasitesi

Interrupting current                                   Kesme akımı

 

Interruption                                                   Kesinti, arıza

Interspace                                                    Aralık

Interstage attemperator                            Ara soğutucu

Interstage condenser                                Ara kondenser

Interstage cooler                                         Ara soğutucu

Interstage gland                                          Ara sızdırmazlık

Interstage seal                                            Ara sızdırmazlık

Interstice of the grate                                Izgara açıklığı, ızgara aralığı

Interturn fault                                               Sargı kısa devresi (jeneratörde)

Interturn fault relay                                    Sargı koruma rölesi

Interturn insulation                                     Sargı izolasyonu

Interturn short circuit                                Sargı kısa devresi (jeneratörde)

Interval                                                          Ara, aralık

Inventory control card                              Envanter kartı

Inverse feedback                                        Ters geri besleme Inverted-T shaped blade root           Çekiç başlı kanat kökü Inverted rectifier                     Ters redresör

Inverted-T root blade                                 Ters T-köklü kanat, çekiç başı köklü kanat

Inverter                                                          İnverter

Investigation                                                İnceleme, soruşturma

Investment                                                   Yatırım

Investment expenditure                            Yatırım harcaması

Invitation to bid                                           Teklif vermeye davet, ihaleye davet

Invitation to tender                                     Teklif vermeye davet, ihaleye davet

Ion                                                                   İyon

Ion exchanger                                             İyon değiştirici

Ion exchange resin                                    İyon değiştirici reçine

Iron losses                                                   Demir kayıpları

Iron shot cleaning                                       Demir bilyalar püskürterek temizleme

Irreversible process                                  Tersinmez işlem

Isentropic                                                      İzentropik, eş entropili

Isentropic compression                            İzentropik sıkıştırma

Isentropic efficiency                                  İzentropic verim

Isentropic expansion                                 İzentropik genleşme, izentropik genişme

Isentropic heat drop                                  İzentropik ısı düşümü, sabit entropide ısı

düşümü

Isobaric                                                         Sabit basınçlı, izobarik

Isobaric condensation                               İzobarik yoğuşma

Isobaric heating                                          İzobarik ısıtma, sabit basınçda ısıtma

 

Isobaric process                                         İzobarik proses

Isolating valve                                             Kesme vanası

Isolation switch                                           Ayırıcı, seksiyoner

Isothermal                                                    İzotermik, eşit sıcaklıklı

Isothermal process                                    İzotermik proses

 

 

 

J

 

Jack                                                               Jak, priz

Jack                                                               Kriko, bocurgat

Jack board                                                    Küçük şalt dolabı

Jacket                                                            Gömlek, kılıf, mahfaza

Jacket (water)                                             Su ceketi, su gömleği

Jacking bolt                                                  Kaldırma civatası

Jacking device                                            Kaldırma aparatı

Jacking oil                                                    Rotor kaldırma yağı

Jacking oil pump                                        Rotor kaldırma yağ pompası

Jacking system                                           Rotor kaldırma sistemi

Jack screw                                                   Basınç kaldırma civatası, vidalı kriko

Jackshaft                                                      Ara mil, avara mil

Jamming                                                       Sıkışma, tutukluk (valflerde, kumanda dü- zeneklerinde)

Jam nut                                                          Kontra somun

Jet                                                                   Meme, jet

Jet chamber                                                 Meme hücresi

Jet condenser                                              Püskürtmeli tip kondenser

Jet ejector                                                    Jetli ejektör

Jib crane                                                       Bumlu vinç

Jig                                                                   Ayırıcı

Jig fixture                                                     Ayırma düzeneği

Joining pipe                                                 Bağlantı borusu

Joint                                                               Ek, ekyeri,mafsal,conta

Joint bolt                                                       Mafsallı civata, bağlantı civatası

Joint compound                                          Sızdırmazlık macunu

Joint coupling                                              Mafsallı kavrama

 

Joint edge                                                     Birleşme kenarı

Joint face                                                      Birleşme yüzeyi

Joint flange bolt                                          Flanş civatası, flanş saplaması

Jointing plate                                               Bağlama plakası

Joint packing                                               Flanş contası

Joint plate                                                     Bağlama plakası

Joist                                                               Kiriş

Journal                                                          Şaft yatağı, muylu

Journal bearing                                           Radyal yatak, taşıyıcı yatak, kaymalı yatak, mil yatağı

Journal bearing shell                                 Taşıyıcı yatak kovanı

Journal box                                                  Mil kovanı

Journal pressure                                        Yatak basıncı

Jumper                                                          Atlama teli, geçici bağlantı teli

Junction                                                        Birleşme, bağlantı

Junction box                                                Bağlantı kutusu, buat, dağıtım kutusu

Junction piece                                             Bağlantı elemanı, bağlantı parçası

Junction plate                                              Pasa

Junction tower                                            Yön değiştirme kulesi (konveyör sistemle- rinde)

 

K

 

Kaplan turbine                                             Kaplan türbini

Kerb                                                               Ön kenar

Key                                                                 Anahtar, kama, dil

Key groove                                                   Kama oluğu, kama yuvası

Key seat                                                        Kama oluğu, kama yuvası

Key way                                                         Kama oluğu, kama yuvası

Kiln                                                                 Fırın, ocak

Kilo                                                                 Kilo

Kiloampere                                                   Kiloamper

Kilocycle per second                                 Kilohertz

Kilogram                                                       Kilogram

Kilohertz                                                        Kilohertz

Kilometer (kilometre)                                 Kilometre

 

Kiloohm                                                         Kiloohm

Kilovolt                                                          Kilovolt

Kilovolt ampere                                          Kilovolt amper (kVA)

Kilowatt                                                         Kilovat

Kilowatt hour                                               Kilovat saat (kWh)

Kinematic viscosity                                    Kinematik viskozite

Kinetic                                                           Kinetik

Kinetic energy                                             Kinetik enerji Kingsbury type thrust bearing  Parçalı basınç yatağı Kite                                                                 Trapez

Knob                                                               Buton, düğme, tokmak

Kramer mill type firing equipment         Kramer değirmenli yakma düzeneği

K-value                                                          K-değeri (ısı transfer katsayısı)

KVAR-meter                                                 Reaktif enerji sayacı

 

 

 

L

 

Label                                                              Etiket

Labeled                                                          Etiketli

Labile                                                             Kararsız (reglaj sistemlerinde)

Labor costs                                                  İşçilik giderleri

Laborer (Labourer)                                     İşçi

Labyrinth                                                       Labirent

Labyrinth casing                                         Labirent mahfazası

Labyrinth chamber                                    Labirent haznesi

Labyrinth clearence                                  Labirent boşluğu

Labyrinth disc                                             Labirent diski

Labyrinth gland                                           Labirent salmastra

Labyrinth gland casing                             Labirent mahfazası

Labyrinth gland housing                           Labirent mahfazası

Labyrinth packing                                      Labirent salmastra, boğumlu salmastra

Labyrinth ring                                              Labirent bileziği

Labyrinth seal                                             Labirent salmastra, boğumlu salmastra

Labyrinth shaft seal                                   Labirent tip mil sızdırmazlığı

Labyrinth sheet metal                               Labirent sac

 

Labyrinth strip                                             Labirent şerit, labirent bant

Lack of oxygen                                            Oksijen eksikliği

Ladder                                                           Merdiven

Lag                                                                  Gecikme (reglaj sistemlerinde)

Lag, to-                                                          Yalıtmak

Lag elements                                               Geciktirme elemanları

Lag free                                                         Gecikmesiz

Lagged                                                           İzoleli (ısıya karşı)

Lagging                                                          İzolasyon tabakası, türbinin dış izolasyon sacı

Lagging plate                                               İzolasyon plakası

Lagging sheet                                             İzolasyon sacı

Lamellar graphite                                       Katmanlı grafit

Laminar flow                                                Laminer akım

Laminar-screen type magnetic filter     Katman elekli manyetik filtre

Laminate core                                             Sac paket

Laminated                                                     Katmanlı, laminer, tabakalı

Lamination                                                    Sac paketlerin sacı

La-Mont boiler                                             La-Mont tipi kazan, cebri sirkülasyonlu ka- zan

Lamp                                                              Lamba

Lance port                                                    Kurum üfleme lansı yerleştirme ağzı

Land                                                               Yatakların taşıma yüzeyi

Land                                                               Arazi

Lantern                                                          Fener

Lap winding                                                  Bindirme sargı

Last stage                                                     Son kademe

Last-stage blade                                         Son kademe kanadı

Last-stage blade length                            Son kademe kanat boyu

Last-stage blade ring                                 Son kademe kanat çemberi

Last stage preheater                                 Son ön ısıtıcı

Latent heat                                                   Gizli ısı

Latent heat of evaporation                       Buharlaşma ısısı

Latent heat of vaporization                      Buharlaşma ısısı

Lateral friction                                             Yanal sürtünme

Lateral gas pass                                         Çapraz gaz geçişi (kızdırıcılarda)

Lateral movement                                      Yanal kayma, yanal hareket

Latticed bar                                                  Kafes çubuğu

Lay, to-                                                           Döşemek (kabloyu, boruyu)

 

Layer                                                              Katman, tabaka

Layout                                                            Yerleşim planı

Layout data                                                  Dizayn doneleri

Lead                                                               Kablo damarı, iletken, besleme

Lead                                                               Kurşun

Lead-acid battery                                        Kurşun-asitli batarya

Lead-in                                                           Giriş, ağız

Leading edge                                               Giriş kenarı (kanatların)

Leading power factor                                Kapasitif güç faktörü

Leading screw                                            Kılavuz vida

Leading spindle                                           Kılavuz mil

Leaf spring                                                   Yaprak yay

Leakage                                                        Kaçak, sızıntı

Leakage current                                          Kaçak akım

Leakage gas flow                                        Kaçak gaz miktarı, kaçak gaz akımı

Leakage loss                                                Sızıntı kaybı

Leakage path                                               Sızıntı yolu

Leakage reactance                                    Kaçak reaktans

Leakage steam                                            Kaçak buhar

Leakage steam condenser                       Kaçak buhar kondenseri Leakage steam control valve               Kaçak buhar kumanda valfi Leakage steam flow         Kaçak buhar debisi

Leakage test                                                Sızdırmazlık testi

Leakage water                                             Kaçak su

Leakage water cooler                                Kaçak su soğutucusu

Leakage water discharge                         Kaçak su deşarjı

Leakage water pipe                                    Kaçak su borusu

Leakage water return                                Kaçak su dönüşü

Leakage water trap                                    Kaçak su kapanı

Leakage water treatment                         Kaçak su arıtması

Leaking steam flow                                    Kaçak buhar debisi

Leak-off chamber                                       Emiş haznesi (salmastralarda)

Leak-off connection                                   Emiş hattı (salmastralarda)

Leak-off line                                                 Emiş hattı (salmastralarda)

Leak-off pocket                                           Emiş haznesi (salmastralarda)

Leak-off steam line                                     Kaçak buhar hattı

Leak-off steam pipe                                   Kaçak buhar hattı

Leak-off valve                                              Emiş ventili (salmastralarda)

Leak oil                                                          Kaçak yağ

 

Leak oil pipe                                                 Kaçak yağ hattı

Leak oil pump                                              Kaçak yağ pompası

Leak oil tank                                                Kaçak yağ tankı

Leak water                                                   Kaçak su

Lean gas                                                       Jeneratör gazı, zayıf gaz

Leather packing ring                                  Kösele salmastra

Legend plate                                                Tanımlama plakası

Leitz microscope                                        Leitz mikroskopu

Length of last stage blade                        Son kademe kanat boyu

Length of stator core                                 Stator saç paketi uzunluğu

Lens                                                               Mercek

Level                                                              Seviye, düzey, yatay, terazisinde

Level alarm                                                  Seviye alarmı, seviye rölesi, seviye moni- törü

Level contactor                                           Seviye kontaktörü, seviye monitörü

Level controller                                           Seviye regülatörü

Level control valve                                    Seviye reglaj valfi

Level detector                                             Seviye monitörü

Level gage                                                    Seviye camı, seviye göstergesi

Level gauge                                                  Seviye camı, seviye göstergesi

Level indicator                                             Seviye göstergesi

Leveling piece                                             Dengeleme parçası, terazileme parçası

Leveling pipe                                               Dengeleme borusu

Level monitor                                               Seviye monitörü

Level transmitter                                        Seviye transmiteri

Lever                                                              Kol, kumanda kolu, manivela

Lever control                                                Kollu kumanda

Lever switch                                                Kollu şalter

Licence                                                          Lisans

Lid                                                                   Kapak

Life expectancy                                           Beklenen ömür

Life time                                                        Dayanım ömrü

Life time guarantee                                    Ömür boyu garanti

Lift                                                                   Asansör

Lift, to-                                                           Kaldırmak

Lifting cylinder                                            Kaldırma silindiri

Lifting device                                               Kaldırma aparatı

Lifting eye                                                     Mapa, kaldırma halkası

Lifting lug                                                      Kaldırma mapası, mapa

 

Lifting magnet                                             Kaldırma mıknatısı

Lifting oil pump                                           Kaldırma yağ pompası

Lifting-out of rotor                                      Rotorun kaldırılıp dışarı alınması

Lifting piston                                                Kaldırma pistonu

Lifting pump                                                 Emme tulumba

Lift oil relief valve                                       Kaldırma yağı tahliye vanası

Light                                                               Işık, lamba, açık (renk), hafif

Light distribution box                                Işık dağıtım kutusu

Lighting circuit                                            Aydınlatma devresi

Light-load circulating system                 Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz

kazanlarda)

Lightning                                                       Şimşek, yıldırım

Lightning arrester                                      Paratoner

Light oil                                                         Hafif yağ

Light-up, to-                                                 Tutuşturmak

Lignite                                                            Linyit, kahverengi kömür

Lignite mill                                                    Linyit değirmeni

Lime                                                               Kireç

Lime milk                                                      Kireç sütü

Lime stone                                                    Kireç taşı

Lime wash                                                    Kireç şerbeti

Lime water                                                   Kireç suyu

Limitation                                                      Sınırlama

Limiter                                                           Limitör, sınırlayıcı

Limiting load                                                Sınır yük

Limiting output                                            Sınır güç

Limiting regulator                                       Sınır regülatörü

Limit load                                                      Sınır yük

Limit of supply                                             Teslimat kapsamı, teslimat sınırı

Limit pressure amplifier                           Sınır basınç amplifikatörü

Limit speed                                                  Sınır hız

Limit switch                                                 Sınır anahtarı, devre kesme anahtarı

Limit value                                                    Sınır değer

Limit voltage                                                Sınır gerilim

Line                                                                 Enerji hattı,hat, eksen, çizgi, dizi, sıra

Linear amplifier                                           Lineer amplifikatör

Lined steel chimney                                   Kaplamalı çelik baca

Line frequency                                            Şebeke frekansı

Line layout                                                    Hat planı, tesisat planı

 

Line losses                                                   Hat kayıpları

Liner                                                               Kaplama

Line to earth voltage                                  Faz toprak gerilimi

Line to line voltage                                     Fazlar arası gerilim

Line to neutral voltage                              Bir fazlı gerilim

Line up, to-                                                   Sıraya sokmak, sıraya dizmek, düzenlemek

Line voltage                                                 Hat gerilimi, şebeke gerilimi

Lining                                                             Conta, kaplama, astar

Link                                                                 Mafsal, bağ, zincir halkası

Linkage                                                          Mafsallı bağlantı, kol

Link box                                                        Dağıtım kutusu

Liquefied gas                                               Sıvılaştırılmış gaz

Liquid ash removal                                    Sıvı curuf alma

Liquid-column manometer                      Sıvılı manometre Liquid-in-glass thermometer            Sıvılı termometre Liquid level control               Akışkan seviye reglajı

Liquid level monitor                                   Akışkan seviye monitörü

Liquid-sealed gland                                   Sıvılı salmastra

Liquid slag                                                    Sıvı curuf

Liquid slag removal                                   Sıvı curuf alma

Liquid thermometer                                   Sıvılı termometre

Liquefied natural gaz                                 Sıvılaştırılmış doğal gaz

Liquefied petroleum gas                          Sıvılaştırılmış petrol gazı, mutfak gazı

Liquor spray nozzle                                   Çözelti püskürtme memesi

List of spare parts                                      Yedek parça listesi

Liter (Litre)                                                    Litre

Live circuit                                                    Gerilimli devre

Live load                                                        Faydalı yük, değişken yük

Live parts                                                      Gerilim altındaki parçalar

Live steam                                                    Taze buhar

Live steam piping                                        Taze buhar hattı

Live steam pressure                                  Taze buhar basıncı

Live steam temperature                           Taze buhar sıcaklığı

Ljungstrom air heater                               Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı

Ljungstrom turbine                                    Ljungstrom tipi türbin

Load                                                               Yük

Load breaker                                               Güç şalteri

Load break switch                                      Güç şalteri

Load capacity                                              Yük kapasitesi, yüklenebilme kapasitesi

 

Load carrying burner                                 Ana yakıcı

Load center                                                  Yük merkezi, tüketim merkezi

Load change                                                Yük değişimi

Load change gradient                               Yük değişim gradyanı, yük değişim hızı

Load controller                                            Yük regülatörü

Load curve                                                   Yük eğrisi

Load cycle                                                    Yük değişimi

Load decrease                                            Yük düşme, yük azaltma

Load diagram                                              Yükleme diyagramı

Load dispatching center                          Yük tevzi merkezi, yük dağıtım merkezi

Load distribution control room              Yük dağıtım kumanda odası

Load drop                                                     Yük düşme

Load drop anticipator                                Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi

Load drop relay                                           Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi

Load dumping                                              Yük atma

Load duration                                              Yüklenme süresi, yükleme süresi

Load factor                                                   Yük faktörü

Load fluctuation                                          Yük salınımı

Load increase                                             Yük alma

Loading                                                          Yükleme

Loading capacity                                        Yüklenme kapasitesi

Loading gradient                                        Yükleme gradyanı

Loading rate                                                Yükleme hızı

Loading sequence                                     Yükleme sırası

Load input                                                     Yük alma

Load limit                                                      Yük sınırı

Load of foundation                                     Temel yükü, temele gelen yük

Load pick up                                                Yük alma

Load range                                                   Yük aralığı

Load reduction                                            Yük düşme, yük azaltma

Load regulator                                             Yük regülatörü

Load rejection                                             Yük atma

Load rejection test                                     Yük atma testi

Load resistor                                               Yükleme direnci

Load rheostat                                              Yük reostası

Load shedding                                             Yük atma

Load-shedding relay                                  Yük atma rölesi

Load-suppression gear                            Kondenser basıncı sınır regülatörü

Load surge                                                   Yük dalgalanması, yük oynaması

 

Load surge relay                                         Yük dalgalanma rölesi

Load swing relay                                        Yük dalgalanma rölesi

Load tap changer                                       Yükte kademe değiştirici

Load test                                                       Yükleme testi

Load throw off                                             Yük atma

Load variation                                             Yük değişimi, yük dalgalanması

Local control center                                  Lokal kumanda merkezi

Local fire-fighting unit                               Sabit yangın söndürme tesisi

Local turbine panel                                    Türbin lokal yol verme panosu

Locating bearing                                         Sabit yatak

Location disc                                               Sabitleme diski

Locker room                                                Soyunma odası

Locking blade                                              Kilit kanadı, son kanat

Locking bolt                                                 Sabitleme civatası

Locking slot                                                 Emniyet yivi (jeneratörlerde)

Long lance soot blower                            Uzun lanslı kurum üfleyici

Long pitch winding                                    Uzun hatveli sargı

Loop                                                               Döngü, kapalı devre, ilmik

Loss                                                               Kayıp

Loss due to carbon in bottom ash         Curufta yanmamış karbon kaybı

Loss due to carbon in fly ash                 Uçucu külde yanmamış karbon kaybı Loss due to evaporation Buharlaşma kaybı (soğutma kulesinde) Loss of energy       Enerji kaybı

Loss-of-field relay                                      Alan kaybı rölesi

Loss of heat by conduction                     Isı iletimi yoluyla kayıp

Loss of heat by radiation                          Radyasyon yoluyla ısı kaybı

Loss of power                                             Güç kaybı

Louver (Louvre)                                          Havalandırma kapağı

Louver damper                                            Panjur damper

Low-duty section of superheater           Birinci kademe kızdırıcı

Lower calorific value                                 Alt ısıl değer

Lower drum                                                  Alt dom

Lower half casing                                       Gövde alt yarısı

Lower half turbine casing                        Türbin gövdesi alt yarısı

Lower heating value                                  Alt ısıl değer

Lower inner casing                                    İç gövde alt yarısı

Lower outer casing                                    Dış gövde alt yarısı

Low grade fuel                                             Düşük kaliteli yakıt

Low-inertia rotor                                         Düşük atalet momentli rotor

 

Low-level bunker                                        Yeraltı bunkeri

Low-load circulating system                   Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz

kazanlarda)

Low-load operation                                    Düşük yükte çalışma

Low-load period                                          Düşük yük zamanı, düşük yük süresi

Low-maintenance                                       Bakımsız, az bakımlı

Low pressure                                              Alçak basınç

Low-pressure blade ring                           Alçak basınç kanat çemberi

Low-pressure blading                                Alçak basınç kanatları

Low-pressure bypass                                Alçak basınç baypas hattı

Low-pressure casing                                 Alçak basınç gövdesi

Low-pressure condensing turbine         Alçak basınç kondensasyon türbini

Low-pressure cylinder                              Alçak basınç silindiri

Low-pressure element                              Alçak basınç bölümü

Low-pressure end                                      Alçak basınç tarafı (türbinlerde)

Low-pressure feed heater                        Alçak basınç ön ısıtıcısı Low-pressure feed water heater          Alçak basınç ön ısıtıcısı Low-pressure heater Alçak basınç ön ısıtıcısı Low-pressure inner casing    Alçak basınç iç gövdesi Low-pressure main steam extrac-           Alçak basınç ara buhar hattı

tion line

Low-pressure preheater                           Alçak basınç ön ısıtıcısı

Low-pressure rotor                                    Alçak basınç rotoru

Low-pressure section                               Alçak basınç bölümü

Low-pressure shaft                                    Alçak basınç şaftı

Low-pressure stage                                   Alçak basınç kademesi

Low-pressure steam                                 Alçak basınçlı buhar

Low-pressure steam inlet                         Alçak basınç buhar girişi

Low-pressure turbine                                Alçak basınç türbini, türbinin alçak basınç bölümü

Low-reading voltmeter                              Düşük gerilim voltmetresi

Low rpm shaft                                             Düşük devirli şaft

Low-speed pulveriser                               Düşük devirli değirmen (bilyalı değirmen)

Low-speed shaft                                         Düşük hızlı şaft

Low-speed stop                                          Minimum hız sınırlaması

Low steaming rate                                     Düşük buhar yükü

Low-temperature corrosion                     Düşük sıcaklık korozyonu

Low-vacuum alarm                                    Düşük vakum alarmı, düşük vakum mo- nitörü

 

Low-vacuum  load  pay-off and trip      Kondenser basınç koruması

gear

Low-vacuum trip                                         Düşük vakum koruması, kondenser basınç koruması

Low-volatile bituminous coal                  Yağsız kömür

Low voltage                                                  Düşük gerilim

Low-voltage auxiliary power system Alçak gerilim iç ihtiyaç sistemi Low-voltage auxiliary service supply Alçak gerilim iç ihtiyaç beslemesi Low-voltage bushing    Alçak gerilim buşingi (trafolarda) Low-voltage circuit breaker                                                                         Düşük gerilim kesicisi

Low-voltage current                                  Zayıf akım

Low-voltage cutout                                    Alçak gerilim koruması

Low-voltage installation                            Alçak gerilim tesisi

Low-voltage main board                           Alçak gerilim ana dağıtım panosu

Low-voltage protection                             Alçak gerilim koruması

Low-voltage release                                  Alçak gerilim koruması

Low-voltage safety fuse                           Alçak gerilim sigortası

Low-voltage station supply service      Alçak gerilim iç ihtiyaç tesisi

Low-voltage switchboard                         Alçak gerilim panosu, alçak gerilim şalt te-

sisi

Low-voltage switchgear                           Alçak gerilim şalt tesisi

Low-voltage transformer                         Alçak gerilim trafosu

Lube oil                                                          Yağlama yağı

Lube oil cooler                                            Yağlama yağı soğutucusu, yağ soğutucusu

Lube oil pump                                              Yağlama yağı pompası

Lube oil tank                                                Yağlama yağı tankı, yağ tankı

Lubricant                                                       Yağ, yağlama maddesi

Lubricating film                                           Yağ filmi, yağ tabakası

Lubricating nipple                                      Yağlama nipeli, yağlama memesi

Lubricating oil                                             Yağlama yağı

Lubricating oil line                                     Yağlama yağı hattı

Lubricating oil pipe                                    Yağlama yağı hattı

Lubricating oil reservoir                          Yağlama yağı tankı, yağ tankı

Lubricating oil tank                                    Yağlama yağı tankı, yağ tankı

Lubricating point                                        Yağlama noktası

Lubricating property                                  Yağlama özelliği

Lubricating system                                    Yağlama sistemi

Lubrication                                                   Yağlama

Lubrication chart                                        Yağlama planı, yağlama şeması

 

Lubricating diagram                                  Yağlama planı, yağlama şeması

Lubricator                                                     Yağcı, yağdanlık, gresör

Lug                                                                  Mesafe tutucu (boru demetlerinde)

Luminous annunciation                            Işıklı alarm, ışıklı ikaz, ışıklı ihbar

Luminous annunciator                              Işıklı alarm cihazı, ışıklı ihbar düzeneği

Luminous circuit diagram                        Işıklı devre şeması

Luminous indicator                                    Işıklı gösterge

Lump coal                                                     Parça kömür

Lumped parameter                                    Toplu parametre

Lumps                                                            Parça kömür

Lye                                                                  Sudkostik çözeltisi, alkali çözelti

 

 

 

M

 

Machine                                                         Makina, makine

Machine, to-                                                 İşlemek

Machine base                                              Makina ayağı, makina kaidesi

Machine foundation                                    Makina temeli

Machine frame                                            Makina şasisi

Machine house crane                                Makina dairesi vinci

Machine load schedule                             Makina (türbin) yükleme programı

Machinery                                                     Makinalar, makinalı tezgahlar

Machine shop                                              Mekanik atölye

Machining                                                     Makinada işleme

Machining accuracy                                  İşleme hassasiyeti

Machining allowance                                 İşleme payı

Macroscopic                                                Makroskopik, iri ölçekli

Magnaflux inspection                                Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü

Magnaflux test                                            Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü

Magnesium                                                   Magnezyum

Magnesium hardness                                Magnezyum sertliği

Magnesium ion                                            Magnezyum iyonu

Magnet                                                           Mıknatıs

Magnet armature                                        Mıknatıs gövdesi

Magnet coil                                                   Manyetik bobin

 

Magnet core                                                 Mıknatıs çekirdeği

Magnet coupling                                          Mıknatıslı kaplin

Magnetic                                                       Manyetik

Magnetically operated agitator               Manyetik karıştırıcı Magnetically operated stirrer        Manyetik karıştırıcı Magnetic amplifier                    Manyetik amplifikatör

Magnetic-amplifier regulator                   Manyetik regülatör (gerilim regülatörü)

Magnetic axis                                              Manyetik eksen

Magnetic brake                                           Manyetik fren

Magnetic circuit                                          Manyetik devre

Magnetic clutch                                           Manyetik kaplin

Magnetic coil                                                Manyetik bobin

Magnetic core                                              Manyetik çekirdek

Magnetic core memory                             Manyetik çekirdekli bellek Magnetic crack detection test           Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü Magnetic current             Manyetik akım

Magnetic feedback                                     Manyetik geri besleme

Magnetic field                                              Manyetik alan

Magnetic field intensity                             Manyetik alan yoğunluğu

Magnetic field strength                             Manyetik alan şiddeti

Magnetic filter                                              Manyetik filtre

Magnetic flux                                               Manyetik akı

Magnetic flux density                                Manyetik akı yoğunluğu

Magnetic force                                            Manyetik kuvvet

Magnetic loss                                              Manyetik kayıp, mıknatıslanma kaybı

Magnetic particle test                                Manyetik partikül testi (çatlak kontrolü)

Magnetic potential difference                 Manyetik gerilim

Magnetic relay                                             Manyetik röle

Magnetic screening                                   Manyetik ekranlama

Magnetic separator                                    Manyetik separatör

Magnetic shielding                                     Manyetik ekranlama

Magnetic switch                                          Manyetik anahtar

Magnetic tape                                              Manyetik bant

Magnetization                                              Mıknatıslama, mıknatıslanma

Magnetizing force                                      Manyetizan kuvvet

Magnet winding                                           Manyetik sargı

Magnitude                                                     Büyüklük

Magnitude ratio                                           Genlik oranı

Main bearing                                                Ana yatak

 

Main board                                                   Ana dağıtım panosu

Main burner                                                  Ana yakıcı

Main busbar                                                 Ana bara

Main channel                                               Ana kanal

Main circuit                                                  Ana devre

Main condensate pump                             Ana kondensat pompası

Main control console                                 Ana kumanda masası

Main control panel                                      Ana kumanda panosu

Main control room                                      Ana kumanda odası

Main control valve                                      Taze buhar ventili, taze buhar reglaj valfi

Main current                                                Ana akım

Main cylinder                                                Kontrol silindiri, kumanda silindiri

Main distribution                                         Ana dağıtım panosu

Main drive shaft                                          Ana tahrik mili

Main exciter                                                 Ana ikaz jeneratörü, ana ikaz

Main feed pump                                          Ana besleme pompası

Main feed water pump                               Ana besleme suyu pompası

Main filter                                                      Ana filtre

Main gas line                                                Ana gaz hattı

Main gas pipe                                              Ana gaz hattı, ana gaz borusu

Main generating capacity                         Toplam üretim kapasitesi

Main oil pump                                              Ana yağ pompası

Main oil tank                                                Ana yağ tankı

Main outgoing bus                                     Ana çıkış barası

Main panel                                                    Ana dağıtım panosu

Main pilot valve                                           Ana kumanda valfi

Main pole                                                      Ana kutup

Main pole coil                                               Ana kutup bobini

Main pole winding                                      Ana kutup sargısı

Main rack                                                      Ana dağıtım

Mains                                                             Elektrik şebekesi

Main seal oil pump                                     Ana sızdırmazlık yağ pompası

Main sewer                                                  Pis su ana kolektörü, ana kanal

Mains supply                                                Şebeke bağlantısı, şebeke beslemesi

Main steam                                                  Ana buhar, taze buhar

Main steam conditions                              Ana buhar değerleri

Main steam control                                     Ana buhar reglajı

Main steam flow                                          Ana buhar akımı

Main steam flow rate                                 Ana buhar debisi

 

Main steam governing valve                   Ana buhar reglaj valfi

Main steam inlet                                          Ana buhar girişi

Main steam outlet temperature              Ana buhar çıkış sıcaklığı

Main steam pipe                                          Ana buhar hattı

Main steam pressure                                Ana buhar basıncı, taze buhar basıncı

Main steam regulation                               Ana buhar reglajı

Main steam supply                                      Ana buhar beslemesi

Main steam temperature                          Ana buhar sıcaklığı

Main stop slide valve                                 Ana kesme şiberi

Main stop valve                                           Taze buhar ani kapama  ventili, ana stop valfi

Mains transformer                                     Şebeke trafosu

Maintenance                                                Bakım

Maintenance charges                                Bakım giderleri

Maintenance costs                                     Bakım giderleri

Maintenance engineer                               Bakım mühendisi

Maintenance free                                        Bakım gerektirmez

Main terminal bushing                               Ana geçit izolatörü

Main transformer                                       Ana trafo, ana transformatör

Main trip valve                                             Ani kapama valfi

Main turbine                                                 Ana türbin

Main water line                                            Ana su hattı

Main water pipe                                           Ana su hattı

Major axis                                                     Ana eksen, büyük eksen

Major defect                                                 Ana kusur, ana defo

Major noise source                                    Ana gürültü kaynağı

Major overhaul                                            Ana revizyon, ana bakım

Make contact                                               Açık kontak

Maker                                                             Yapımcı

Make up                                                         Hazırlama

Make-up boiler feedwater                        Kazan katma suyu

Make-up feed water                                   Katma suyu

Make-up water                                            Katma suyu

Make-up water conditioning                     Katma suyu şartlandırması

Make-up water line                                     Katma suyu hattı

Make-up water pump                                 Katma suyu pompası

Make-up water system                              Katma suyu tesisi

Make-up water tank                                   Katma suyu tankı

Make-up water treatment plant               Katma suyu arıtma tesisi

 

Malfunction                                                   Kusurlu çalışma, aksaklık

Manhole                                                         Menhol, adam girme deliği

Manhole cover                                            Menhol kapağı

Manhole door                                               Menhol kapağı

Manhole stud                                               Menhol civatası, menhol saplaması

Manhour                                                        Adam saat

Manifold                                                         Manifold, kolektör, dağıtıcı

Manipulated variable                                 Ayar büyüklüğü, ayar değeri

Manometer                                                   Manometre, basınç ölçer

Manometer connection                             Manometre bağlantısı Manometric discharge head     Manometrik basma yüksekliği Manometric discharge pressure             Manometrik boşaltma basıncı Manometric head        Manometrik basma yüksekliği

Manometric height                                     Manometrik basma yüksekliği

Manometric lift                                            Manometrik basma yüksekliği

Manpower                                                     İşgücü

Manpower requirements                          Personel ihtiyacı, işgücü ihtiyacı

Manual                                                           El kitabı

Manual                                                           Elle kumanda edilen

Manual control                                            Elle kumanda,  manuel kontrol,  manuel reglaj

Manually controlled operation                El kumandasında çalıştırma

Manually operated turning gear             Manuel döndürme dişlisi

Manual operation                                        El  konumunda çalıştırma, manuel çalış- tırma

Manual shaft turning device                    Manuel döndürme düzeneği (şaftı)

Manual shut-down                                      Elle ani kapama

Manual speed adjuster                             Manuel hız ayar tertibatı

Manufacture                                                 Yapım, imalat

Manufacture, to-                                          Yapmak, imal etmek

Manufactured                                              Mamul

Manufacturer                                               İmalatcı

Marginal relay                                              Sınır rölesi

Marine boiler                                                Gemi kazanı

Marine turbine                                             Gemi türbini

Mark                                                               Marka, röper, işaret, çizik

Mass                                                              Kütle

Mass flow                                                      Kütle akımı

Mass flow rate                                             Debi

 

Mass production                                         Seri imalat, seri üretim

Mass type soot blower                              Travers kurum üfleyici (eko için)

Master control desk                                   Ana kumanda masası

Master controller                                        Ana regülatör

Master drawing                                           Orijinal resim

Master layout                                               Ana resim, ana yerleşim planı

Matching transformer                               Empedans  çevirici, empedans uyuşum transformatörü

Material                                                         Malzeme, materyal

Material code letter                                    Malzeme tanıtım harfi

Material defect                                            Malzeme hatası

Material fatigue                                           Malzeme yorulması

Material list                                                   Malzeme listesi

Maximum anticipated accident               Beklenebilecek en büyük kaza

Maximum capacity                                     Maksimum güç

Maximum capacity operating hours      Maksimum kapasitede çalışma süresi

Maximum continuous rating                    Maksimum sürekli güç Maximum credible accident     Beklenebilecek en büyük kaza Maximum demand                Maksimum güç/enerji talebi

Maximum economic rating                      En verimli güç

Maximum flow rate of turbine                 Türbinin  maksimum buhar debisi

Maximum load                                             Maksimum güç

Maximum operating pressure                Maksimum işletme basıncı

Maximum operating voltage                    Sınır gerilimi

Maximum output                                         Maksimum güç

Maximum overshoot                                  Maksimum sapma

Maximum permissible stress                  İzin verilebilir maksimum gerilme

Maximum permissible temperature      İzin verilebilir maksimum sıcaklık farkı

differentials

Maximum possible steam flow               Türbinin alabileceği maksimum buhar de-

bisi

Maximum pressure                                    Maksimum basınç

Maximum speed                                         Maksimum hız, maksimum dönme hızı

Maximum velocity                                       Maksimum hız

Maximum water level                                Maksimum su seviyesi Maximum working pressure    İzin verilebilir maksimum basınç Mean blading diameter                Ortalama kanat çapı

Mean life                                                        Ortalama ömür

Mean speed                                                  Ortalama hız

 

Mean value                                                   Ortalama değer

Mean velocity of steam                             Ortalama buhar hızı

Measure, to-                                                 Ölçmek

Measurement                                              Ölçüm, ölçü

Measuring amplifier                                   Ölçme amplifikatörü

Measuring bridge                                        Ölçme köprüsü

Measuring circuit                                        Ölçme devresi

Measuring element                                    Ölçme elemanı

Measuring equipment                                Ölçme ekipmanı

Measuring error                                          Ölçme hatası

Measuring frequency                                 Ölçme frekansı

Measuring head                                          Ölçme kafası, ölçme başlığı

Measuring hole                                            Ölçü deliği

Measuring instrument                               Ölçü aleti

Measuring junction                                    Ölçme noktası (termo elemanlarda)

Measuring orifice                                        Ölçü deliği

Measuring point                                          Ölçü noktası

Measuring-point selector switch           Ölçü noktası seçici anahtarı

Measuring range                                         Ölçü aralığı, ölçü alanı

Measuring range switch                           Ölçü aralığı seçici anahtarı Measuring selector switch Ölçü noktası seçici anahtarı Measuring span                          Ölçü aralığı

Measuring voltage                                      Ölçme gerilimi

Mechanic                                                      Makina teknisyeni, mekanik

Mechanical atomizing                                Mekanik püskürtme

Mechanical cleaning                                  Mekanik temizleme Mechanical-draft cooling tower    Fanlı soğutma kulesi Mechanical drive turbine               Tahrik türbini

Mechanical dust separator                      Mekanik kül tutucu, mekanik toz tutucu

Mechanical firing equipment                   Mekanik yakma ekipmanı

Mechanical grit arrestor                           Mekanik kül filtresi

Mechanical losses                                     Mekanik kayıplar

Mechanically driven overspeed go-      Mekanik aşırı hız regülatörü

vernor

Mechanical separation                              Mekanik ayrıştırma

Mechanical shaft seal                               Mekanik salmastra (pompalarda)

Mechanical turning gear                          Mekanik döndürme tertibatı Mechanical water purification         Mekanik su arıtımı Medium-pressure heater             Orta basınç ön ısıtıcısı

 

Medium-pressure turbine                         Orta basınç türbini

Medium screen                                           Orta boy elek (soğutma suyu giriş kanalın- da)

Medium-sized boiler                                  Orta büyüklükte kazan Medium volatile bituminous coal           Yağlı kömür Megacycles per second                Megahertz

Megahertz                                                     Megahertz

Megawatt                                                      Megavat

Megawatt-hour                                            Megavat-saat

Megger                                                          Megohmmetre, meger

Megger test                                                  İzolasyon direnci testi

Megohm                                                        Megaohm, megohm

Megohmmeter                                             Megohmmetre

Melting furnace                                           Ergitmeli ocak, ergitme ocağı

Melting point                                                Ergime noktası, ergime sıcaklığı

Member                                                         Organ, eleman, öğe

Membrane                                                    Membran, diyafram

Membrane-wall combustion cham-       Membran borulu yanma odası

ber

Membrane-wall furnace                            Membran borulu ocak

Memory                                                         Hafıza

Mercury                                                         Civa

Mercury arc rectifier                                  Civa arklı redresör

Mercury column                                          Civa sütunu

Mercury manometer                                  Civalı manometre

Mercury pressure gauge                          Civalı manometre

Mercury switch                                           Civalı şalter

Mercury thermometer                               Civalı termometre

Mercury vapor rectifier                             Civa buharlı redresör

Mercury vapor turbine                               Civa buharlı türbin

Mesh                                                              Kafes, örgü, elek gözü

Mesh voltage                                               Fazlar arası minimum gerilim

Meta anthracite                                           Meta antrasit

Metal                                                              Metal

Metal mesh                                                   Metal örgü

Metal oxide rectifier                                   Metal oksit redresör, kuru tip redresör

Metal rectifier                                              Kuru tip redresör

Meter                                                              Metre

Metering orifice                                           Ölçme deliği

 

Metering valve                                             Dozaj valfi

Methane                                                        Metan

Method of winding                                      Sargı yöntemi

Mica                                                                Mika

Mica insulation                                            Mikalı izolasyon

Mica tape                                                      Mika bant

Michel-Banki turbine                                  Michel-Banki türbini

Micro circuit                                                 Mikro devre

Micro crack                                                  Mikro çatlak

Microfarad                                                    Mikrofarad

Microhenry                                                   Mikrohenri

Microhm                                                        Mikrohm

Micrometer                                                   Mikrometre

Micro switch                                                Mikro şalter

Microwave                                                    Mikrodalga

Mile                                                                 Mil

Mill                                                                  Değirmen

Mill air/fuel ratio                                          Değirmen hava/yakıt oranı

Mill chamber                                                Öğütme haznesi (değirmenlerde)

Mill classifier                                               Değirmen eleği

Mill drying                                                     Öğütürken kurutma (kömürü)

Milled blade                                                  Frezelenmiş kanat

Mill exhauster                                              Değirmen vantilatörü

Mill fan                                                           Değirmen fanı

Mill housing                                                  Değirmen gövdesi

Milliampere                                                   Miliamper

Milligram (Milligramme)                            Miligram

Millimeter (Millimetre)                                Milimetre

Millivolt                                                          Milivolt

Millivoltmeter                                               Milivoltmetre

Milliwatt                                                         Milivat

Mill recirculation                                         Değirmen geri beslemesi (iri tanelerin)

Mimic panel                                                  Mimik pano

Mineral deposit                                            Tuz birikimi

Mineral matter free analysis                    Kül hariç yakıt analizi

Mineral wool                                                 Curuf yünü

Minimum excitation limit                          Minimum ikaz sınırı

Minimum feed water flow                         Minumum besleme suyu miktarı

Minimum-flow control                               Minimum debi reglajı

 

Minimum-size turbine                                Mikro türbin

Minimum start-up time                              Minimum yol verme süresi

Minimum water flow                                  Minimum su akısı

Minor                                                              Küçük, önemsiz, minör

Minor damage                                             Önemsiz hasar

Minor defect                                                 Önemsiz hata, önemsiz kusur

Minute                                                            Çok küçük

Minute                                                            Dakika

Minute crack                                                Çok küçük çatlak

Mirror galvanometer                                  Aynalı galvanometre

Misalignment                                               Hizasızlık, layn kaçıklığı

Mist                                                                 Sis, buğu, çiselti

Mist eliminator                                             Çiselti önleyici (baca gazı arıtma tesisinde)

Mixed-bed demineraliser                         Karışık (tip) su arıtıcısı

Mixed-bed filter                                           Karışık iyon değiştirici filtre, miksbed filtre

Mixed-bed ion exchanger                        Karışık iyon değiştirici,  miksbed  iyon de-

ğiştirici

Mixed-pressure automatic extrac-         Çift basınçlı ara buharlı türbin

tion turbine

Mixed-pressure steam turbine                Çift basınçlı buhar türbini

Mixing heater                                               Karışmalı tip ön ısıtıcı

Mobile transformer                                    Seyyar trafo, mobil trafo

Model ratio,                                                  Model oranı

Modification                                                  Modifikasyon, tadilat

Moisture                                                        Nem, rutubet

Moisture and ash free analysis               Nem ve kül hariç yakıt analizi

Moisture carryover                                    Nem taşınması (Kızdırıcı borularına)

Moisture separator                                    Nem separatörü

Moisture separator drain pump              Nem separatörü drenaj pompası Moisture separator drain tank               Nem separatörü drenaj tankı Molecular weight  Molekül ağırlığı

Molybdenum                                                 Molibden

Momentary control error                          Geçici reglaj sapması Momentary regulation deviation              Geçici reglaj sapması Momentary speed rise              Türbin hızında anlık yükselme

Monitor                                                          Monitör

Monitor, to-                                                   İzlemek, gözlemek, kontrol etmek

Monitor for axial displacement of          Rotor eksenel kayma monitörü

rotor

 

Monitoring circuit                                       İzleme devresi

Monitoring module                                     İzleme modülü

Monitor panel                                               Monitör dolabı

Monobloc(k) rotor                                      Monoblok rotor, tek parçalı rotor

Monoway valve                                           Tek yönlü valf

Monoxide                                                      Monoksit

Mosaic diagram                                          Mozaik diyagram (kumanda panosunda)

Motive steam                                               Tahrik buharı

Motor                                                              Motor

Motor-driven valve                                     Motorlu valf

Motor output                                                Motor gücü

Motor power                                                Motor gücü

Motor protection circuit breaker            Motor koruma şalteri

Motor safety switch                                   Motor koruma şalteri

Motor valve                                                  Motorlu valf

Mount, to-                                                     Monte etmek

Mounted                                                        Monteli

Movable bearing                                         Hareketli yatak

Moving blade                                               Hareketli kanat

Moving blade root                                      Hareketli kanat kökü

Moving blade row                                       Hareketli kanat kademesi

Moving blading                                            Hareketli kanatların takılması Moving coil measuring instrument                                                                         Döner bobinli ölçü aleti Moving-iron ammeter Oynar demirli ampermetre

Moving-iron instrument                            Oynar demirli ölçü aleti

Moving-iron voltmeter                              Oynar demirli voltmetre

Moving-magnet instrument                     Oynar mıknatıslı ölçü aleti

Moving out                                                    Dışarıya çıkarma,  dışarıya alma (örn: ro- toru)

Moving parts                                                Hareketli parçalar

Moving turbine elements                         Türbin hareketli parçaları

Mud drum                                                     Şlam kolektörü (kazanlarda)

Mud pump                                                     Çamur pompası

Multi-cellular mechanical collector        Petekli filtre (kül tutucularda)

Multi-cellular mechanical precipita-      Petekli filtre (kül tutucularda)

tor)

Multi-cellular mechanical separator      Petekli filtre (kül tutucularda)

Multi-channel recorder                             Çok kanallı yazıcı

Multi-colo(u)r recorder                             Çok renkli yazıcı

 

Multi-conductor cable                               Çok iletkenli kablo

Multi-core cable                                          Çok damarlı kablo

Multi-cylinder turbine                                Çok gövdeli türbin

Multi-fuel type burner                                Çok yakıtlı yakıcı

Multi-layer parallel winding                      Çok katlı paralel sargı

Multi-nozzle soot blower                          Çok nozullu kurum üfleyici

Multiple-casing                                            Çok gövdeli (türbin)

Multiple-extraction turbine                       Çok ara buharlı türbin

Multiple-flow turbine                                  Çok akışlı türbin

Multiple layer winding                               Çok katlı sargı

Multiple-loop control system                  Çok devreli kontrol sistemi

Multiple parallel winding                           Çok katlı paralel sargı

Multiple-pressure turbine                         Çok basıçlı türbin

Multiple reheat                                            Çoklu ara kızdırma, çoklu tekrar kızdırma

Multiple-shaft turbine                                Çok şaftlı türbin

Multipolar                                                      Çok kutuplu

Multi-position switch                                 Çok konumlu anahtar

Multi-pressure turbine                               Çok basınçlı türbin

Multi-spud burner                                       Lansları dairesel yerleştirilmiş gaz yakıcısı

Multi-stage                                                    Çok kademeli

Multi-stage compressor                           Çok kademeli kompresör

Multi-stage Curtis turbine                         Çok kademeli Curtis türbini

Multi-stage feed water heating               Çok kademeli besleme suyu ön ısıtması

Multi-stage turbine                                     Çok kademeli türbin

Multi-tooth coupling                                   Dişli kaplin

Multi-valve-point turbine                          Birden çok nozulla regüle edilen türbin

 

 

 

N

 

Name plate                                                   Tabela, etiket

Natural circulation                                      Doğal sirkülasyon

Natural circulation boiler                          Doğal sirkülasyonlu kazan

Natural draft                                                 Doğal çekiş

Natural draft cooling tower                      Doğal çekişli soğutma kulesi

Natural frequency                                       Doğal frekans

 

Natural gas                                                   Doğal gaz

Natural magnet                                            Doğal mıknatıs, tabii mıknatıs

Natural oscillation                                      Doğal salınım, doğal osilasyon Natural oscillation frequency    Doğal salınım frekansı Natural period                               Doğal salınım

Natural resin                                                Doğal reçine

Natural rubber                                             Doğal kauçuk

Natural silk                                                   Doğal ipek

Natural vibration frequency                     Doğal titreşim frekansı

Natural vibration frequency of the         Temelin doğal titreşim frekansı

foundation

Natural vibration of the foundation        Kaidenin doğal titreşimi

block

Needle                                                           İbre, iğne

Needle bearing                                            İğne yataklı rulman, iğneli rulman

Needle valve                                                İğne vana, iğneli valf

Negative excitation                                    Negatif ikaz, ters ikaz, ters uyarım

Negative feedback                                     Negatif geri besleme

Negative follow-up                                      Negatif izleme

Negative sequence protection                Negatif faz sırası koruması Negative sequence reactance         Negatif faz sıralı reaktans Negative sequence relais  Negatif faz sırası rölesi

Negative sequence voltage                      Ters gerilim, negatif faz sıralı gerilim

Neon tube                                                     Neon tüpü

Nested type radial seal                             Radyal salmastra

Nest of cooler tubes                                  Soğutucu boru demeti

Nest of tubes                                               Boru demeti

Net                                                                  Net

Net capacity                                                 Net kapasite, net güç

Net generation                                             Net üretim

Net head                                                        Net düşü

Net load                                                         Net güç

Net positive suction head                        Net emme yüksekliği (pompalarda)

Net power                                                     Net güç

Net production                                             Net üretim

Net weight                                                    Net ağırlık

Network                                                        Şebeke

Network connection                                   Şebeke bağlantısı

Network failure                                            Şebeke arızası

 

Neutral                                                           Nötr

Neutral axis                                                  Nötr eksen

Neutral circuit                                              Nötr devre

Neutral conductor                                       Nötr iletken

Neutral ground connection                      Nötr toprak bağlantısı

Neutralization                                              Nötrleştirme, nötralizasyon

Neutralization number                               Nötrleştirme indisi, nötrleştirme sayısı

Neutralization pit                                         Nötralizasyon çukuru

Neutral point                                                Nötr nokta

Neutral relay                                                 Nötr röle

Neutral wire                                                 Nötr tel

Night load                                                     Gece yükü

Nipple                                                             Nipel, meme

Nitrate                                                            Nitrat

Nitric acid                                                     Nitrik asit

Nitric oxide                                                   Nitrik oksit

Nitride                                                            Nitrür

Nitrite                                                             Nitrit

Nitrogen                                                        Nitrojen

Nitrogen dioxide                                          Nitrojen dioksit, azot dioksit

No-break emergency generator              İmdat jeneratörü

Nodal point                                                   Düğüm noktası

Noise                                                              Ses, gürültü

Noise level                                                    Ses düzeyi, gürültü düzeyi

Noise suppression                                     Gürültü bastırma, gürültü önleme

No load                                                          Yüksüz, boşta

No-load characteristic                              Yüksüz çalışma karakteristiği

No-load current                                           Yüksüz çalışma akımı

No-load excitation                                      Yüksüz çalışma ikazı, yüksüz çalışma uya- rımı

No-load losses                                            Yüksüz çalışma kayıpları

No-load operation                                       Yüksüz çalışma, boşta çalışma

No-load running                                          Boşta çalışma (türbinin boşta dönmesi)

No-load speed                                             Yüksüz çalışma hızı

No-load speed governor                           Yüksüz çalışma hız regülatörü

No-load steam flow                                    Yüksüz çalışma buhar miktarı

No-load test                                                 Yüksüz çalışma testi

No-load voltage                                           Yüksüz çalışma gerilimi

Nominal                                                         Nominal, anma

 

Nominal diameter                                       Anma çapı, nominal çap

Nominal dimension                                    Anma boyutu, nominal boyut

Nominal flow rate                                       Nominal debi

Nominal frequency                                     Nominal frekans

Nominal load                                                Nominal yük

Nominal output                                            Anma gücü, nominal güç

Nominal pressure                                      Anma basıncı, nominal basınç

Nominal speed                                            Nominal hız

Nominal trip current                                  Nominal trip akımı

Nominal voltage                                          Anma gerilimi, nominal gerilim

Non-automatic extraction                        Kontrolsuz ara buhar alma Non-automatic extraction turbine    Kontrolsuz ara buharlı türbin Non-availability                   Emre amade olmama

Non-bladed                                                   Kanatsız

Non-carbonate hardness                         Kalıcı sertlik (sularda)

Non-combustible                                        Yanmaz

Non-combustible elements                     Yanmaz elementler

Non-condensing extraction turbine       Karşı basınçlı ara buharlı türbin

Non-condensing turbine                           Karşı basınç türbini

Non-contact pick-up                                  Temassız pikap, endüktif pikap

Non-contact seal                                        Temassız sızdırmazlık

Non-destructive material testing            Hasarsız malzeme testi

Non-destructive test                                  Hasarsız test, hasarsız muayene

Non-excited                                                  İkazsız, ikazlanmamış

Non-magnetic                                              Antimanyetik

Non-metallic                                                 Ametal, metalik olmayan

Non-oscillatory                                            Salınımsız

Non-regulated extraction                         Kontrolsuz ara buhar alma

Non-reheat condensing turbine              Ara kızdırmasız kondensasyon türbini

Non-reheat turbine                                     Ara kızdırmasız türbin

Non-return valve                                         Çekvalf

Nor gate                                                        “Veya değil” kapısı

Normal current                                            İşletme akımı

Normalization                                              Gerilim giderme

Normalize, to-                                              Normalize etmek

Normally closed contact                           Açma kontağı, açar kontak

Normally open contact                              Kapama kontağı, çalışma kontağı

Normal operating speed                           Çalışma hızı, çalışma devri

Normal rating                                               Normal güç, sürekli çalışma gücü

 

Normal speed                                              Normal hız, normal çalışma hızı

Norm conditions                                          Standart şartlar

Nozzle                                                            Nozul, lüle, düze

Nozzle block                                                 Nozul gövdesi, nozul bloğu

Nozzle chamber                                          Nozul haznesi

Nozzle control                                              Nozul reglajı

Nozzle cross-section                                 Nozul kesiti, lüle kesiti

Nozzle cut-out governing                         Nozul grubu reglajı (türbinlerde)

Nozzle governing                                        Nozul reglajı

Nozzle group control                                 Nozul grubu reglajı

Nozzle group governing                            Nozul grubu reglajı

Nozzle holder                                               Nozul mesneti, nozul taşıyıcısı

Nozzle housing                                            Nozul kasası

Nozzle loss                                                   Nozul kaybı

Nozzle needle                                              Nozul iğnesi

Nozzle nipple                                                Nozul memesi, nozul nipeli

Nozzle ring                                                    Nozul halkası

Nozzle support                                            Nozul mesneti

Null-balance amplifier                               Sıfır akımlı amplifikatör

Number of blades                                       Kanat sayısı

 

 

 

O

 

Oblique blade position                              Yatık kanat pozisyonu

Oblique slot                                                  Yatık yiv

Off                                                                   Kapalı

Off center (off centre)                                Kaçık merkezli

Off-circuit                                                      Gerilimsiz devre

Off-normal operation record                   Anormal işletme değerleri kaydı

Off-peak power                                           Kısmi yük, maksimumdan daha düşük yük

Off-position                                                   Kapalı durum, dinlenme durumunda

Offset                                                             Kayık, kaydırılmış

Ohmic resistance                                       Ohm direnci

Ohmmeter                                                    Ohmmetre, dirençölçer

Oil                                                                    Yağ, petrol

 

Oil-actuated check valve                          Hidrolik kumandalı çek valf

Oil atomizer                                                  Yağ atomizörü

Oil backfeed pump                                     Yağ geri besleme pompası

Oil baffle                                                        Yağ tutucu

Oil baffle plate                                             Yağ tutma plakası

Oil break contactor                                    Yağlı kontaktör

Oil burner                                                      Yağ yakıcısı, sıvı yakıt yakıcısı

Oil by-pass filtering system                    Yağ separatörü

Oil can                                                           Yağdanlık, yağ kabı

Oil centrifuge                                               Yağ santrifüjü

Oil change-over filter                                 Aktarmalı yağ filtresi, ikiz yağ filtresi Oil change-over strainer    Aktarmalı yağ filtresi, ikiz yağ filtresi Oil channel             Yağ kanalı

Oil circuit                                                      Yağ devresi

Oil circuit breaker                                      Yağlı kesici

Oil circulating pump                                  Yağ sirkülasyon pompası

Oil circulation                                              Yağ sirkülasyonu

Oil cleaner                                                    Yağ filtresi, yağ süzgeçi

Oil collector                                                  Yağ kolektörü

Oil conditioning station                            Yağ iyileştirme tesisi, yağ tasfiye tesisi

Oil conservator                                           Yağ genleşme kabı, yağ tankı

Oil container                                                Yağ kabı, yağ tankı, yağ haznesi

Oil-cooled                                                      Yağ soğutmalı

Oil cooler                                                      Yağ soğutucusu

Oil cooler housing                                      Yağ soğutucusu gövdesi

Oil cooler shell                                            Yağ soğutucusu gövdesi, yağ soğutucusu mahfazası

Oil cup                                                           Yağdanlık

Oil degassing                                               Yağdan gazın ayrıştırılması

Oil dipstick                                                   Yağ seviye çubuğu

Oil drain                                                         Yağ drenajı, yağın boşaltılması

Oil drain valve                                             Yağ drenaj valfi

Oil drip pan                                                   Yağ damlaları toplayıcısı, yağ damlama ta- vası

Oiler                                                                Yağdanlık, yağlayıcı, yağcı

Oil feed                                                          Yağ beslemesi

Oil-filled cable                                             Yağlı kablo

Oil filter                                                          Yağ filtresi

Oil filter press                                             Yağ filtresi presi

 

Oil fire                                                            Yağ tutuşması, yağın alev alması Oil-fired lighting-up burner   Sıvı (yağ) yakıtlı tutuşturma yakıcısı Oil flow diagram       Yağ akış şeması

Oil flow indicator                                        Yağ akış göstergesi

Oil flow meter                                              Yağ debimetresi

Oil flush                                                         Yağla yıkama, yağla çalkalama

Oil-free                                                           Yağsız

Oil gauge glass                                           Yağ gösterge camı

Oil gauge window                                       Yağ gösterge camı

Oil groove                                                     Yağ oluğu, yağ kanalı

Oil guard                                                       Yağ sıçrama sacı, koruma sacı

Oil-hydraulic barring gear                        Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)

Oil-hydraulic control system                   Hidrolik kumanda sistemi

Oil-hydraulic governing system             Hidrolik kumanda sistemi

Oil-hydraulic turning gear                        Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)

Oil-immersed contactor                            Yağlı kontaktör

Oil-immersed transformer                       Yağlı trafo, yağlı transformatör

Oiling ring                                                     Yağlama segmanı, yağlama halkası

Oil jacking                                                    Basınçlı yağ  ile rotorun kaldırılması (yol verme sırasında)

Oil leak                                                          Yağ kaçağı

Oil leakage rate                                           Yağ kaçağı miktarı

Oilless                                                            Yağsız

Oil level                                                         Yağ seviyesi, yağ düzeyi

Oil level gauge                                             Yağ seviye göstergesi

Oil level gauge glass                                 Yağ seviyesi gösterge camı

Oil line                                                            Yağ hattı

Oil mist dedector                                        Yağ buharı dedektörü Oil-operated governing system Hidrolik kumanda sistemi Oil operating cylinder Hidrolik silindir

Oil pan                                                           Yağ tavası, yağ karteri

Oil pipe                                                          Yağ hattı, yağ borusu

Oil pocket                                                     Yağ cebi

Oil preheater                                                Yağ ön ısıtıcısı, yağ ısıtıcısı

Oil pressure                                                 Yağ basıncı

Oil pressure alarm                                     Yağ basıncı alarm sistemi, yağ basıncı mo- nitörü

Oil pressure controller                              Yağ basıncı monitörü

Oil pressure indicator                                Yağ basıncı göstergesi

 

Oil pressure monitor                                  Yağ basıncı monitörü

Oil pressure piston                                     Yağ basınç pistonu, hidrolik piston

Oil pump for turbo-set bearings at        Duruşlarda devreye giren rotor yatak yağı

shut down                                                    pompası

Oil purification equipment                        Yağ tasfiye ekipmanı

Oil purification plant                                  Yağ tasfiye tesisi

Oil purification station                              Yağ tasfiye tesisi

Oil purifier                                                     Yağ tasfiye cihazı

Oil reclaiming                                              Yağın rejenere edilmesi

Oil reconditioning                                       Yağın rejenere edilmesi, yağın tasfiye edil- mesi

Oil relay                                                         Yağlı röle

Oil removal filter                                         Yağ drenaj filtresi

Oil reservoir                                                 Yağ tankı

Oil resistant                                                 Yağa dayanıklı

Oil restrictor                                                Yağ sınırlayıcı

Oil retainer                                                   Yağ tutucu, yağ sıyırıcı

Oil retainer ring                                           Yağ sıyırma bileziği, yağ sıyırma halkası

Oil retaining ring                                         Yağ tutma bileziği, yağ tutma halkası

Oil return feed pump                                  Yağ geri besleme pompası

Oil return pipe                                              Yağ geri besleme hattı

Oil ring                                                           Yağ bileziği, yağ segmanı

Oil scraper                                                   Yağ sıyırma düzeneği

Oil scraper ring                                           Yağ sıyırma bileziği

Oil seal for shaft                                         Şaft sızdırmazlık bileziği, şaft sızdırmazlığı

Oil sediment                                                 Yağ tortusu, yağ çökeltisi

Oil separator                                                Yağ separatörü

Oil servo governing system                   Servo regülatör sistemi

Oil shale                                                        Bitümlü şist

Oil sludge                                                      Yağ tortusu

Oil spray pipe                                              Yağ püskürtme borusu

Oil storage tank                                          Yağ depolama tankı, yağ tankı

Oil strainer                                                   Yağ süzgeci, yağ filtresi

Oil sump                                                        Yağ karteri

Oil supply                                                      Yağ beslemesi

Oil supply pump                                          Yağ besleme pompası

Oil system                                                    Yağ devresi

Oil system purging                                     Yağ devresinin temizlenmesi

Oil tank                                                          Yağ tankı

 

Oil-tight                                                          Yağ sızdırmaz

Oil treatment equipment                           Yağ tasfiye ekipmanı

Oil tripping gear                                          Hidrolik trip sistemi

Oil turbine                                                     Yağ türbini (rotor döndürme sistemlerinin)

Oil vacuum pipe                                          Yağ emiş hattı

Oil vapor exhaust line                               Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)

Oil vapor extraction blower                     Yağ buharı fanı

Oil vapor extraction line                            Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)

Oil vapor extractor (main oil tank)         Yağ buharı çıkarıcısı (ana yağ tankında)

Oil wiper                                                        Yağ sıyırıcısı

Oil wiper ring                                               Yağ sıyırıcı halkası

Once-through boiler                                  Tek geçişli kazan, domsuz kazan

Once-through cooling                                Açık devre soğutma

One-piece shaft                                           Tek parçalı şaft

On-off control                                              Aç kapa kontrolu

On-off controller                                         Aç kapa regülatörü, iki konumlu regülatör

Opacity                                                          Bulanıklık

Open air                                                        Açık hava

Open a turbine, to-                                     Türbin üst kapağını açmak, türbin üst göv- desini kaldırmak

Open burning coal                                     Gaz alevli kömür

Open-circuit characteristic                     Boşta çalışma karakteristiği

Open-circuit heat run                                Boşta çalışma deneyi (jeneratörlerde)

Open-circuit operation                              Boşta çalışma (jeneratörlerde)

Open-circuit voltage                                  Boşta çalışma gerilimi

Open-door design                                      Tadil edilebilir tip dizayn

Open excavation                                        Açık ocak hafriyatı (kömür sahalarında)

Opening                                                         Boşluk, açıklık

Opening of turbine cylinder flanges      Türbin flanş saplamalarının sökülmesi,

türbin gövde flanşlarını ayırma

Opening out                                                 Türbin gövde flanşlarını ayırma

Open-loop control                                      Açık devre kontrol, açık döngülü kontrol, kumanda

Open-loop cooling                                      Açık devre soğutma Open type feedwater heater         Karışmalı tip ön ısıtıcı Open type feedwater preheater Karışmalı tip ön ısıtıcı Operate, to- İşletmek

Operated as motor                                     Motor olarak çalıştırma

Operate delay                                              İşletim gecikmesi

 

Operate the turbine at variable pres-   Türbini değişken basınç  modunda işlet-

sure, to-                                                         mek

Operating conditions                                 İşletme şartları

Operating console                                      Kumanda masası

Operating cost                                            İşletme giderleri, işletme maliyeti

Operating current                                       Çalışma akımı

Operating cylinder                                      Ayar silindiri, kumanda silindiri

Operating data                                            İşletme donesi

Operating efficiency                                  İşletme verimi

Operating equipment                                 İşletme ekipmanı

Operating error                                           İşletme hatası

Operating instructions                              İşletme talimatı

Operating level                                            Çalışma düzeyi, çalışma noktası

Operating load                                             Çalışma gücü

Operating point                                           Çalışma noktası

Operating pressure                                   İşletme basıncı

Operating range                                          İşletme aralığı, çalışma aralığı

Operating speed                                         Çalışma hızı

Operating steam                                         İşletme buharı, çalışma buharı

Operating temperature                             Çalışma sıcaklığı

Operating time                                            Çalışma süresi

Operating voltage                                       Çalışma gerilimi

Operation                                                      İşletme

Operational check                                      İşletme sırasında uygulanan kontrollar

Operational test                                          İşletme testi

Operation at constant load                      Sabit yükte çalışma

Operation efficiency                                  İşletme verimliliği

Operator                                                        Operatör

Optical pyrometer                                      Optik pirometre

Optimum load                                              Optimum yük, en verimli yük

Or circuit                                                       “Veya” devresi

Order                                                              Sipariş, düzen, sıra, emir

Order form                                                    Sipariş formu

Order number                                              Sipariş numarası

Organic matter                                            Organik madde

Organophosphate                                       Organofosfat

Or gate                                                           “Veya” kapısı

Orifice                                                            Orifis, delik, blende

Orifice plate                                                  Delikli plaka, ölçme deliği plakası

 

Original drawing                                         Orijinal çizim

O-ring                                                             Halka salmastra, O-ring

Orsat                                                              Orsat gaz analizörü, orsat cihazı

Oscillate, to-                                                 Salınmak, titremek Oscillating grate spreader              Titreşimli ızgara (kazanlarda) Oscillating spreader stoker Titreşimli ızgara (kazanlarda) Oscillation      Titreşim, salınım

Oscillator                                                      Osilatör

Oscillogram                                                  Osilogram

Oscillograph                                                 Osilograf, salınımçizer

Oscilloscope                                                Osiloskop

Outage                                                           Devre dışı olma

Outage rate                                                  Devre dışı olma oranı, devre dışı olma sık- lığı

Outage time                                                 Devre dışı olma süresi

Outdoor                                                         Açık hava

Outdoor electric substation                     Açık şalt tesisi

Outdoor installation                                   Açık hava tesisi

Outdoor station                                           Açık hava tesisi

Outdoor switching station                       Açık şalt tesisi

Outdoor switchyard                                   Açık şalt tesisi, açık şalt sahası

Outdoor temperature                                Dış sıcaklık

Outdoor turbine                                          Açık hava türbini

Outer casing                                                Türbin dış gövdesi

Outer casing base                                      Türbin dış gövdesinin alt yarısı

Outer diameter                                            Dış çap

Outer race                                                    Dış bilezik (bilyalı yataklarda)

Outer seal ring                                             Rotor dış sızdırmazlık çemberi, dış sızdır- mazlık bileziği

Outlet                                                             Hava çıkışı, su çıkış borusu

Outlet connection                                       Çıkış bağlantısı

Outlet edge                                                   Çıkış kenarı

Outlet end                                                     Çıkış tarafı

Outlet header                                               Çıkış kolektörü

Outlet nozzle                                                Çıkış nozulu, çıkış memesi

Outlet opening of blades                          Kanat çıkış aralığı

Outlet pipe                                                    Çıkış borusu

outlet pitch of blades                                Kanat çıkış aralığı

Outlet temperature                                    Çıkış sıcaklığı

 

Outlet valve                                                  Drenaj valfi, çıkış valfi

Outlet velocity                                             Çıkış hızı

Output                                                            Çıkış, çıkış gücü

Output at coupling                                      Türbin çıkış kaplininde ölçülen güç

Output at terminals                                    Jeneratör terminalinde ölçülen güç

Output controller                                        Güç regülatörü

Output control loop                                    Güç reglajı devresi

Output energy                                              Çıkış enerjisi

Output gear                                                  Döndürülen dişli (dişli kutularında)

Output limitation                                         Güç sınırlaması

Output meter                                               Güç ölçer

Output regulator                                         Güç regülatörü

Output signal                                               Çıkış sinyali

Output speed                                               Çıkış hızı

Output stage                                                Son kademe

Output variable                                           Çıkış büyüklüğü, çıkış değeri

Outside diameter                                        Dış çap

Outside energy                                            Yardımcı enerji, harici enerji

Outside packing box                                 Dış salmastra kutusu

Outside temperature                                 Dış sıcaklık

Over-all cost                                                Toplam gider, toplam maliyet

Over-all thermal efficiency                       Nihai termik verim, toplam termik verim

Over current                                                 Aşırı akım

Overcurrent circuit breaker                     Aşırı akım kesicisi

Overcurrent protection                             Aşırı akım koruması

Overcurrent relay                                       Aşırı akım rölesi Overcurrent time protection                Aşırı akım zaman koruması Overcurrent time relay             Aşırı akım zaman rölesi

Overcurrent trip                                          Aşırı akım açma düzeni

Over-excited                                                Aşırı ikazlı, aşırı uyarılmış

Overfeed stoker                                          Üstten beslemeli ızgara (kazanlarda)

Over-fire air                                                  Sekonder hava, yakma havası

Overflow                                                       Taşma

Overflow line                                                Taşma hattı

Overflow pipe                                              Taşma borusu

Overflow valve                                            Taşma vanası

Overgrate air                                                Üst yakma havası (ızgaralı kazanlarda)

Overhang                                                      Konsol

Overhaul                                                       Revizyon, genel bakım

 

Overhead line                                              Havai hat

Overhead-line protection                          Havai hat koruması

Overhead-line route                                   Havai hat güzergahı

Overhead trasmission line                       Havai iletim hattı

Overhead travelling crane                       Gezer köprülü vinç

Overhead welding                                      Tavan kaynağı

Overheating                                                 Aşırı ısınma

Overlay                                                          Kaplama

Overload                                                       Aşırı yük

Overload capacity                                      Aşırı yük kapasitesi

Overload protection                                   Aşırı yük koruması

Overload relay                                             Aşırı yük rölesi, aşırı akım rölesi

Overload test                                               Aşırı yük testi

Overload time protection                          Aşırı yük zaman koruması

Overload time relay                                    Aşırı yük zaman rölesi

Overnight shutdown                                  Gece duruşu, gecelik duruş

Overpressure                                              Aşırı basınç

Overshoot                                                     Aşırı salınım

Overspeed                                                    Aşırı hız, ambalman hızı

Overspeed trip                                             Aşırı hız monitörü, ani kapama regülatörü

Overspeed trip ring                                    Ani kapama halkası Overspeed emergency governor Ani kapama regülatörü Overspeed governor              Aşırı hız regülatörü

Overspeed monitor                                    Aşırı hız monitörü, aşırı hız regülatörü Overspeed monitor tester             Aşırı hız monitörü test düzeneği Overspeed test  Aşırı hız testi

Overspeed trip pin                                      Aşırı hız trip pimi

Overspeed trip test device                      Aşırı hız monitörü test düzeneği

Overspeed trip tester                                Aşırı hız monitörü test düzeneği

Overspeed trip test oil                               Aşırı hız monitörü test yağı (hidroliği)

Overspeed trip test unit                            Aşırı hız monitörü test düzeneği

Overtime                                                       Fazla mesai, fazla çalışma

Over-voltage                                                Aşırı gerilim

Overvoltage protection                             Aşırı gerilim koruması

Oxidation                                                       Oksitlenme

Oxidation air                                                Oksidasyon havası (desülfürizasyon tesi- sinde)

Oxygen                                                          Oksijen

 

Oxygen cylinder                                          Oksijen tüpü

Oxygen transmitter                                    Oksijen transmiteri

 

 

 

P

 

Pacco switch                                               Pako şalter

Pack, to-                                                        Paketlemek

Pack, to-                                                        Sızdırmaz hale getirmek

Package                                                        Paket, ambalaj, koli

Packaged boiler                                          Paket tipi kazan, küçük kazan

Packed gland                                               Salmastra

Packed labyrinth seal                                Labirent salmastra

Packing                                                         Salmastra, conta

Packing                                                         Ambalajlama

Packing                                                         Yağmurlama elemanları (soğutma kule- sinde)

Packing box                                                 Salmastra kutusu (rotor sızdırmazlığında)

Packing flange                                             Salmastra flanşı

Packing gland                                              Salmastra

Packing material                                         Salmastra malzemesi, sızdırmazlık malze- mesi

Packing ring                                                 Salmastra bileziği, salmastra halkası, sız- dırmazlık halkası

Packing sleeve                                            Sızdırmazlık manşonu

Packing strip                                                Sızdırmazlık bandı

Paging call                                                    Çağrı

Paging system                                            Çağrı sistemi

Pair                                                                 Çift

Paired blade                                                 İkiz kanat

Pair of poles                                                 Kutup çifti

Pamphlet                                                       Prospektüs, broşür

Pan                                                                 Tava, kap

Panel                                                              Panel

 

Panic button                                                 Alarm butonu

Paper insulation                                          Kağıtlı izolasyon

Parallel circuit                                             Paralel devre

Parallel connection                                    Paralel bağlantı, paralel devre

Parallel flow heat exchanger                   Paralel akışlı eşanjör

Paralleling unit                                            Jeneratörü paralele alma ünitesi, senkro- nizasyon ünitesi

Parallelism tolerance                                Paralele girme değerleri toleransı, senkro- nizasyon toleransı

Parallel key                                                   Paralel kama

Parallelogram                                              Paralelogram

Parallel operation                                       Ünitelerin paralel çalışması

Parallel slide valve                                     Paralel sürgülü vana

Parallel winding slot                                  Paralel sargı oluğu, paralel sargı yivi

Parallel wound                                             Paralel sarılı

Parameter                                                    Parametre

Parity check                                                 Eşitlik testi

Parsons turbine                                          Parsons türbini, reaksiyon türbini

Partial admission control                         Nozul grupları reglajı

Partial control                                              Kısmi kontrol

Partial load                                                   Kısmi yük, düşük yük

Partial load efficiency                                Kısmi yük verimi

Partial load nozzle                                      Kısmi yük nozulu

Partial load operation                                Kısmi yükte çalışma, düşük yükte çalışma

Partial load range                                       Kısmi yük aralığı

Partial load steam consumption             Kısmi yükte buhar sarfiyatı, kısmi yükte bu-

har harcaması

Partial pressure                                          Kısmi basınç, parsiyel basınç

Parting joint                                                 Türbin gövde flanşları birleşme çizgisi

Parting line                                                   Türbin gövde flanşları birleşme hattı

Partition                                                         Bölme, ara bölme

Partition line                                                 Türbin gövde flanşları birleşme hattı

Part load                                                        Kısmi yük, düşük yük

Part number                                                 Parça numarası

Parts list                                                        Parça listesi

Pass                                                               Geçiş (kazanlarda, kondenserlerde)

Passivating                                                  Pasive etme (kazan borularını)

 

Pass-out diagram                                       Ara buhar diyagramı

Pass-out operation                                     Ara buharlı işletme

Pass-out pressure                                     Ara buhar basıncı

Pass-out pressure control valve            Ara buhar basıncı kontrol valfi Pass-out pressure regulator       Ara buhar basınç regülatörü Pass-out steam                        Ara buhar

Pass-out steam flow                                  Ara buhar miktarı

Pass-out steam pressure                         Ara buhar basıncı

Pass-out steam quantity                           Ara buhar miktarı

Pass-out turbine                                         Ara buharlı türbin

Pattern number                                           Model numarası

Pay back period                                          Geri ödeme süresi

Pay load                                                        Faydalı yük

Payout time                                                  Amortisman süresi

Peak                                                               Pik

Peak capacity                                              Pik yük

Peak current                                                Pik akım

Peaking turbine                                           Pik yük türbini

Peak load                                                      Pik yük

Peak load power plant                               Pik yük santralı

Peak load power station                           Pik yük santralı

Peak to peak                                                Tepeden tepeye, pikten pike

Peak value                                                    Pik değer, tepe değeri

Peak voltage                                                Pik gerilim, maksimum gerilim

Peat                                                                Turba, turb

Pedestal                                                        Yatak mesnedi

Pedestal bearing                                         Ayaklı yatak

Pelton nozzle                                               Pelton düzesi

Pelton turbine                                              Pelton türbini

Penalty clause                                             Ceza maddesi (sözleşmelerde)

Pendant superheater                                 Asılı tip kızdırıcı

Penetrant dye test                                      Boyayla çatlak kontrolü

Penstock                                                       Cebri boru (hidrolik santrallarda)

Perceptible heat                                          Duyulur ısı

Perforated plate                                          Delikli plaka

Perforated sheet                                         Delikli plaka

Performance                                                Performans

Periodic                                                         Periyodik

 

Period of oscillation                                   Osilasyon süresi, salınım süresi

Period of unavailability                              Emre amade olunamayan süre

Permanent contactor                                 Sürekli kontaktör

Permanent magnet                                     Doğal mıknatıs

Permanent offset                                        Kalıcı reglaj sapması

Permissible                                                  İzin verilebilir

Permissible load                                         İzin verilebilir yük

Permission                                                   İzin

Permit                                                            İzin

Personnel costs                                          Personel giderleri

Personnel requirements                           Personel ihtiyacı

Petroleum                                                     Petrol

Phase                                                             Faz

Phase angle                                                  Faz açısı

Phase balance relay                                   Asimetri rölesi

Phase displacement                                  Faz kayması

Phase lag                                                      Faz gecikmesi

Phase lead                                                    Faz öne geçişi, faz öndelemesi

Phase sequence                                         Faz sırası

Phase sequence indicator                        Dönme yönü göstergesi

Phase shifting                                              Faz kayması

Phase terminal                                            Faz terminali, faz klemensi

Phase to phase voltage                            Fazlar arası gerilim

Phase voltage                                              Faz gerilimi

PH-measuring equipment                         PH-metre

PH-monitor                                                   PH-monitörü

Phosphate                                                    Fosfat

Phosphate process                                   Fosfat yöntemi (suyun arıtılmasında)

PH-value                                                       PH-değeri

PH-value transmitter                                 PH-transmiteri

Pickling                                                          Asitle temizleme (örn:kazan borularını)

Pickup                                                            Pikap, algılayıcı

Piece number                                              Parça numarası

Pile                                                                  Kazık, temel kazığı

Pile foundation                                            Kazıklı temel

Pillar                                                               Sütun

Pillow block                                                  Muylu yatak gövdesi

Pilot air                                                          Pilot havası (dizel motorlarda)

Pilot air line                                                  Pilot havası devresi (dizel motorlarda)

 

Pilot burner                                                  Pilot yakıcı, ateşleme yakıcısı

Pilot controller                                             Pilot regülatör, yardımcı enerjili regülatör

Pilot exciter                                                  Pilot ikaz (jeneratörü), yardımcı ikaz (jene- ratörü)

Pilot flame                                                    Pilot alev

Pilot lamp                                                      Pilot lamba

Pilot light                                                       Pilot lamba

Pilot oil                                                           Kumanda yağı

Pilot oil circuit                                             Kumanda yağı devresi

Pilot oil pressure                                        Kumanda yağı basıncı

Pilot oil pressure gauge                           Kumanda yağı manometresi

Pilot oil supply line                                     Kumanda yağı besleme hattı

Pilot oil system                                           Kumanda yağı devresi

Pilot operated regulator                            Yardımcı enerjili regülatör

Pilot operated valve                                   Yardımcı enerjili ventil

Pilot plant                                                      Pilot tesis, deneme tesisi

Pilot relay                                                      Pilot röle

Pilot switch                                                  Pilot şalter

Pilot valve                                                     Pilot valf, kumanda valfi

Pin                                                                   Pim

Pin coupling                                                 Saplamalı kavrama

Pin insulator                                                 Destek izolatörü

Pipe                                                                Boru

Pipe bend                                                      Boru dirseği

Pipe branch                                                  Boru branşmanı

Pipe bridge                                                   Boru köprüsü

Pipe canal                                                     Boru kanalı

Pipe channel                                                Boru kanalı

Pipe clamp                                                   Boru kelepçesi

Pipe coil                                                        Serpanten

Pipe connection                                          Boru bağlantısı

Pipe deposits                                               Boru depoziti ( kazan borularında)

Pipe diameter                                              Boru çapı

Pipe drainage                                              Boru hattı drenajı

Pipe elbow                                                    Boru dirseği

Pipe fitting                                                    Boru bağlantı parçası

Pipe flange                                                   Boru flanşı

Pipe hanger                                                  Boru askısı

Pipe holder                                                   Boru askısı

 

Pipe laying                                                    Boru döşeme

Pipe layout                                                    Boru hattı şeması

Pipe leakage                                                Boru kaçağı

Pipe length                                                   Boru uzunluğu

Pipe line                                                        Boru hattı

Pipeline route                                              Boru güzergahı

Pipe loop                                                       Lup, boru halkası

Pipe mount                                                   Boru desteği, boru mesnedi

Pipe saddle                                                  Boru yastığı

Pipe socket                                                  Muf, ambuatman

Pipe stopper                                                Tapa, kör tapa

Pipe stub                                                       Boru ağız parçası, boru ağızlığı

Pipe support                                                Boru desteği, boru mesnedi

Pipe thickness                                            Boru et kalınlığı

Pipe thread                                                   Boru dişi

Pipe union                                                     Boru rakoru, boru bağlantısı

Pipe valve                                                     Düz valf, çanak valf

Pipe wall thickness                                    Boru et kalınlığı

Pipe work                                                     Boru hattı

Pipe wrench                                                 Boru anahtarı

Piping                                                             Boru hattı

Piping connections                                    Boru hattı bağlantıları

Piping diagram                                            Boru hattı şeması

Piping drain                                                  Boru hattı drenajı

Piping duct                                                   Boru kanalı

Piping outline drawing                              Borulama planı, borulama şeması

Piping plan                                                   Borulama planı

Piping trench                                               Boru kanalı

Piping void                                                   Boru döşeme boşluğu, boru döşeme ka- nalı

Piston                                                             Piston

Piston area                                                   Piston yüzeyi

Piston bore                                                   Piston çapı

Piston clearance                                        Piston kleransı, piston boşluğu

Piston compressor                                    Pistonlu kompresör

Piston cover                                                Piston kapağı

Piston equalizing line                                Piston dengeleme hattı

Piston pump                                                 Pistonlu pompa

Piston ring                                                    Piston segmanı

 

Piston rod                                                     Piston kolu, biyel

Piston spring                                               Piston yayı

Piston stem                                                  Piston kolu

Piston stroke                                               Piston kursu

Piston surface                                             Piston yüzeyi

Piston travel                                                Piston kursu

Piston valve                                                 Pistonlu vana, pistonlu sürgülü vana

Pit                                                                    Çukur, oyuk

Pitch                                                               Diş açıklığı, hatve

Pitting                                                             Karıncalanma

PIV gear box                                                 PİV şanzuman

Pivot                                                               Eksen, mil

Pivot bearing                                               Boji göbek mili yatağı

Place in operation, to-                               Devreye almak

Plain bearing                                                Düz yatak

Plain carbon steel                                      Yalın karbon çeliği, düz karbon çeliği

Plain washer                                                Düz pul, rondela

Plan                                                                Plan, proje, tasarı

Plane                                                              Düzlem, düz

Plane                                                              Planya, rende

Plane, to-                                                       Planyalamak, rendelemek

Plane stress                                                 İki eksenli gerilme

Planetary gear                                             Uydu dişli

Planned delivery                                         Planlanan teslim süresi

Plant                                                               Tesis

Plant conditions                                          İşletme koşulları

Plant engineer                                             İşletme mühendisi

Plant enlargement                                      Santralın tevsii

Plant extention                                            Santralın tevsii

Plant fence                                                   Santral çiti, santral telörgüsü

Plant maintenance                                     Santral bakımı

Plant operating rules                                 Santral işletme kuralları

Plant organization chart                           Santral organizasyon şeması, organigram

Plant procedures                                        Santral kuralları

Plastic covered wire                                  Plastic izoleli tel

Plastic deformation                                    Kalıcı deformasyon, plastik deformasyon

Plastic insulated cable                              Plastik izoleli kablo

Plastic refractories                                    Refrakter (kazanlarda)

Plate                                                               Levha, plaka, sac

 

Plate                                                               Anot

Plate air heater                                            Platen hava ön ısıtıcısı, plaka tipi hava ön

ısıtıcısı

Plate circuit                                                  Plaka devresi, anot devresi

Plate current                                                Plaka akımı, anot akımı

Platen superheater                                    Platen kızdırıcı

Platen wall                                                    Perde duvar (kazanlarda)

Plate-type filter                                            Dilimli filtre, plaka tipi filtre

Plate-type oil filter                                      Dilimli yağ filtresi, plaka tipi yağ filtresi

Plate-type oil strainer                                Dilimli yağ filtresi, plaka tipi yağ filtresi

Plate-type oil strainer insert                    Dilimli yağ filtresi elemanı

Plate voltage                                                Plaka voltajı, anot gerilimi

Platform                                                        Platform

Plating                                                            Kaplama

Play                                                                 Boşluk, oynama payı

Plot, to-                                                          Çizmek

Plot plan                                                        Parselasyon planı

Plug                                                                Fiş, tapa

Plug gauge                                                   Tampon mastarı

Plug-in, to-                                                    Fişi prize sokmak

Plug-in box                                                   Seyyar priz, uzatma kordonu prizi

Plug-in circuit board                                  Takıp çıkartılabilen devre kartı

Plug-in circuit card                                    Takıp çıkartılabilen devre kartı

Plug-in module                                            Takıp çıkartılabilen modül

Plug valve                                                     Konik göbekli vana

Plume                                                             Duman, duman bulutu

Plunger                                                          Pompa pistonu, piston

Plunger coil                                                  Dalma bobin

Plunger feed pump                                     Pistonlu besleme pompası

Plunger piston                                             Dalma piston

Plunger spring                                             Piston yayı

Plywood                                                         Kontrplak

Pneumatic                                                    Pnömatik, havayla çalışan

Pneumatic coal antibridging device      Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanmala-

rına karşı), hava topu

Pneumatic control                                      Pnömatik kumanda, pnömatik kontrol Pneumatic control equipment       Pnömatik kontrol ekipmanı Pneumatic control unit   Pnömatik kontrol ünitesi

Pneumatic conveying system                 Pnömatik taşıma sistemi

 

Pneumatic conveyor                                  Pnömatik konveyör, havalı konveyör

Pneumatic governor                                  Pnömatik regülatör

Pocket                                                           Cep, genleşme boşluğu (labirentlerde)

Pointer                                                           İbre

Point of application                                    Uygulama noktası

Point of attachment                                   Bağlantı noktası

Point of contact                                          Temas noktası

Point of insertion                                        Türbin kanatlarını rotordaki yuvalarına ge- çirme yeri

Point of lubrication                                     Yağlama noktası

Point of reference                                      Referans noktası

Point of support                                          Destek noktası

Point of tangency                                       Değme noktası

Polarity                                                          Polarite

Polarization                                                  Kutuplanma, polarizasyon

Pole                                                                Kutup

Pole                                                                Direk, sırık

Pole arm                                                       Kutup kolu

Pole axis                                                       Kutup ekseni

Pole centerline                                            Kutup ekseni

Pole changeable motor                             Kutupları değiştirilebilir motor

Pole changer                                               Komütatör

Pole changing switch                                Komütatör anahtar

Pole core                                                      Kutup çekirdeği, mıknatıs çekirdeği

Pole lamination                                           Kutup plakası

Pole segment                                              Kutup plakası

Pole shoe                                                      Kutup çarığı

Polish, to-                                                     Cilalamak, parlatmak

Polish                                                             Cila, vernik, parlaklık

Pollutant                                                        Çevre kirletici madde, kirletici

Pollutant effluents                                      Çevre kirletici atıklar

Pollutant emmision                                    Kirletici yayım

Pollute, to-                                                    Kirletmek

Pollution                                                        Kirlenme, kirletme, kirlilik

Pollution abatement                                  Kirlenme azaltılması

Pollution control                                         Kirlilik denetimi

Pollution source                                         Kirlilik kaynağı

Pollutive                                                        Kirletici

Polyphase                                                     Çok fazlı

 

Polyphase circuit                                        Çok fazlı devre

Polyphase connection                               Çok fazlı bağlantı

Polyphase current                                      Çok fazlı akım

Polyphase system                                      Çok fazlı sistem

Polyphase winding                                     Çok fazlı sargı

Polyphosphate                                             Polifosfat

Polytropic efficiency                                  Politropik verim, iç verim

Poor combustion                                        Yetersiz yanma, eksik yanma

Poppet valve                                                Düz valf

Porosity                                                         Gözeneklilik

Porous                                                           Gözenekli

Port                                                                 Liman

Port                                                                 Ağız, delik, menfez

Portable                                                         Seyyar, portatif, taşınabilir

Port of exit                                                    Çıkış limanı

Position                                                         Konum, pozisyon

Position drive                                              Kumanda sistemi tahrik düzeneği

Positioner                                                     Kumanda sistemi tahrik düzeneği

Position indicator                                       Konum göstergesi

Positioning                                                    Konumlandırma, sabitleme, ayarlama

Positioning device                                     Servomotor, ayar organı (reglajda)

Positioning element                                  Ayar organı (reglajda)

Position of mounting                                 Montaj pozisyonu

Position tolerance                                      İzin verilebilir pozisyon sapması

Position transducer                                   Konum transdüseri

Position transmitter                                  Konum transmiteri

Positive displacement blower                 Pozitif sıkıştırmalı fan

Positive displacement compressor      Pozitif sıkıştırmalı kompresör

Positive displacement pump                   Pozitif deplasmanlı pompa, pistonlu pompa

Positive electricity                                      Pozitif elektrik

Positive electrode                                      Pozitif elektrot

Positive feedback                                       Positif geri besleme

Positive pressure furnace                        Artı basınçlı yanma odası

Post insulator                                              Mesnet izolatörü

Post insulator current transformer       Mesnet izolatörü akım trafosu Post insulator voltage transformer                                                                         Mesnet izolatörü gerilim trafosu Post treatment             Son arıtma, son işlem

Potable water                                              İçme suyu

Potassium                                                    Potasyum

 

Potential drop                                              Gerilim düşümü

Potential rise                                               Gerilim yükselmesi

Potentiometer                                              Potansiyometre

Pour point                                                     Akma noktası, akma sıcaklığı

Power                                                            Güç

Power actuator cylinder                            Güç tahrik silindiri

Power amplifier                                           Güç amplifikatörü

Power cable                                                 Güç kablosu, yüksek gerilim kablosu

Power characteristic curve                     Güç eğrisi

Power characteristic line                          Güç eğrisi

Power circuit                                                Güç devresi

Power company                                          Elektrik şirketi

Power conduit                                              Cebri boru (hidrolik santrallarda)

Power consumption                                   Güç tüketimi, enerji tüketimi

Power controlled                                         Servo kontrollu

Power current                                              Kuvvetli akım

Power cut                                                      Enerji kesilmesi, elektrik kesilmesi

Power delivery                                             Güç sağlanması, enerji sağlanması

Power demand                                            Güç talebi, enerji talebi

Power density                                              Güç yoğunluğu

Power drive                                                  Servo motorlu tahrik sistemi

Power economy                                          Enerji ekonomisi

Power engineering                                     Elektrik mühendisliği

Power factor                                                Güç faktörü

Power factor correction                            Güç faktörü düzeltmesi

Power failure                                                Elektrik kesintisi

Power gain                                                    Güç kazancı

Power generation                                       Güç üretimi

Power house                                                Türbojeneratör binası

Power Industry                                            Enerji endüstrisi

Power interruption                                      Elektrik kesintisi

Power loss                                                    Güç kaybı

Power meter                                                Güç ölçer

Power output                                                Güç çıkışı

Power plant                                                  Elektrik santralı

Power plant boiler                                      Santral kazanı

Power plant technology                            Santral teknolojisi

Power plant turbine                                    Santral türbini

Power range                                                 Güç aralığı

 

Power relay                                                  Güç rölesi

Power requirement                                    Güç talebi, güç ihtiyacı, enerji ihtiyacı

Power source                                              Güç kaynağı, enerji kaynağı

Power stage                                                 Güç katı (elektronikte)

Power station                                               Elektrik santralı

Power station boiler                                   Santral kazanı

Power station construction sche-          Santral inşa programı, santral inşa termini

dule

Power supply                                               Güç beslemesi, enerji beslemesi

Power system stabilization                      Şebeke stabilizasyonu

Power take-off                                             Enerji çekişi

Power take-off side                                    Enerji çekiş tarafı

Power transformer                                     Güç transformatörü, güç trafosu

Power tunnel                                                Enerji tüneli,  basınçlı su tüneli (hidrolik santrallarda)

Power voltage control circuit                  Yüksek gerilim kontrol devresi

Prechamber                                                 Ön yanma odası

Precipitate, to-                                             Çökelmek, çökeltmek

Precipitation electrode                             Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)

Precipitator                                                  Çökeltici, filtre, kül filtresi (kazanlarda)

Precipitator efficiency                               Filtre verimi

Precise                                                          Hassas, tam

Precision                                                       Hassalık

Precision regulation                                   Hassas reglaj

Precision speed governor                        Hassas hız regülatörü

Pre-combustion chamber                        Ön yanma odası

Pre-control                                                   Ön kumanda

Pre-cooler                                                     Ön soğutucu

Pre-crusher                                                  Ön kırıcı

Pre-drying                                                     Ön kurutma

Pre-emergency speed governor             Hız sınırlama regülatörü

Pre-evaporator                                            Ön buharlaştırıcı (kazanlarda)

Pre-fabricated                                             Prefabrike

Preheater                                                      Ön ısıtıcı

Preheating                                                    Ön ısıtma

Preheat the turbine, to-                             Türbini ısıtmak

Preliminary design                                     Avan proje

Preliminary project                                    Avan proje

Preloading                                                    Ön yükleme (elektrikde)

 

Preloading of a spring                               Yaya ön gerilim uygulanması

Prerequisite                                                 Ön şart

Preservation                                                Konservasyon

Press button                                                 Buton

Pressure                                                       Basınç

Pressure alarm                                           Basınç ikazı, basınç monitörü

Pressure balance                                       Basınç dengelemesi, basınç dengesi

Pressure balancing pipe                           Basınç dengeleme hattı

Pressure compounded impulse tur-      Basınç basamaklı aksiyon türbini

bine

Pressure control                                         Basınç reglajı

Pressure controller                                    Basınç regülatörü

Pressure control valve                              Basınç reglaj valfi

Pressure converter                                    Basınç konvertörü

Pressure deaerator                                    Basınçlı degazör

Pressure decrease                                    Basınç düşümü

Pressure difference                                   Basınç farkı

Pressure difference relay                         Basınç farkı rölesi

Pressure drop                                              Basınç düşümü

Pressure equalisation                               Basınç dengelemesi Pressure equalizing chamber     Basınç dengeleme haznesi Pressure equalizing hole           Basınç dengeleme deliği

Pressure equalizing pipe                          Basınç dengeleme hattı

Pressure exposed side                             Basınç tarafı

Pressure filter                                              Basınçlı filtre

Pressure finger                                           Basınç tırnağı, basınç mandalı

Pressure fluctuation                                  Basınç salınımı

Pressure gauge                                           Manometre, basınç ölçer

Pressure gauge cock                                Manometre musluğu

Pressure gauge cut-off valve                  Manometre iptal valfi, manometre kesme

valfi

Pressure gauge pointer                            Manometre ibresi

Pressure gauge shut-off valve               Manometre iptal valfi, manometre kesme

valfi

Pressure gauge stop valve                      Manometre iptal valfi, manometre kesme

valfi

Pressure gauge with transmitter           Transmiterli manometre Pressure governor   Basınç regülatörü Pressure governor cylinder                     Basınç regülatörü silindiri

 

Pressure increase                                      Basınç artışı

Pressure indicator                                      Basınç göstergesi

Pressure limiting                                         Basınç sınırlaması

Pressure line                                                Basınç hattı

Pressure load                                              Basınç yükü

Pressure loss                                              Basınç kaybı

Pressure lubrication                                  Basınçlı yağlama

Pressure measuring point                        Basınç ölçme noktası

Pressure meter                                           Manometre

Pressure monitor                                        Basınç monitörü

Pressure nozzle                                          Basınç rakoru

Pressure oil                                                  Basınçlı yağ

Pressure oil circuit                                     Basınçlı yağ devresi

Pressure oil control                                   Basınçlı yağ reglajı

Pressure oil governing system              Basınçlı yağ reglaj sistemi

Pressure-oil lubricated babbitted           Basınç yağlamalı babit metalli kaymalı ya-

journal bearing                                            tak

Pressure oil pump                                      Basınçlı yağ pompası

Pressure oil supply pipe                           Basınçlı yağ besleme hattı

Pressure pipe                                              Basınç hattı, basınçlı hat

Pressure plate                                             Baskı plakası, basınç plakası

Pressure raising period                            Basınç tutma süresi, devreye alma süresi

Pressure range                                           Basınç aralığı, basınç bölgesi

Pressure rating                                           Basınç oranı, basınç kademesi

Pressure recorder                                      Basınç kayıt cihazı

Pressure reducer                                       Basınç düşürücü

Pressure-reducing period                        Devreden çıkarma süresi (kazanları) Pressure-reducing station               Basınç düşürme istasyonu Pressure-reducing valve           Basınç düşürücü vana, detantör

Pressure-regulating valve                        Basınç reglaj valfi

Pressure regulator                                     Basınç regülatörü

Pressure regulator valve                          Basınç reglaj valfi

Pressure relief                                             Basınç düşürme

Pressure relief valve                                  Basınç emniyet valfi, basınç emniyet supabı

Pressure reservoir                                     Basınç deposu

Pressure rise                                               Basınç artışı, basınç yükselmesi

Pressure safeguard                                   Basınç monitörü

Pressure side                                              Basınç tarafı, basınçlı taraf

Pressure stage                                            Basınç kademesi (türbinlerde)

 

Pressure switch                                          Basınç monitörü, basınç şalteri

Pressure switch for auxiliary trip           Yardımcı ani kapama hidroliği basınç mo-

fluid                                                                nitörü

Pressure switch for extraction stop      Ara buhar stop valfi basınç monitörü

valve control

Pressure switch for pressure above     Ana buhar stop valfi piston üstü basınç mo-

piston of main stop valve                        nitörü

Pressure switch for pressure below     Ana buhar stop valfi piston altı basınç mo-

piston of main stop valve                         nitörü

Pressure tank                                              Basınç tankı

Pressure test                                               Basınç testi

Pressure transducer                                 Basınç transdüseri

Pressure transmitter                                 Basınç transmiteri

Pressure-velocity-compounded im-      Basınç-hız basamaklı aksiyon türbini

pulse turbine

Pressure-velocity-compounded tur-

Basınç-hız basamaklı türbin

bine

Pressure vessel                                          Basınçlı kap

Pressurized fluidized-bed combus-       Basınçlı akışkan yataklı yanma

tion

Pressurized fluidized-bed combus-       Basınçlı akışkan yataklı kazan

tion type boiler

Pressurized furnace                                  Basınçlı yanma odası Pressurized steam generator    Artı basınçlı buhar kazanı Pressurized water ash removal Basınçlı su ile kül/curuf temizleme Pressurized water ash transport                                                                         Hidrolik kül atma, hidrolik kül nakli Pressurized water line           Basınçlı su hattı

Pressurized water pump                           Basınçlı su pompası

Prestressed                                                 Öngerilmeli

Prestressed concrete                               Öngerilmeli beton

Prestressed spring                                    Öngerilmeli yay

Pre-superheater                                         Ön kızdırcı

Pretreatment                                               Ön arıtma, ön işlem

Preventive maintenance                           Koruyucu bakım

Price list                                                        Fiyat listesi

Primary air                                                    Primer hava, birincil hava, taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)

Primary air blower                                      Primer hava fanı

Primary air duct                                          Primer hava kanalı

 

Primary air heater                                      Primer hava ön ısıtıcısı

Primary coolant                                           Primer soğutma maddesi, birincil soğutma sıvısı

Primary crusher                                          Ön kırıcı

Primary current                                           Primer akım

Primary energy                                            Primer enerji

Primary oil circuit                                       Primer yağ devresi

Primary superheater                                 Ön kızdırcı

Primary voltage                                           Primer gerilim

Primary winding                                          Primer sargı, birincil sargı

Prime mover                                                Ana makina, ana işletici

Primery coolant circuit                             Primer soğutma devresi, birincil soğutma devresi

Priming stage exhaust                              Yol verme kademesi egzostu (ejektörlerde)

Principle dimensions                                 Ana ölçüler

Printed circuit                                              Baskılı devre

Printed-circuit board                                 Baskılı devre levhası

Printed-circuit card                                    Baskılı devre kartı, elektronik kart

Probe                                                             Prob, sonda

Probe gas                                                     Deneme gazı, test gazı

Procedure                                                     Prosedür, yöntem

Process                                                         Proses, metot, yöntem

Process control                                           Proses kontrolü

Process controller                                      Süreç denetici, süreç kontrol aygıtı

Process steam                                            Proses buharı

Produce, to-                                                 Üretmek

Producer gas                                               Jeneratör gazı

Product                                                          Ürün

Production                                                    Üretim

Production control                                     Üretim kontrolu

Production costs                                        Üretim giderleri

Products of combustion                           Yanma ürünleri

Project                                                           Proje

Project coordinator                                    Proje koordinatörü

Prong                                                             Diş, tırnak, çatal

Pronged-root blade                                    Çatal köklü kanat, tırnaklı kanat

Proportional band                                      Orantılı bölge

Proportional controller                              Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu regülatör

 

Proportional controller gain                    Oransal regülatör kazancı

Proportional offset                                     Oransal sapma

Proportional plus rate action con-         Proporsiyonel-diferansiyel  tutumlu regü-

troller                                                             latör

Proportional plus reset action con-       Proporsiyonel-integral tutumlu regülatör

troller

Proportional plus reset plus rate ac-    Proporsiyonel-integral-diferansiyonel tutum-

tion controller                                              lu regülatör

Proportional position action con-          Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu

troller                                                             regülatör

Proportional range                                     Orantılı bölge (türbin hız regülatöründe)

Proportioning equipment                         Dozaj ekipmanı

Proportioning unit                                      Dozaj ünitesi

Proportioning valve                                   Dozaj valfi

Prospectus                                                   Prospektüs

Protecting cap                                             Koruyucu kapak

Protecting cover                                         Koruyucu kapak, koruyucu kılıf

Protecting tube                                           Koruma borusu

Protecting  tube for thermometer          Termometre koruma borusu

Protection                                                     Koruma

Protection against corrosion                   Korozyona karşı koruma

Protection switch                                       Koruma şalteri

Protective cap                                             Koruyucu kapak

Protective circuit                                        Koruma devresi

Protective circuit breaker                        Koruma kesicisi, toprak kaçağı kesicisi

Protective conductor                                 Koruma iletkeni

Protective interlock                                    Koruyucu kilitleme (elektrikte)

Protective relay                                           Koruma rölesi

Protective resistor                                     Koruma direnci

Protective sheath                                       Koruyucu kılıf

Prototype                                                      Prototip

Proximate analysis                                     Endüstriyel analiz

Proximity pick-up                                       Endüktif pikap

Proximity switch                                         Temassız şalter

Pulsating combustion                               Sarsıntılı yanma

Pulse                                                              Puls, darbe

Pulse amplifier                                            Darbe amplifikatörü, darbe yükselteci

Pulse converter                                          Darbe konvertörü

Pulse monitor                                              Darbe monitörü

 

Pulse transmitter                                        Darbe transmiteri

Pulverized coal                                            Pülverize kömür, öğütülmüş kömür

Pulverized-coal bunker                             Toz kömür bunkeri

Pulverized-coal burner                              Toz kömür yakıcısı

Pulverized-coal feeder                              Toz kömür besleyicisi Pulverized-coal fired boiler         Pülverize kömürlü kazan Pulverized-coal piping                   Toz kömür hattı

Pulverized-coal sample                            Pülverize kömür numunesi Pulverized-coal storage bunker      Toz kömür ara bunkeri Pulverized-fuel burner         Toz kömür yakıcısı

Pulverizer                                                     Değirmen, kömür değirmeni

Pulverizer                                                     Püskürtücü

Pulverizer air heater                                  Değirmen luvosu

Pulverizer fan                                              Değirmen fanı

Pulverizer mill                                              Değirmen, kömür değirmeni Pulverizer outlet temperature        Değirmen çıkış sıcaklığı Pulverizer output               Değirmen kapasitesi

Pump                                                              Pompa

Pump bay                                                      Pompa binası, pompa dairesi

Pump body                                                   Pompa gövdesi

Pump characteristic                                  Pompa karakteristiği

Pump curve                                                 Pompa eğrisi, pompa karakteristik eğrisi

Pump discharge chamber                        Pompa deşarj haznesi

Pump discharge pressure                       Pompa çıkış basıncı Pumped-storage power plant      Pompajlı hidrolik santral Pump house                                    Pompa binası, pompa dairesi

Pump housing                                             Pompa gövdesi

Pump impeller                                             Pompa pervanesi, pompa çarkı

Pumping head                                             Basma yüksekliği

Pumping plant                                             Pompa istasyonu

Pumping room                                            Pompa dairesi

Pumping station                                         Pompa istasyonu

Pump intake chamber                               Pompa emiş haznesi

Pump nozzle                                                Pompa enjektörü

Pump piston                                                 Pompa pistonu

Pump pit                                                        Pompa çukuru

Pump shaft                                                   Pompa rotoru, pompa şaftı

Pump stroke                                                Pompa kursu, pompa stroku

Pump sump                                                  Pompa çukuru, pompa yağ haznesi

 

Pump valve                                                  Pompa supabı

Pump well                                                     Pompa çukuru

Puncture                                                       Delinme, atlama (elektriksel)

Puncture strength                                      Delinme dayanımı

Puncture voltage                                        Delinme gerilimi

Purchase, to-                                               Satın almak

Pure coal                                                       Saf kömür

Pure impulse stage                                    Tam aksiyon kademesi

Pure oil                                                          Saf yağ

Pure variable-pressure turbine               Tam değişken basınçlı türbin

Pure water conductivity                            Saf su iletkenliği

Pure water control valve                          Saf su reglaj valfi

Purge gas                                                     Pürj gazı, koruma gazı,temizleme gazı

Purging                                                          Tahliye, boşaltma, dışarı atıp temizleme, pürj etme

Purging valve                                              Pürjör, tahliye vanası

Push-button                                                  Buton, basmalı düğme

Push-button switch                                   Butonlu şalter

Push-pull                                                       Puşpul, itçek (elektrikte)

Push rod assembly                                    Supap iticisi (dizel motorlarda)

Put the turbine on steam, to-                   Türbine buharla yol vermek, türbine buhar

açmak

Putting into service                                   Devreye alma, yol verme

Pyrites trap                                                   Yabancı madde ayırıcısı (değirmenlerde)

Pyrogallic acid                                            Prigallik asit (orsat cihazında)

Pyrometer                                                     Pirometre

 

 

 

Q

 

Quadrature coil                                           Karesel bobin

Quadrature transformer                           Karesel transformatör

Quality                                                            Kalite

Quality assurance                                      Kalite güvencesi

Quality certificate report                          Kalite sertifika raporu

Quality control                                             Kalite kontrolu

 

Quality factor                                               Kalite faktörü, değerlendirme faktörü

Quality management                                 Kalite yönetimi

Quality standard                                         Kalite standardı

Quantity                                                         Miktar

Quantity control of injection                    Püskürtme miktarı reglajı

Quantity of cooling gas                            Soğutucu gaz miktarı

Quantity of cooling water                        Soğutma suyu miktarı

Quantity of fuel                                           Yakıt miktarı

Quantity of heat                                          Isı miktarı

Quantity of steam                                       Buhar miktarı

Quantity of water                                       Su miktarı

Quarter                                                          Çeyrek, dörtte bir

Quarter-lapped taping                               Çeyrek bindirmeli bandajlama

Quarter-swing valve                                  Kelebek vana

Quick-acting                                                 Seri, hızlı

Quick-action relay                                      Seri röle, gecikmesiz röle

Quick-break switch                                    Hızlı şalter, hızlı açan anahtar

Quick charge                                               Hızlı şarj

Quick-closing valve                                   Hızlı kapama vanası, ani kapama ventili

Quick-opening valve                                 Yaylı emniyet ventili, hızlı açma vanası

Quick-response                                          Ani tepki, gecikmesiz tepki

Quick-response release                           Gecikmesiz ayırıcı, gecikmesiz şalter

Quick start                                                    Hızlı yol verme

Quick-starting device                                Hızlı yol verme düzeneği

Quick-starting turbine                               Hızlı yol verilebilen türbin

Quick-steaming unit                                   Hızlı buhar ünitesi

Quick-tripping relay                                   Gecikmesiz röle

Quotation                                                      Teklif

Quote, to-                                                      Teklif vermek

 

 

 

R

 

Rack                                                               Kremayer, şasi, kafes

Rack soot blower                                        Uzun lanslı kurum üfleyici (kızdırıcılar için)

Radial                                                             Radyal

 

Radial admission                                        Radyal giriş

Radial ball bearing                                     Oluklu bilyalı yatak, radyal bilyalı yatak

Radial bearing                                             Radyal yatak

Radial blower                                               Radyal fan

Radial brush                                                 Radyal fırça

Radial clearance                                         Radyal klerans, radyal boşluk

Radial displacement                                  Radyal kayma, radyal deplasman

Radial expansion                                        Radyal uzama

Radial flow                                                    Radyal akış

Radial-flow compressor                           Radyal kompresör

Radial-flow diffuser                                    Radyal difüzör

Radial-flow double rotation turbine       Radyal çalışan reaksiyon türbini, ljungström

türbini

Radial-flow fan                                            Radyal fan

Radial-flow impulse turbine                     Radyal akışlı aksiyon türbini, radyal çalışan

aksiyon türbini

Radial-flow noncondensing turbine      Karşı basınçlı radyal türbin

Radial-flow pump                                        Radyal pompa

Radial-flow turbine                                     Radyal türbin

Radial force                                                  Radyal kuvvet

Radial gland                                                 Radyal sızdırmazlık (türbinlerde)

Radial load                                                    Radyal yük

Radial oil seal for shafts                           Radyal sızdırmazlık bileziği, radyal salmas-

tra halkası

Radial packing                                             Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık

Radial pressure                                          Radyal basınç

Radial seal                                                    Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık

Radial sleeve bearing                                Radyal kaymalı yatak

Radial stress                                               Radyal gerilim

Radial support                                             Radyal destek, radyal mesnet

Radial tension                                              Radyal gerilme

Radial thrust bearing                                 Radyal basınç yatağı

Radial-type gland                                        Radyal sızdırmazlık

Radiant boiler                                              Radyasyonlu kazan

Radiant superheater                                  Radyasyonlu kızdırıcı

Radiation                                                       Işıma, radyasyon

Radiation heat                                             Işıma ısısı, radyasyon ısısı

Radiation heating                                       Işıma ile ısıtma

Radiation loss                                             Radyasyon kaybı

 

Radiation pyrometer                                  Radyasyon pirometresi

Radiation reflection                                   Radyasyon yansıması (kazanlarda)

Radiation shield                                          Radyasyon siperi

Radiographic examination                       Röntgen muayenesi

Radiographic inspection                          Röntgen muayenesi

Radiological                                                 Radyolojik

Rag bolt                                                         Ankraj civatası

Rail                                                                 Ray

Railroad                                                         Demiryolu

Railroad generator                                     Demiryollarında kullanılan jeneratör Railroad turbine generator Demiryolları türbo jeneratörü Railway                                      Demiryolu

Rainproof                                                      Yağmur geçirmez

Raise steam, to-                                          Buhar açmak, buhar vermek

Random inspection                                    Rasgele alınan numuneyi inceleme

Random sample                                          Rasgele numune, rasgele örnek

Range                                                            Saha, menzil, aralık

Range of adjustment                                 Ayar aralığı, reglaj aralığı

Range of application                                  Uygulama aralığı,uygulama sahası

Range of capacity                                       Güç aralığı

Range of control                                         Reglaj aralığı

Range of indication                                    Gösterge aralığı

Range of loading                                         Yükleme aralığı

Range of measurement                            Ölçme aralığı

Range of regulation                                    Reglaj aralığı

Range of speed regulation                       Hız reglaj aralığı

Range of stress                                          Yükleme aralığı, gerilme aralığı

Range of temperature                               Sıcaklık aralığı

Range selector                                            Ölçme aralığı seçicisi, ölçme aralığı seçici anahtarı

Rankine cycle                                              Rankine çevrimi

Rapper                                                           Silkme mekanizması (elektrofiltrelerde)

Rapping mechanism                                 Silkme mekanizması (elektrofiltrelerde)

Rate action                                                   Diferansiyel tutumlu

Rate action controller                                Diferansiyel tutumlu regülatör

Rated                                                             Nominal

Rated busbar current                                Nominal bara akımı

Rated capacity                                             Nominal güç

Rated excitation                                          Nominal ikaz, nominal uyarım

 

Rated frequency                                         Nominal frekans

Rated load                                                    Nominal yük

Rated output                                                Nominal güç

Rated power                                                Nominal güç

Rated pressure                                           Nominal basınç

Rated service capacity                              Nominal güç

Rated short-circuit ratio                            Nominal kısa devre oranı

Rated speed                                                 Nominal hız, nominal devir

Rated trip current                                       Nominal kesme akımı, nominal trip akımı

Rated value                                                  Nominal değer

Rated voltage                                               Nominal gerilim

Rate of change                                            Değişim hızı

Rate of flow                                                  Akış hızı

Rate of increase                                         Artış hızı

Rate of load change                                   Yük değişim hızı

Rate of rise                                                   Artış hızı

Rate of settling                                            Çökelme hızı

Rate of temperature change                    Sıcaklık değişim hızı

Rating                                                            Nominal güç

Ratio of circulating water to exhaust   Soğutma suyunun egzoz buharına (çürük

steam flow                                                    buhara) oranı

Raw coal                                                       Tüvenan kömür

Raw material                                                Ham madde

Raw water                                                    Ham su

Raw water basin                                         Ham su havuzu

Raw water inlet                                            Ham su girişi

Raw water intake channel                        Ham su giriş kanalı

Raw water intake tunnel                            Ham su giriş kanalı

Raw water pump                                         Ham su pompası

Raw water storage tank                            Ham su tankı

Raw water supply                                       Ham su beslemesi

Reactance                                                    Reaktans

Reaction                                                        Reaksiyon

Reaction blade                                            Reaksiyon kanadı

Reaction energy                                          Reaksiyon enerjisi

Reaction stage                                            Reaksiyon kademesi

Reaction turbine                                         Reaksiyon türbini

Reaction wheel                                           Reaksiyon çarkı

Reactive component of voltage              Reaktif gerilim bileşeni

 

Reactive current                                         Reaktif akım

Reactive load                                               Reaktif güç

Reactive power                                           Reaktif güç

Reactive volt-ampere                                Reaktif güç, reaktif voltamper

Reactivity                                                      Reaktiflik

Read head                                                    Okuma kafası

Reading                                                         Okuma, okunan değer

Reading accuracy                                      Okuma hassasiyeti

Reading error                                              Okuma hatası

Read-out                                                       Okuma

Readout                                                         Gösterge

Readout amplifier                                       Gösterge amplifikatörü

Read-out error                                             Okuma hatası

Reagent                                                         Ayıraç

Rear                                                               Arka

Rear-fired boiler                                          Arka duvardan ateşlemeli kazan

Rear idler drum                                           Izgara dönüş tamburu (ızgaralı kazanlarda)

Rear section of casing                              Gövde arka tarafı

Rear shaft seal                                            Rotor arka sıdırmazlığı

Rear turbine bearing                                  Türbin arka yatağı

Rear wall                                                       Arka duvar

Rear wall drain                                            Arka duvar drenaj valfi (kazanlarda)

Rear wall header                                         Arka duvar kolektörü

Rear wall risers                                           Arka duvar buharlaştırıcı boruları

Receipt                                                          Alındı, belge

Receipt of order                                          Sipariş alma

Receiver vessel                                          Toplama tankı, toplama kabı

Receptacle                                                   Kap, depo

Receptacle                                                   Duy, priz

Recharging current                                    Reşarj akımı

Reciprocating compressor                      Pistonlu kompresör

Reciprocating grate                                   İleri-geri hareketli ızgara

Recirculating blower                                 Resirkülasyon fanı

Recirculating duct                                      Baca gazı resirkülasyon kanalı

Recirculating pipe                                      Geri besleme hattı

Recirculation fan                                        Resirkülasyon fanı

Reclosing                                                      Tekrar kapama

Reclosing lockout                                       Tekrar kapama kilitlemesi, tekrar kapama blokajı

 

Recooler                                                       Geri soğutucu, tekrar soğutucu

Recorder                                                       Yazıcı, kaydedici

Recording controller                                  Kaydedicili regülatör

Recording instrument                               Kaydedicili ölçü aleti

Recording thermometer                           Yazıcı termometre

Recoverable coal                                        Çıkarılabilir kömür

Recovery                                                      Geri kazanma

Rectifier                                                        Redresör

Recuperation                                               Geri kazanım

Recuperative air heater                            Rekuperatif hava ön ısıtıcısı,  eşanjör tipi

hava ön ısıtıcısı

Recuperator                                                 Isı eşanjörü

Redler conveyor                                          Değirmen transport hattı

Redox                                                            Redoks

Reduced                                                        Azalmış, azaltılmış

Reducer                                                        Redüktör, redüksiyon

Reducing agent                                           İndirgen

Reducing valve                                           Kısma valfi, kısma vanası Reducing valve with desuperheater                                                                         Soğutuculu kısma valfi Reduction      Azalma, azaltma, redüksiyon

Redwood viskosity                                     Redwood viskozitesi

Reed contact                                                Dilli kontak

Reed-type frequency meter                     Dilli frekansmetre

Reference input                                           Referans büyüklüğü

Reference speed                                        Referans hız

Reference speed setter                            Referans hızı ayarlayıcısı

Reference temperature                            Referans sıcaklık

Reference value                                          Referans değeri (reglajda)

Refinery gas                                                 Rafineri gazı

Refractory                                                    Refrakter, ateşe dayanıklı

Refractory baffle                                         Şamot tuğlalı duvar

Refrigerant                                                   Soğutucu sıvı

Refuse                                                           Çöp

Refuse firing equipment                           Çöp yakma tesisi

Regeneration                                               Ara buhar alma (türbinlerde)

Regeneration                                               Rejenerasyon, geri yıkama (su arıtma sis- temlerinde)

Regenerative air heater                            Rejeneratif hava ön ısıtıcısı, döner hava ön

ısıtıcısı, Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı

 

Regenerative feed heating                       Rejeneratif ön ısıtma

Regenerator                                                 Rejeneratör

Region                                                           Bölge

Regulated extraction                                 Ayarlanabilir ara buhar alma

Regulating cylinder                                    Ayar silindiri

Regulating float valve                               Şamandıralı reglaj valfi

Regulating limit                                           Ayar aralığı

Regulating operator                                   Ayar tahrik sistemi

Regulating range                                        Ayar aralığı

Regulating screw                                       Ayar vidası

Regulating valve                                         Ayar valfi, reglaj valfi

Regulation                                                    Otomatik kontrol, reglaj, ayarlama

Regulation                                                    Yönetmelik, kaide, mevzuat

Regulator                                                      Regülatör

Regulator booster                                      Reglaj amplifikatörü, servomotor

Regulator cubicle                                       Reglaj dolabı

Regulator drive                                           Regülatör tahrik sistemi

Regulator part                                             Reglaj elemanı

Reheat condensing turbine                      Ara kızdırıcılı kondensasyon türbini

Reheat control valve                                 Ara kızdırıcı kontrol valfi

Reheat cycle                                                Ara kızdırıcılı çevrim, ara kızdırıcı devresi

Reheat temperature                                   Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı

Reheat turbine                                             Ara kızdırıcılı türbin

Reheat valve                                                Ara kızdırıcı valfi

Reheated steam                                          Tekrar kızdırılmış buhar Reheated steam admission    Tekrar kızdırılmış buhar girişi Reheated steam entry           Tekrar kızdırılmış buhar girişi

Reheated steam inlet                                 Tekrar kızdırılmış buhar girişi

Reheater                                                       Ara kızdırıcı, tekrar kızdırıcı

Reheater gas pass                                     Ara kızdırıcı gaz geçişi

Reheat header                                             Tekrar kızdırıcı  kolektörü,  ara kızdırıcı ko- lektörü

Reheat interceptor valve                          Orta basınç intersept valfi, orta basınç reg-

laj valfi

Reheat line                                                    Ara kızdırıcı hattı

Reheat safety valve                                   Ara kızdırıcı emniyet valfi

Reheat steam                                              Tekrar kızdırılmış buhar

Reheat steam inlet                                      Tekrar kızdırılmış buhar girişi

Reheat steam pipe                                      Ara kızdırıcı hattı, tekrar kızdırıcı hattı

 

Reheat steam temperature                      Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı

Reheat stop interceptor valve                 Ara kızdırıcı reglaj ve ani kapama valf kom-

binasyonu

Reheat stop valve                                      Ara kızdırıcı ani kapama valfi, ara kızdırıcı stop valfi

Reheat system                                            Ara kızdırıcı boru sistemi

Reinforced concrete chimney                 Betonarme baca

Reinforcement                                            Takviye, güçlendirme, demir donatı

Reject, to-                                                     Reddetmek, geri çevirmek

Rejection of full load                                  Tam yük atma

Relative expansion                                     Relatif uzama, nispi uzama, göreceli uzama

Relative frequency                                     Relatif frekans, göreceli frekans

Relative humidity                                        Relatif nem, nisbi nem, bağıl nem

Relative motion                                           Relatif hareket, bağıl hareket

Relative permeability                                 Geçirgenlik katsayısı, relatif geçirgenlik

Relative permittivity                                   Relatif geçirgenlik (elektriksel) Relative rotor displacement       Rotor relatif uzaması  Relative vibration           Relatif titreşim

Relay                                                              Röle

Relay circuit                                                 Röle devresi

Relay coil                                                      Röle bobini

Relay contact                                               Röle, röle kontağı

Relay group                                                  Röle kombinasyonu

Relay module                                               Röle modülü

Relay operated controller                         Yardımcı enerjili regülatör

Relay panel                                                   Röle panosu

Relay piston for pilot valve                      Pilot valf ayar silindiri

Relay room                                                   Röle odası

Relay set                                                       Röle kombinasyonu

Relay test equipment                                 Röle test ekipmanı

Relay tester                                                  Röle test cihazı

Release, to-                                                  Serbest  bırakmak,  çözmek, salmak, kal- dırmak

Release, to-                                                  Yayımlamak

Release button                                            Kilit kaldırma butonu, salma butonu

Release key                                                  Kilit kaldırma butonu, salma butonu

Reliability                                                      Güvenilirlik

Relief                                                              Boşaltma, yükünü alma

Relief diaphram                                           Emniyet membranı

 

Relief line                                                      Blöf hattı

Relief pressure valve                                Aşırı basınç ventili, tahliye vanası

Relief valve                                                  Emniyet ventili, tahliye vanası

Relieving piston                                          Dengeleme pistonu

Reluctance                                                   Manyetik direnç

Remanence                                                  Artık mıknatıslık

Remote actuation                                       Uzaktan çalıştırma

Remote control                                            Uzaktan kumanda

Remote operation                                       Uzaktan çalıştırma

Removable                                                   Sökülebilir, taşınabilir

Renewable                                                   Yenilenebilir

Renewable energy                                      Yenilenebilir enerji Renewable energy source Yenilenebilir enerji kaynağı Repair, to-                                                     Tamir etmek

Repair costs                                                 Tamir masrafları

Repair crew                                                  Tamir ekibi

Repair part                                                   Tamir parçası

Replaceable                                                 Değiştirilebilir

Replacement part                                       Yedek parça

Requisition                                                   Talep, sipariş

Research and development                     Araştırma ve geliştirme

Reseater                                                       Valf siti alıştırma aparatı

Reserve boiler                                             Yedek kazan

Reserve mill                                                 Yedek değirmen

Reservoir                                                      Rezervuar, hazne, depo

Reset, to-                                                       İlk duruma getirmek, sıfırlamak, kurmak

Reset action                                                 İntegral tutumlu, integral etkili

Reset button                                                 Kurma butonu, silme butonu

Reset circuit                                                 Silme devresi

Reset controller                                          İntegral tutumlu regülatör

Residual hardness                                     Kalıcı sertlik (sularda)

Residual magnetism                                  Artık mıknatıslık

Residual oil                                                   Artık yağ, atık yağ

Residual oil fired boiler                             Atık yağ kazanı

Residual voltage                                         Artık gerilim

Resin                                                              Reçine

Resin column                                               Reçine kolonu

Resin tank                                                    Reçine tankı

Resistance                                                   Direnç

 

Resistance amplifier                                  Dirençli amplifikatör

Resistance element                                   Direnç elemanı

Resistance heater                                      Dirençli ısıtıcı, elektrikli ısıtıcı

Resistance thermometer                         Dirençli termometre, rezistans termometre

Resistive element                                       Direnç elemanı

Resistivity                                                     Özdirenç

Resistivity to heat                                      Isıl direnç

Resistor                                                        Direnç

Resolution                                                    Çözünürlük

Resonance                                                   Rezonans

Resonance circuit                                      Rezonans devresi

Resonance frequency                               Rezonans frekansı

Resonant circuit                                         Rezonans devresi

Resonant-circuit amplifier                       Rezonans devre amplifikatörü

Resonant frequency                                  Rezonans frekansı

Respond, to-                                                Yanıt vermek, cevap vermek, tepki vermek

Response                                                     Cevap, yanıt, karşılık, tepki

Response delay                                           Yanıt gecikmesi, tepki gecikmesi

Response speed                                         Yanıt hızı

Response time                                            Yanıt süresi, tepki süresi

Restart, to-                                                    Tekrar yol vermek

Resting contact                                           Normalde (devre kapalı iken) kapalı kontak

Restore mechanism                                  Geri besleme mekanizması, geri besleme tertibatı

Resuperheating                                          Ara kızdırma, tekrar kızdırma

Retainer ring                                                Tesbit bileziği, tesbit halkası

Retaining ring                                              Tesbit bileziği, tesbit segmanı

Retaining ring seat                                     Tesbit bileziği yuvası

Retard, to-                                                     Geciktirmek, yavaşlatmak

Retractable                                                  Geri çekilebilir

Retracting soot blower                             Geri çekilebilir kurum üfleyici

Return condenser                                      Geri dönüş soğutucusu

Return flow                                                   Geri akış, geri dönüş

Return flow cooler                                      Geri dönüş soğutucusu

Return-flow system                                   Karşı akışlı sistem

Return line                                                    Dönüş hattı, dönüş borusu

Return pipe                                                   Dönüş hattı, dönüş borusu

Return pump                                                Geri besleme pompası, geri basma pom- pası

 

Reverse osmosis                                       Ters osmoz

Reversible                                                    Ters yöne çevrilebilir, tersine çevrilebilir, tersinir

Reversible conveyor                                  Çift yönlü konveyör (kömür alma tesislerin- de)

Reversible dual oil filter                            Değiştirilebilir ikiz filtre

Reversible process                                    Tersinir süreç

Reversing blade                                          Yön değiştirme kanadı, yönlendirme kanadı

Reversing blade row                                 Yönlendirme kademesi

Reversing contactor                                  Yön değiştirme kontaktörü, enversör kon- taktör

Reversing switch                                        Yön değiştirme şalteri

Revised                                                         Revize edilmiş

Revision                                                        Revizyon

Revolution                                                    Devir, dönme

Revolutions per minute                             Dakikadaki devir sayısı

Reynolds number                                       Reynolds sayısı

Rheostat                                                       Reosta, ayarlı direnç

Rib                                                                  Kanatçık, nervür

Ribbed tube                                                  Kanatçıklı boru

Rich gas                                                        Zengin gaz, dolgun gaz

Rich in ash                                                   Yüksek küllü

Ridge ventilator                                           Tavan vantilatörü

Rigid coupling                                              Sabit kaplin

Rim                                                                 Kenar

Ring                                                                Halka, çember, yüzük, bilezik

Ring circuit                                                   Halka devre

Ringelmann number                                  Ringelmann sayısı (baca gazı için)

Ring of blading                                            Kanat çemberi

Ring-oiled bearing                                      Bilezik yağlamalı yatak

Rise-in-voltage relay                                  Gerilim yükselme koruması, gerilim yük- selme rölesi

Risers                                                            Buharlaştırıcı boruları (buhar kazanlarında)

Rocker arm                                                  Külbütör

Rockwell hardness                                    Rockwell sertliği

Rod                                                                 Çubuk, kol, rot, mil

Roll and race type mill                               Galeli değirmen

Roller                                                             Rulo, makara, gale

Roller bearing                                              Rulmanlı yatak

 

Roller crusher                                             Silindirik kırıcı

Roller type bowl mill                                  Galeli değirmen

Rolling-contact bearing                            Rulmanlı yatak

Rolling gear                                                 Döndürme dişlisi, virör, tornaçark

Rolling operation                                        Virörde döndürme

Roof burner                                                  Tavan yakıcısı

Roof circuit                                                   Tavan boru sistemi, tavan boruları

Room temperature                                     Oda sıcaklığı

Root of blade                                               Kanat kökü

Root weld                                                     Kök kaynağı

Rotary                                                            Döner, rotatif

Rotary air heater                                         Ljungström tipi hava ön ısıtıcısı

Rotary converter                                        Döner çevirici, döner konvertör

Rotary dumper                                            Döner damper

Rotary extractor                                         Döner çıkarıcı

Rotary feeder                                               Döner besleyici

Rotary hopper                                              Döner bunker

Rotary magnet                                             Döner mıknatıs

Rotary motion                                              Dönme hareketi

Rotary oil pump                                           Santrifüj yağ pompası

Rotary piston                                               Döner piston

Rotary-piston drive motor                        Döner pistonlu tahrik motoru

Rotary pump                                                Döner pompa, santrifüj pompa, sirkülas- yon pompası

Rotary slide valve                                       Döner sürgülü vana

Rotary switch                                              Döner şalter

Rotary valve                                                 Döner valf

Rotating blade                                             Türbin hareketli kanadı, hareketli kanat

Rotating blade groove                               Hareketli kanat yivi

Rotating blade inlet                                    Hareketli kanat girişi

Rotating blade outlet                                 Hareketli kanat çıkışı

Rotating blade root                                    Hareketli kanat kökü

Rotating blade row                                     Hareketli kanat kademesi

Rotating disc                                               Hareketli kanat diski

Rotating field                                               Döner alan

Rotating rectifier                                        Döner redresör

Rotating speed                                            Dönme hızı

Rotation                                                         Dönme hareketi

Rotor                                                              Rotor

 

Rotor bending                                              Rotorun bel vermesi

Rotor blade                                                   Hareketli kanat

Rotor body                                                    Rotor gövdesi

Rotor cooling circuit                                  Rotor soğutma devresi (jeneratörlerde)

Rotor core                                                    Rotor çekirdeği

Rotor current                                               Rotor akımı

Rotor deflection                                          Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi

Rotor disc                                                     Rotor diski

Rotor displacement                                   Rotor eksenel uzaması, rotor kayması

Rotor fan                                                       Rotor fanı

Rotor ground fault protection                 Rotor toprak kaçağı koruması (jeneratör-

lerde)

Rotor hogging                                              Rotorun bombe yapması, rotorun eğilmesi

Rotor insertion                                            Rotorun yerleştirilmesi

Rotor ohmic losses                                   Rotor omik kayıpları

Rotor sagging                                              Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi

Rotor slot                                                      Rotor sargı oluğu, rotor sargı yivi

Rotor standstill voltage                            Rotor duraklama gerilimi, rotor durma ge-

rilimi

Rotor turning gear                                     Rotor döndürme tertibatı, virör, tornaçark

Rotor vibrations                                          Rotor tireşimleri

Rotor voltage                                               Rotor gerilimi, bobin gerilimi

Rotor warping                                              Rotorun çarpılması, rotorun eğilmesi

Rotor water duct                                         Rotor soğutma suyu borusu (jeneratörlerde)

Rotor water inlet                                         Rotor soğutma suyu girişi (jeneratörlerde)

Rotor water outlet chamber                     Rotor soğutma suyu çıkış haznesi (jenera-

törlerde)

Rotor water return                                      Rotor soğutma suyu dönüş hattı (jenera- törlerde)

Rotor wedge                                                Rotor kaması, rotor takozu

Rotor winding                                              Rotor sargısı

Rotor withdrawal                                        Rotorun statordan çıkartılması

Rough running                                             Türbinin gürültülü/titreşimli çalışması

Round header                                              Yuvarlak kolektör, silindirik kolektör

Routine inspection                                     Rutin bakım, periyodik bakım

Routine maintenance                                Rutin bakım, olağan bakım

Row                                                                Sıra, dizi

Row gas                                                        Kirli gaz (arıtma tesisinden önce)

Rubber insulated wiring                           Kauçuk izoleli kablo

 

Rubber seal                                                  Kauçuk conta, lastik conta

Rubber sheathed cable                             Kauçuk izoleli kablo

Run a turbine up to speed, to-                Türbin hızını senkron devire çıkarmak

Runaway                                                       Türbinin aşırı hıza kalkması

Run-down                                                     Yavaşlayıp durma

Run-down time                                            Durma süresi

Run in step, to-                                            Senkron çalışmak

Run in synchronism, to-                           Senkron çalışmak

Runner                                                           Rotor

Runner band                                                Rotor alt gövdesi (hidrolik türbinlerde)

Runner hub                                                   Rotor üst gövdesi (hidrolik türbinlerde)

Running                                                         Çalışma

Running between over hauls                  İki genel bakım arasındaki çalışma süresi

Running cost                                               İşletme giderleri

Running hours                                            Çalışma süresi

Running-in filter                                          Makina ilk çalıştırma filtresi

Running speed                                            Çalışma devri, çalışma hızı

Running time                                               Çalışma süresi

Running turbine components                 Türbin hareketli parçaları

Run-of-the-river station                            Akarsu santralı, nehir tipi santral

Run-up                                                           Devreye alma (türbini), yol verme

Run-up time                                                 Devreye alma süresi

Run-up to rated speed                              Nominal hıza çıkarma

Rupture diaphram                                      Emniyet membranı

 

 

 

S

 

Safe load                                                       İzin verilebilir yük, güvenli yük

Safety                                                             Emniyet, güvenlik, iş güvenliği

Safety circuit                                                Emniyet devresi

Safety clutch                                                Emniyet kaplini

Safety coefficient                                        Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı

Safety contact                                             Emniyet kontağı

Safety device                                               Güvenik cihazı, emniyet tertibatı, emniyet mekanizması

 

Safety factor                                                Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı

Safety feed line                                            Emniyet hattı (elektrikte)

Safety from overspeeding                        Aşırı hız emniyeti

Safety governor                                          Emniyet regülatörü

Safety head                                                  Emniyetli basınç sınırı

Safety key                                                     Emniyet kilidi, emniyet dili

Safety limit                                                    Emniyet sınırı

Safety lock                                                    Emniyet kilidi, güvenlik kilidi

Safety margin                                              Emniyet payı, güvenlik payı

Safety measures                                        Güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri

Safety member                                            Güvenlik unsuru, güvenlik elemanı

Safety pin                                                      Emniyet pimi

Safety precautions                                     Emniyet tedbirleri, güvenlik önlemleri

Safety rail                                                      Korkuluk

Safety relay                                                  Emniyet rölesi

Safety valve                                                 Emniyet ventili

Safety valve loading                                   Emniyet ventili ön yüklemesi

Sagging                                                         Sarkma, eğilme, bel verme (rotorlarda)

Sagging plate                                              Ara destek aynası (boru demetlerinde)

Sales conditions                                          Satış şartları

Salient-pole synchronous generator   Çıkık kutuplu senkron jeneratör

Salification                                                    Tuzlanma, tuz bağlama

Salinity                                                           Tuzluluk

Salt carry-over                                            Tuz sürüklenmesi

Salt content                                                  Tuz içeriği, tuz muhtevası

Salt deposits                                                Tuz birikintileri (örn: türbin kanatlarında)

Sample                                                          Numune, örnek

Sample cooler                                             Numune soğutucusu

Sampler                                                         Numune alıcısı, numune alma düzeneği

Sampling                                                       Numune alma

Sampling line                                               Numune alma hattı

Sampling system                                        Numune alma tertibatı

Sand blaster                                                Kumlama aparatı, kumlama aygıtı

Sand blasting                                               Kumlama, kum püskürterek temizleme

Sand blasting machine                             Kumlama aygıtı

Sand filter                                                     Kum filtresi (su arıtımında)

Sankey diagram                                          Sankey diyagramı

Saturated air                                                Doymuş hava, doygun hava

Saturated liquid line                                   Doymuş sıvı eğrisi

 

Saturated magnet                                       Doygun mıknatıs

Saturated solution                                      Doymuş çözelti, doygun çözelti

Saturated steam                                         Doymuş buhar

Saturated-steam inleakage                      Doymuş buharın içeri sızması Saturated-steam penetration      Doymuş buharın içeri sızması Saturated-steam turbine        Doymuş buhar türbini

Saturated-steam turbine-generator       Doymuş buhar türbojeneratör tesisi

plant

Saturated vapor line                                   Doymuş buhar eğrisi

Saturation curve                                         Doyma eğrisi

Saturation limit                                            Doyma sınırı

Saturation line                                             Doyma eğrisi

Saturation point                                          Doyma noktası

Saturation pressure                                  Doyma basıncı

Saturation temperature                            Doyma sıcaklığı

Saw-tooth generator                                  Testere dalgası üreteci

Saw-tooth voltage                                      Testere dalgası gerilimi

Saybold viscosity                                       Saybold viskozitesi

Scaffold                                                         İskele

Scale                                                              Kazan taşı, kabuk

Scale                                                              Terazi, ölçek, skala, cetvel

Scale division                                              Ölçek böleyi, ölçek taksimatı

Scale formation                                           Kazan taşı oluşumu, kazan borularının ki- reç bağlaması

Scaling circuit                                             Sayı bölücü devre

Scavenging                                                  Süpürme, temizleme

Scavenging gas                                          Süpürme gazı, temizleme gazı

Schamotte                                                    Şamot

Schedule                                                       Plan, program, liste, zaman çizelgesi, ter- min

Scheduled shipping date                         Planlanan teslim tarihi

Schematic                                                    Şematik

Schematic diagram                                    Şematik diyagram

Scheme                                                         Plan, şema, taslak

Schnabel car                                               Burunlu taşıyıcı (jeneratör ve trafoların ta-

şınması için)

Scope                                                             Kapsam, amaç

Scope of guarantee                                   Garanti kapsamı

Scope of supply                                          Teslimat kapsamı

 

Scraper                                                         Kazıyıcı, sıyırıcı, raspa

Scraper ring                                                 Sıyırma halkası, yağ segmanı

Scratch                                                          Sıyrık, çizik

Screen                                                           Elek, süzgeç, ızgara

Screen analysis                                           Elek analizi

Screen bay                                                    Elek haznesi, süzgeç haznesi

Screen chamber                                         Elek haznesi, süzgeç haznesi

Screen cloth                                                 Elek bezi

Screen cover                                               Elek mahfazası

Screened                                                      Perdelenmiş

Screened cyclone arrangement             Siperlikli siklon

Screening                                                     Perdeleme

Screening cloth                                           Elek bezi

Screening surface                                      Eleme yüzeyi

Screen out, to-                                             Elemek

Screen pit                                                      Elek çukuru

Screen protected                                        Kafes korumalı, kafesle korunmuş

Screen tubes                                                Ekran boruları

Screen wash pump                                    Elek yıkama pompası

Screw-action valve                                    Vidalı valf, vidalı ventil

Screw conveyor                                          Vidalı konveyör, helezon konveyör

Screw coupling                                            Vidalı kavrama, vidalı bağlantı

Screw-down valve                                      Vidalı valf, vidalı ventil

Screwed connection                                  Vidalı bağlantı

Screwed fitting                                            Dişli boru bağlantı parçası

Screwed pipe coupling                              Dişli boru bağlantısı

Screw elevator                                            Vidalı elevatör

Screw feeder                                               Vidalı besleyici

Screw heater                                               Civata ısıtma aparatı, saplama ısıtma apa- ratı

Screw hook                                                  Vidalı kanca

Screw-in device                                          Vidalama aparatı

Screw-in double resistance thermo-     Çift dirençli vidalı termometre

meter

Screw-in resistance thermometer         Vidalı dirençli termometre

Screw jack                                                   Vidalı kriko

Screw joint                                                   Vidalı bağlantı

Screw plug                                                    Vidalı tapa

Screw pump                                                 Vidalı pompa

 

Screw spanner                                            Vida anahtarı

Scroll                                                              Salyangoz, kıvrım

Scroll, to-                                                      Görüntü kaydırmak

Scroll casing                                                Salyangoz gövde (pompalarda)

Scroll compressor                                     Skrol kompresör

Scrubber                                                       Yıkayıcı kule (kükürt arıtma tesisinde)

Seal                                                                Conta, sızdırmazlık, salmastra, keçe

Seal air fan                                                   Sızdırmazlık havası fanı

Sealant                                                          Yalıtıcı, yalıtım macunu

Seal clearance                                            Sızdırmazlık kleransı

Sealed                                                            Yalıtılmış

Seal groove                                                  Sızdırmazlık yivi

Sealing                                                           Sızdırmaz hale getirme

Sealing air                                                    Sızdırmazlık havası

Sealing air fan                                             Sızdırmazlık havası fanı

Sealing device                                             Sızdırmazlık tertibatı, dom kapağı kilitleme tertibatı

Sealing fluid                                                 Sızdırmazlık sıvısı

Sealing gasket                                            Sızdırmazlık contası

Sealing groove                                            Sızdırmazlık yivi

Sealing liquid                                               Sızdırmazlık sıvısı

Sealing plate                                                Sızdırmazlık plakası

Sealing ring                                                  Keçe  bileziği, yatak sızdırmazlık halkası, sızdırmazlık bileziği

Sealing sleeve                                             Sızdırmazlık bileziği

Sealing slot                                                  Sızdırmazlık yivi

Sealing steam                                             Sızdırmazlık buharı

Sealing steam box                                      Sızdırmazlık buhar kasası, sızdırmazlık bu- har cebi

Sealing steam desuperheater                 Sızdırmazlık buharı soğutucusu

Sealing steam drains                                 Sızdırmazlık buharı drenajı

Sealing steam line                                      Sızdırmazlık buhar hattı

Sealing steam pipe                                     Sızdırmazlık buhar hattı

Sealing steam pocket                                Sızdırmazlık buhar cebi

Sealing steam supply                                Sızdırmazlık buharı beslemesi

Sealing steam valve                                  Sızdırmazlık buhar valfi

Sealing strip                                                 Sızdırmazlık bandı

Sealing surface                                           Sızdırmazlık yüzeyi (valflerde)

Sealing washer                                           Sızdırmazlık halkası

 

Sealing water                                              Sızdırmazlık suyu

Sealing water pipe                                      Sızdırmazlık suyu hattı

Seal oil                                                           Sızdırmazlık yağı

Seal oil cooler                                              Sızdırmazlık yağ soğutucusu

Seal oil cooler inlet                                     Sızdırmazlık yağ soğutucusu girişi

Seal oil cooler outlet                                  Sızdırmazlık yağ soğutucusu çıkışı

Seal oil filter                                                 Sızdırmazlık yağ filtresi

Seal oil flow gauging section                  Sızdırmazlık yağ miktarı ölçme hattı

Seal oil pressure                                        Sızdırmazlık yağ basıncı

Seal oil pump                                               Sızdırmazlık yağ pompası

Seal oil supply system                              Sızdırmazlık yağı besleme sistemi

Seal oil system                                            Sızdırmazlık yağ sistemi

Seal oil tank                                                 Sızdırmazlık yağ tankı

Seal oil temperature                                  Sızdırmazlık yağ sıcaklığı

Seal oil temperature monitor                   Sızdırmazlık yağı sıcaklık monitörü

Seal oil unit                                                   Sızdırmalık yağ ünitesi

Seal oil wiper ring                                       Sızdırmazlık yağı sıyırma halkası

Seal ring                                                        Conta, sızdırmazlık halkası

Seal steam condenser header                Sızdırmazlık buharı yoğuşum kolektörü

Seal steam leak-off valve                         Sızdırmazlık buhar kaçağı valfi

Seal steam supply valve                           Sızdırmazlık buharı besleme valfi

Seal strip                                                       Sızdırmazlık bandı

Seal support                                                 Sızdırmazlık mesnedi

Seam                                                              Dikiş, dikiş yeri, bağlantı yeri

Seam                                                              Katman, kömür damarı, tabaka

Seamless                                                      Dikişsiz

Seamless pipe                                             Dikişsiz boru

Seat                                                                Valf siti, valf yatağı

Seated (brushes)                                        Alıştırılmış (fırçalar)

Seating faces                                              Oturma yüzeyleri

Sea-water cooling                                       Deniz suyu ile soğutma Sea-water desalination plant  Deniz suyu arıtma tesisi Sea-water desalting plant  Deniz suyu arıtma tesisi

Seaworthy packing                                    Deniz nakliyesine uygun ambalaj

Secondary air                                              Sekonder hava, ikincil hava (kazanlarda)

Secondary air duct                                     Sekonder hava kanalı

Secondary air fan                                       Sekonder hava fanı

Secondary air nozzle                                 Sekonder hava nozulu

Secondary auxiliary oil circuit                Sekonder yardımcı yağ devresi

 

Secondary circuit                                       İkincil devre, sekonder devre Secondary control oil circuit        Sekonder kontrol yağı devresi Secondary coolant  Sekonder soğutma sıvısı Secondary coolant circuit    Sekonder soğutma devresi Secondary cooling water           Yardımcı soğutma suyu Secondary cooling water circuit           Yardımcı soğutma suyu devresi Secondary cooling water pump         Yardımcı soğutma suyu pompası Secondary current İkincil akım

Secondary fluid to the main control      Taze buhar reglaj valfi sekonder sıvısı

valve

Secondary fluid to the reheat control  Tekrar kızdırılmış buhar reglaj valfi sekon-

valve                                                              der sıvısı

Secondary oil                                               Sekonder yağ

Secondary oil pressure                            Sekonder yağ basıncı

Secondary stage exhaust                        Atmosfer kademesi egzoztu (ejektörlerde)

Secondary steam                                       Sekonder buhar Secondary steam governing valve    Sekonder buhar reglaj valfi Secondary turbine                   Sekonder türbin

Secondary winding                                    Sekonder sargı

Second law of thermodynamics             Termodinamiğin ikinci yasası

Second stage superheater                      İkinci kızdırıcı, kızdırıcı ikinci kademesi

Section                                                          Bölge, bölüm, kesit

Security                                                         Emniyet, güvenlik

Security of supply                                       Besleme güvenliği

Sediment                                                       Çökelti, tortu

Sedimentary matter                                   Tortul madde

Sedimentation                                             Çökelme, çöktürme

Seepage                                                        Sızıntı

Seepage loss                                               Sızıntı kaybı

Seepage steam                                           Sızıntı buhar, kaçak buhar

Seepage water                                            Sızıntı suyu

Segment                                                        Parça, dilim, daire parçası Segmental nozzle group control      Nozul grupları reglajı Segmental sluice gate    Parçalı savak kapağı

Segmented ring                                           Parçalı bilezik

Segregation                                                  Ayırma, ayrışma, durulma, sulanma

Seizing                                                           Sıkışma (örn: ventillerde)

Seizure                                                          Aşınma, yenme, karıncalanma

Selective control system                          Seçmeli kumanda sistemi

 

Selectivity                                                     Seçicilik

Selector                                                         Seçici, ayırıcı

Selector circuit                                            Seçici devre

Selector switch                                           Seçici anahtar

Selenium rectifier                                       Selenyumlu redresör

Self-absorbtion                                            Öz soğurma

Self-acting                                                    Otomatik

Self-aligning                                                 Otomatik ayarlanan, kendi kendine ayarla- nan

Self-aligning ball bearing                         Sarkaçlı bilyalı yatak

Self-aligning bearing                                 Sarkaçlı yatak

Self-aligning roller bearing                      Sarkaçlı makaralı yatak

Self-balancing                                              Kendi kendini dengeleyen, kendiliğinden eşitlenen

Self-cooled                                                   Kendinden soğutmalı

Self-draining                                                 Kendinden drenajlı (kızdırcılarda)

Self-excitation                                             Kendi kendini uyarma, kendi kendini ikaz- lama

Self-excited                                                  Kendinden ikazlı, kendinden uyarmalı

Self-ignition                                                  Otomatik ateşleme

Self-inductance                                           Öz endüktans

Self-locking counter nut                           Kendi kilitlenir kontra somun

Self-lubricating                                            Kendinden yağlamalı, kendi kendine yağ- lanan

Self-operated controller                            Yardımcı enerjisiz regülatör

Self-packing                                                 Kendinden sızdırmazlık sağlayan

Self-sealing                                                  Kendinden sızdırmazlık sağlayan

Self-sufficient power start                       Kendi gücüyle start alma

Self-supporting chimney                          Masif baca, kendini taşır baca

Self-ventilating                                            Kendiliğinden havalanan

Self-ventilation                                            Kendinden havalandırma

Semi-anthracite                                          Semi antrasit, yarı antrasit

Semi-cold start                                           Yarı soğuk yol verme

Semiconductor                                            Yarı iletken

Semi-direct firing system with va-         Brüden separatörlü yarı direkt yakma sis-

pour separator                                            temi

Semi-finished                                               Yarı bitmiş, yarı mamul

Semi-hot start                                             Yarı sıcak yol verme, yarı kızgın yol verme

Semi-outdoor plant                                    Yarı açık-hava tesisi

 

Senior control room operator                 Baş tablocu

Sensible heat                                               Duyulur ısı

Sensible heat loss                                      Duyulur ısı kaybı

Sensing element                                         Sensör, algılayıcı

Sensing head                                               Algılama kafası, algılama başlığı

Sensing point                                               Algılama noktası

Sensitivity                                                     Hassasiyet, duyarlık

Sensor                                                           Sensör, algılayıcı

Separate cooling                                         Bağımsız soğutma, ayrı soğutma

Separate drive                                             Ayrı tahrik sistemi, bağımsız tahrik sistemi

Separate excitation                                    Dışarıdan uyarım, bağımsız ikaz

Separate exciter                                         Bağımsız ikaz jeneratörü

Separate governing oil system               Bağımsız reglaj yağı devresi

Separating plant                                          İşleme tesisi, hazırlama tesisi, ayırma te- sisi

Separating plate                                          Ayırma plakası, ara plaka

Separating wall                                           Ayırma duvarı

Separation                                                    Ayırma, bölme

Separator piece                                           Mesafe elemanı (kanat köklerinde)

Separator type oil filter                             Yağ separatörü

Sequence                                                      Sıra, dizi, düzen, ardışıklık

Sequence control                                       Ardışık kontrol

Sequence of assembly                              Montaj sırası

Sequence of operations                           İşletme sırası, çalıştırma sırası

Sequential operation                                 Sıralı çalışma (örn: kurum üfleyiciler)

Sequential recording annunciator         Sırasal olay kayıt cihazı, sırasal arıza kay-

dedici

Serial number                                              Seri numarası

Series connection                                       Seri bağlantı

Series cooler                                                Ara soğutucu

Series regulator                                          Seri regülatör, ana akım regülatörü

Series resistance                                       Seri direnç, ön direnç

Series resistor                                             Seri direnç, ön direnç

Serrated                                                        Tırtıllı, çentikli, dişli

Serrated blade root                                    Testere dişli kanat kökü

Serrated-root blade                                    Testere dişi köklü kanat

Service                                                          Hizmet, görev, bakım-onarım

Serviceable                                                  Kullanılabilir

Service air compressor                            Servis havası kompresörü

 

Service area                                                 Elektrik besleme bölgesi, elektrik dağıtım bölgesi (bir elektrik şirketinin)

Service conditions                                      İşletme şartları

Service life                                                    Hizmet süresi, çalışma süresi, işletme öm- rü, kullanma ömrü

Service load                                                 Çalışma yükü

Service temperature                                  Çalışma sıcaklığı

Service voltage                                           İşletme gerilimi

Service water                                              İşletme suyu, kullanma suyu

Serving                                                          Dış örtü (kablolarda)

Servo control                                               Servo kumanda, servo kontrol

servo cylinder                                              Reglaj silindiri

Servomechanism                                       Servomekanizma, kumanda ve reglaj sis- temi kuvvetlendiricisi

Servo-motor                                                 Servomotor, reglaj motoru, kumanda mo- toru

Servo piston                                                 Kumanda pistonu

Set, to-                                                           Kurmak, saptamak, ayarlamak

Set                                                                  Takım, set, seri

Set collar                                                       Ayar halkası, ayar bileziği

Set into operation, to-                               İşletmeye almak, devreye almak

Set of blades                                                Kanat takımı

Set point                                                        Referans değeri (reglajda), ayar noktası

Set-point adjuster                                      Referans değeri ayar tertibatı Set-point master transmitter       Referans değeri iletim cihazı Set-point transmitter   Referans değeri transmiteri

Set screw                                                     Ayar vidası

Settable                                                         Ayarlanabilir

Setting                                                           Ayarlama

Setting diagram                                          Ayarlama şeması

Setting mechanism                                    Ayar mekanizması

Setting of governor                                    Regülatörün ayarlanması

Setting range                                               Ayar aralığı

Setting ring                                                   Ayar halkası, ayar bileziği

Setting spindle                                            Ayar mili

Setting up                                                     Monte etme

Setting value                                                Set değeri

Settling                                                          Çökelme, çökeltme

Settling pond                                                Çökeltme havuzu, dinlendirme havuzu

 

Settling tank                                                 Çökeltme tankı

Setup, to-                                                      Kurmak, monte etmek, hazırlamak

Setup                                                              Tertibat, düzen, fiziksel yapı

Sewage                                                         Pis su, kanalizasyon suyu

Shaft                                                               Şaft, kanatları takılmamış türbin rotoru, mil

Shaft alignment                                           Şaft hizası, şaft laynı

Shaft and disc type rotor                          Diskli rotor

Shaft arrangement                                     Şaft düzeni, rotor düzeni

Shaft axial position                                     Şaft eksenel konumu

Shaft axial position detector                   Şaft eksenel konum dedektörü Shaft axial position indicator     Şaft eksenel konum göstergesi Shaft bending              Şaftın bel vermesi

Shaft bushing                                               Şaft buşingi

Shaft collar                                                   Şaft çemberi, mil çemberi

Shaft coupling                                              Şaft kaplini

Shaft current                                                Yatak akımı

Shaft deflection                                           Şaft salgısı, şaft sehimi

Shaft deflection curve                               Şaft salgı eğrisi

Shaft diameter                                             Şaft çapı, mil çapı

Shaft eccentricity                                       Şaft eksantrisitesi

Shaft eccentricity detector                      Şaft salgı dedektörü

Shaft gland                                                   Şaft sızdırmazlığı, şaft salmastrası

Shaft hogging                                               Şaftın bel vermesi, şaftın bombelenmesi

Shaft jacking                                                Şaftın basınçlı yağ ile yatak yüzeyinden kaldırılması

Shaft journal                                                Şaft muylusu

Shaft lifting fixture                                     Şaft kaldırma teçhizatı

Shaft lifting oil pump                                 Şaft kaldırma yağı pompası

Shaft lift oil                                                   Şaft kaldırma yağı

Shaft lift oil pressure                                Şaft kaldırma yağı basıncı

Shaft lift oil pump                                       Şaft kaldırma yağı pompası

Shaft lift pump                                             Şaft kaldırma yağı pompası

Shaft-mounted exciter                              Türbojeneratör şaftına akuple ikaz jenera- törü

Shaft packing                                               Şaft sızdırmazlığı

Shaft position                                               Şaft pozisyonu, şaft konumu

Shaft-position detector                             Şaft konumu dedektörü, şaft pozisyon mo-

nitörü

Shaft-position monitor                              Şaft pozisyon monitörü

 

Shaft-position transmitter                       Şaft pozisyon transmiteri

Shaft protective sleeve                             Şaft koruma kovanı (pompalarda), mil ko-

ruma kovanı

Shaft pump                                                   Milli pompa

Shaft sag                                                       Şaftın bel vermesi, şaftın eğilmesi

Shaft seal                                                      Şaft sızdırmazlığı

Shaft seal casing                                        Şaft salmastra kutusu

Shaft sealing                                                Şaft sızdırmazlığı, mil sızdırmazlığı Shaft-seal steam condenser              Şaft sızdırmazlık buharı kondenseri Shaft-seal steam header      Şaft sızdırmazlık buharı kolektörü

Shaft-seal steam pressure transdu-     Şaft sızdırmazlık buharı basınç transdüseri

cer

Shaft-seal steam relief valve                   Şaft sızdırmazlık buharı tahliye vanası Shaft-seal steam supply valve    Şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi Shaft sleeve         Şaft kovanı, mil kovanı (pompalarda)

Shaft vibration                                             Şaft vibrasyonu

Shaft-vibration transmitter                      Şaft vibrasyon transmiteri

Shakedown operation                               Alıştırma operasyonu, deneme işletmesi

Shakedown period                                     Deneme işletmesi süresi

shank connection                                       Mil bağlantısı

Shank diameter                                           Mil çapı

Shaped conductor                                      Profil iletken

Sheathing                                                      Zırh, örtü, kaplama

Sheathing sheet                                          Örtü sacı, kılıf sacı, kaplama sacı

Sheath of a cable                                        Kablo kılıfı

Sheet metal                                                  Metal levha, sac

Shelf                                                               Raf

Shelf life                                                        Raf ömrü, depolanabilme ömrü

Shell                                                               Kılıf, tabaka

Shell and tube type condenser               Huzme borulu kondenser, yüzeyli tip kon-

denser

Shell plate                                                     Gövde sacı, kılıf sacı

Shell side                                                      Gövde tarafı, manto tarafı, ceket tarafı (e-

şanjörlerde)

Shelter                                                           Sundurma, siper, barınak

Shield                                                             Zırh, kalkan, kılıf, koruyucu ekran

Shielded cable                                             Blendajlı kablo

Shielded thermocouple                             Korumalı termokupl,  korumalı termo ele-

man

 

Shielding                                                       Koruma, perdeleme, ekranlama

Shift                                                                Değiştirme, kayma, vardiya, posta

Shifted in phase                                          Fazları kaymış, kayık fazlı

Shim                                                               Şim, layner, kama, ara sacı

Shipment                                                       Nakliye, gemiye yükleme, bir parti gönde- rideki mal miktarı

Shipping order                                            Nakliye talimatı

Shock                                                             Şok, darbe, çarpma

Shock absorber                                          Darbe emici, amortisör

Shock excitation                                         Darbeli uyarma, darbeli ikaz

Shock losses                                               Darbe kayıpları

Shoe                                                               Pabuç, altlık, taban plakası

Shop assembled                                         Atölyede monte edilmiş, önceden birleşti- rilmiş

Shop drawing                                              İmalat resmi

Shop electrician                                          Atölye elektrikçisi

Shop experience                                        İş deneyimi, işletme deneyimi

Shop test                                                      Fabrika testi, atölye testi

Short circuit                                                 Kısa devre

Short-circuit capacity                                Kısa devre gücü

Short-circuit characteristic                     Kısa devre karakteristiği

Short-circuit current                                  Kısa devre akımı

Short-circuit losses                                   Kısa devre kayıpları

Short-circuit moment                                Kısa devre momenti

Short-circuit power                                    Kısa devre gücü

Short-circuit rating                                     Kısa devre dayanımı

Short-circuit ratio                                       Kısa devre oranı

Short-circuit resistance                            Kısa devre direnci

Short-circuit strength                                Kısa devre dayanımı

Short-circuit stress                                   Kısa devre gerilmesi

Short-circuit to ground                              Toprak kısa devresi

Short flaming coal                                      Kısa alevli kömür

Short-time current                                      Kısa süreli akım

Short to ground                                           Şase kısa devresi

Shot blasting                                                Bilyeli kumlama,  bilye püskürterek temiz- leme

Shot cleaning                                               Bilyeli kumlama,  bilye püskürterek temiz- leme

Shot cleaning equipment                          Bilye püskürtme ekipmanı

 

Shot recovery                                              Bilyelerin geri kazanımı

Shot storage tank                                       Bilye toplama tankı

Shrinkage                                                     Büzülme, daralma, çekme

Shrink fit                                                       Sıcak geçme, sıkı geçme

Shroudband                                                  Bandaj

Shroud-band                                                Kanat bandajı, kanat çemberi

Shrouded wheel                                          Bandajlı çark

Shroud friction                                            Çember sürtünmesi

Shrouding form                                           Bandaj şekli

Shrouding type                                            Bandaj şekli

Shroud rubbing                                           Çember sürtmesi, bandaj sürtmesi

Shrunk-on disc                                            Sıkı geçmiş disk

Shrunk-on ring                                            Sıkma bileziği, sıkı geçme bilezik

Shunt                                                              Paralel bağlantı, şönt

Shunt excitation                                          Şönt uyarma, şönt ikaz

Shunt loading                                               Şönt yükleme

Shunt regulator                                           Şönt regülatör

Shunt resistance                                        Şönt rezistans

Shunt winding                                              Şönt sargısı

Shunt wound                                                Şönt sargılı

Shut down, to-                                             Üniteyi durdurmak, türbini devreden çıkart- mak

Shutdown                                                      Durdurma, durma, kapama

Shutdown heating                                      Durma süresince ısıtma

Shutdown period                                        Durma süresi, duruş süresi

Shut-off, to-                                                  Kapamak, kesmek, ayırmak

Shut-off valve                                              Kapama valfi, kesme valfi

Side grate seals                                          Izgara yan sızdırmazlıkları

Side wall                                                       Yan duvar

Side wall header                                         Yan duvar kolektörü

Sieve                                                              Elek, süzgeç

Siftings                                                          Izgara döküntüsü (ızgaralı kazanlarda)

Siftings hopper                                            Izgara döküntüntüleri bunkeri

Sight glass                                                   Gözetleme camı

Signal                                                             Sinyal, impuls

Signal amplifier                                           Sinyal amplifikatörü

Signal cancellation switch                       Sinyal iptal anahtarı

Signal converter                                         Sinyal konvertörü, sinyal çevirgeci

Signal current                                              Sinyal akımı, imleşim akımı

 

Signaling device                                         Sinyal teçhizatı

Signaling equipment                                  Sinyal teçhizatı

Signal lamp                                                  Sinyal lambası

Signal limiter                                                Sinyal sınırlayıcısı

Signal oil                                                       Sinyal yağı, impuls yağı

Signal oil pipe                                              İmpuls yağı hattı

Signal oil pressure                                    İmpuls yağı basıncı

Signal source                                              Sinyal kaynağı

Signal transmission                                   Sinyal iletimi

Silencer                                                         Susturucu

Silica deposition on turbine blading     Türbin kanatlarının silis bağlaması

Silica deposits                                             Silis birikintisi

Silica gel                                                       Silikajel

Silicate                                                           Silikat

Silicone grease                                           Silikonlu gres

Silicon rectifier                                           Silikonlu redresör

Silicon rectifier diode                                Silikonlu redresör diodu

Silo                                                                  silo

Silt trap                                                          Pislik tutucu

Simple cycle                                                Basit çevrim

Simple impulse steam turbine                Tek basamaklı aksiyon  türbini,  De Laval

türbini

Sine wave generator                                 Sinüsel dalga jeneratörü

Single alarm                                                 Tekli alarm

Single automatic-extraction noncon-   Tek ara buharlı karşı basınçlı türbin

densing turbine

Single-axis arrangement                          Tek şaftlı düzenleme (türbinlerde), tek ek-

senli düzenleme

Single-block construction                        Monoblok konstrüksiyon

Single-block rotor                                      Monoblok rotor

Single-block shaft                                      Monoblok şaft, tek parçalı şaft

Single busbar                                              Basit bara

Single casing                                               Tek gövdeli

Single-casing condensing turbine         Tek gövdeli kondensasyon türbini

Single-casing double-flow turbine         Tek gövdeli çift akışlı türbin

Single-casing extraction conden-          Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon tür-

sing turbine                                                  bini

Single-casing pass-out condensing      Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon tür-

turbine                                                           bini

 

Single-casing single-flow turbine          Tek gövdeli tek akışlı türbin

Single-casing turbine                                Tek gövdeli türbin

Single coil                                                     Tek bobinli

Single-collar type thrust bearing           Tek diskli basınç yatağı

Single conductor                                        Tekli iletken, bir damarlı iletken

Single construction                                    Bağımsız üniteler şeklinde yapım

Single core                                                   Tekli iletken, bir damarlı iletken

Single-core cable                                       Bir damarlı kablo, tek damarlı kablo

Single cylinder                                             Tek gövdeli

Single-cylinder condensing turbine      Tek gövdeli kondensasyon türbini Single-cylinder double-flow turbine   Tek gövdeli çift akışlı türbin Single-cylinder single-flow turbine Tek gövdeli tek akışlı türbin Single-disk coupling       Tek diskli kaplin

Single drive                                                  Bağımsız tahrik

Single extraction                                        Tekli ara buhar alma

Single-extraction condensing turbine  Tek ara buharlı kondensasyon turbini

Single-extraction non-condensing         Tek ara buharlı karşı basınçlı türbin

turbine

Single-extraction turbine                          Tek ara buharlı türbin

Single flow                                                    Tek akışlı, tek yönlü, tek geçişli

Single-flow condenser                              Akışı tek yönlü kondenser, tek geçişli kon- denser

Single-flow construction                          Tek akış yönlü konstrüksiyon,  tek geçişli

konstrüksiyon

Single-flow superheater                           Tek akışlı kızdırıcı

Single-layer winding                                  Tek katlı sargı

Single-line arrangement                           Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenle-

me (türbinlerde)

Single-line diagram                                    Tek hat şeması

Single-line turbine                                      Tek şaftlı türbin

Single-nozzle retractable soot blo-        Tek nozullu geri çekilebilir tip  kurum üfle-

wer                                                                 yici

Single-nozzle soot blower                       Tek nozullu kurum üfleyici

Single-pass boiler                                      Kule tipi kazan

Single-pass condenser                             Tek akışlı kondenser, tek geçişli konden-

ser

Single phase                                                Monofaze, tek fazlı

Single-phase alternator                            Monofaze alternatif akım jeneratörü, mono-

faze alternatör

 

Single-phase current                                 Monofaze akım

Single-phase system                                 Monofaze sistem

Single-piece rotor                                       Tek parçalı rotor

Single-pole double-throw switch           Tek kutuplu çift konumlu envertör Single-pole single-throw switch          Tek kutuplu basit envertör Single-pole switch  Tek kutuplu şalter

Single reheat                                               Tek ara kızdırıcılı

Single-rotation radial-flow turbine         Basit radyal türbin

Single-row velocity stage                         Tek basamaklı hız kademesi

Single-row wheel rotor                              Tek basamaklı türbin rotoru

Single-row wheel turbine                          Tek basamaklı türbin

Single-seat governing valve                    Tek sitli reglaj valfi, tek yataklı reglaj valfi

Single-seat valve                                        Tek sitli valf, tek yataklı valf

Single-shaft arrangement                        Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenle-

me (türbinlerde)

Single-shaft condensing turbine            Tek şaftlı kondensasyon türbini

Single-shaft design                                    Tek şaftlı tasarım, tek eksenli tasarım

Single-shaft turbine                                   Tek şaftlı türbin

Single-shaft turbine-generator               Tek şaftlı türbojeneratör

Single-shell casing                                    Tek kapaklı gövde, tek zarflı gövde

Single stage                                                 Tek kademeli

Single-stage impulse turbine                  Tek kademeli aksiyon türbini Single-stage reaction turbine        Tek kademeli reaksiyon türbini Single-stage superheater              Tek kademeli kızdırıcı

Single-stem equalizing valve                  Tek tijli dengeleme valfi

Single turbine-generator                          Tek şaftlı türbojeneratör

Single-way valve                                        Tek yönlü ventil

Single wire                                                   Tek telli, tek damarlı

Single wound                                               Basit sargılı

Sintered                                                         Sinterlenmiş

Sintering temperature                               Sinterlenme sıcaklığı

Siphon                                                            Sifon

Site                                                                 Şantiye, yapım alanı

Site electrician                                            Şantiye elektrikcisi

Site fence                                                      Şantiye çiti, şantiye tel örgüsü

Site plan                                                        Yerleşim planı

Site survey                                                   Yapım alanının incelenmesi

Size                                                                 Boyut, ebat

Sizer                                                               Elek

 

Size range                                                     Boyut aralığı

Skin casing                                                  Sac gövde, sac kaplama

Skip hoist                                                      Su altı sıyırıcısı

Slack                                                              Gevşek

Slag                                                                Curuf

Slag crusher                                                Curuf kırıcı

Slag extraction                                            Curuf çıkartma

Slag extractor                                              Curuf çıkarıcı (kazanlarda)

Slag fusion point                                         Curuf ergime noktası

Slag fusion temperature                          Curuf ergime sıcaklığı

Slagging                                                        Curuf bağlaması

Slag hopper                                                  Curuf bunkeri

Slag melting point                                       Curuf ergime noktası

Slag removal                                               Curuf alma, curuf çıkarma

Slag screen                                                  Curuf tutma ızgarası

Slag tank                                                       Curuf tankı (hidrolik curuf atma sisteminde)

Slag-tap boiler                                             Sıvı curuflu kazan Slag-tap pulverised coal furnace   Sıvı curuflu ocak Sleeve                                                  Manşon, kovan, bilezik

Sleeve bearing                                             Düz yatak, kaymalı yatak

Sleeve coupling                                           Kovanlı kavrama

Sleeve joint                                                   Manşonlu bağlantı

Slide caliper                                                 Sürme mastar

Slide catch                                                   Bayonet bağlantı

Slide control valve                                     Sürgülü kontrol vanası

Slide gauge                                                  Sürme mastar

Slide lock                                                      Bayonet kilit, bayonet sürgü

Slide on, to-                                                  Türbin kanatlarını yuvasına geçirmek

Slide valve                                                    Sürgülü vana, şiber

Slide valve casing                                      Sürgülü vana gövdesi

Slide valve housing                                    Sürgülü vana gövdesi

Sliding bearing                                            Düz yatak, kaymalı yatak

Sliding caliper                                             Sürme mastar

Sliding contact                                            Sürgülü kontak, kayıcı kontak Sliding contact conductor           Kayar kablo (gezer köprülü vinçlerde) Sliding contact thrust bearing   Kaymalı basınç yatağı

Sliding coupling                                          Kaymalı kaplin

Sliding pressure                                         Değişken basınç

Sliding pressure operation                      Değişken basınçlı işletme

 

Sliding surface bearing                             Düz yatak, kaymalı yatak

Sliding thrust bearing                               Kaymalı basınç yatağı

Slip clutch                                                     Kaymalı kaplin

Slip coupling                                                Kaymalı kaplin

Slipping clutch                                            Kaymalı kaplin

Slip-ring                                                         Kontak bileziği, kolektör bileziği

Slip-ring connecting lead                         Kontak bileziği bağlantısı

Slip-ring motor                                            Bilezikli motor

Slip-ring rotor                                              Bilezikli rotor

Slip-ring voltage                                         Bilezik gerilimi, bileziklerdeki gerilim

Slope                                                              Eğim

Slope of governor characteristics         Regülatör karakteristiği eğimi

Sloping-grate mechanical stoker           Eğimli mekanik ızgara

Slot                                                                 Oluk, yiv, yuva, yarık

Slot temperature                                        Yiv sıcaklığı, oluk sıcaklığı (jeneratörlerde)

Slot wedge                                                   Yiv kilit takozu

Slow-acting relay                                        Gecikmeli röle, geciktirme rölesi

Sludge door                                                  Şlam kapağı,  tortu  kapağı (yağ toplama tankında)

Sludge gate                                                  Şlam kapağı,  tortu  kapağı (yağ toplama tankında)

Sludge oil pump                                          Kirli yağ pompası

Sludge pump                                                Şlam pompası

Sludge settling pond                                  Şlam çökeltme havuzu

Sludge strainer                                           Kir süzgeci, pislik süzgeci

Sludge valve                                                Şlam ventili

Sluice gate                                                   Savak kapağı

Sluice outlet                                                 Dip savak

Sluiceway                                                     Savak kanalı, dolu savak kanalı, yıkama yapısı

Slurry                                                             Sulu çamur, şlam

Slurry pump                                                 Şlam pompası

Small oil volume circuit breaker            Az yağlı kesici

Smoke-density meter                                Duman yoğunluğu ölçeri

Smoke stack                                                Baca

Smooth running                                          Düzgün çalışma, sarsıntısız çalışma

Snug fit                                                          Hafif sıkı geçme, boşluksuz geçme

Socket                                                           Priz, duy, soket, kovan

Socket fitting                                                Manşonlu bağlantı

 

Socket joint                                                  Manşon, manşonlu ek

Soda-lime process                                     Kostik soda-kireç yöntemi

Soda treatment                                           Sodalı arıtma (su hazırlamada)

Sodium                                                          Sodyum

Sodium sulfite                                             Sodyum sülfit

Softened water                                           Yumuşak su

Softened-water preheater                        Yumuşak su ön ısıtıcısı

Softened-water pump                                Yumuşak su pompası

Softener                                                        Yumuşatıcı

Softening                                                       Yumuşama, yumuşatma

Softening point                                            Yumuşama noktası, yumuşama sıcaklığı

Softening temperature                             Yumuşama sıcaklığı

Soft soldering                                              Yumuşak lehim

Soil sample                                                  Toprak numunesi

Solar battery                                                Güneş bataryası

Solar cell                                                       Güneş pili

Solar collector                                             Güneş kolektörü

Solar energy                                                 Güneş enerjisi

Solar power plant                                       Güneş enerjili elektrik santralı

Solar power station                                    Güneş enerjili elektrik santralı

Solder                                                            Lehim

Soldered coil                                                Lehimli bobin

Soldered joint                                              Lehimli ek

Soldered junction                                       Lehimli ek

Soldering                                                       Lehimleme

Soldering iron                                              Havya

Solenoid                                                        Solenoit

Solenoid-operated gate valve                 Elektromanyetik sürgülü vana

Solenoid safety valve                                Elektromanyetik emniyet ventili

Solenoid trip valve                                     Elektromanyetik ani kapama ventili

Solenoid valve                                            Elektromanyetik valf, solenoit valf

Sole plate                                                      Taban plakası

Solid bar winding                                        Çubuk sargı

Solid conductor                                           Som iletken

Solid connection                                         Kaynaklı bağlantı

Solid coupling                                              Sabit kaplin, sabit kavrama

Solid drum rotor                                         Masif rotor

Solid drum turbine rotor                           Masif türbin rotoru

Solid-forged rotor                                       Yekpare dövme rotor

 

Solid fuel                                                       Katı yakıt

Solidification point                                     Katılaşma noktası

Solid rotor                                                    Masif rotor

Solid shaft                                                    Masif şaft

Solid-state converter                                 Statik konvertör

Solid-state excitation unit                        Statik ikaz ünitesi

Solid-state inverter                                    Statik invertör

Soluble salts                                                Çözünür tuzlar, eriyebilen tuzlar

Solution                                                         Çözelti, eriyik

Solution                                                         Çözüm

Solvent                                                          Solvent, çözücü, eritici

Soot blower                                                  Kurum üfleyici

Soot blower connection                            Kurum üfleyici bağlantısı

Soot blower opening                                  Kurum üfleyici bağlantı deliği

Soot blower wall box                                 Kurum üfleyici duvar yuvası, kurum üfleyici bağlantı yuvası

Sorting                                                           Ayırma, tasnif

Sound absorber                                          Susturucu, ses emici

Sound attenuator                                        Susturucu, ses emici

Sound energy                                              Ses enerjisi

Sound insulation                                         Ses izolasyonu, ses yalıtımı

Sound intensity                                           Ses şiddeti

Sound-proofing                                            Ses yalıtımı

Sound signal                                                Ses sinyali, sesli sinyal

Sound waves                                              Ses dalgaları

Source                                                           Kaynak, memba

Source of fuel                                              Yakıt kaynağı

Space bar                                                     Mesafe çubuğu

Space bolt                                                     Mesafe civatası, mesafe tutucu civata

Space heating                                              Mahal ısıtması, ortam ısıtması

Spacer                                                           Ara parça, mesafe tutucu, ara halkası

Space requirement                                     Alan gereksinimi, hacim gereksinimi

Spacing                                                         Aralık, açıklık

Spacing of blades                                      Kanat aralığı

Spacing of holes                                         Delik aralığı

Span                                                               Açıklık, mesafe

Span length                                                  Açıklık, mesafe boyu

Span width                                                   Açıklık, mesafe genişliği

Spare boiler                                                  Yedek kazan

 

Spare compartment                                   Yedek hücre (şalt tesisinde)

Spare feeder                                                Yedek fider

Spare mill                                                      Yedek değirmen

Spare part                                                     Yedek parça

Spare parts list                                            Yedek parça listesi

Spare pump                                                  Yedek pompa

Special design                                             Özel tasarım

Special fabrication                                     Özel üretim

Special tool                                                   Özel alet, özel avadanlık

Specifications                                              Tarifler, ayrıntılar, şartname

Specific burn-up                                          Özgül yanma

Specific fuel consumption                       Özgül yakıt tüketimi

Specific gravity                                           Özgül ağırlık

Specific heat                                                Özgül ısı

Specific heat consumption                      Özgül ısı tüketimi

Specific power                                            Özgül güç

Specific speed                                             Özgül hız

Specific steam consumption                   Özgül buhar tüketimi

Specific volume                                          Özgül hacım

Specific weight                                            Özgül ağırlık

Specified performance                             Garanti güç

Specified value                                           Tanımlanan değer, olması gereken değer

Specimen                                                      Örnek, numune

Speed                                                             Hız, dönme hızı

Speed changer                                            Hız değiştirgeci, hız ayarlayıcısı

Speed changer motor                                H