SSS

Konuşmaların, konuşma anında çevrilmesidir. Genel olarak uluslararası toplantı ve konferanslarda, canlı yayınlarda ve basın konferanslarında ihtiyaç duyulur. Çevirmenler, ses yalıtımlı ve en az iki kişinin çalışabileceği, ses sisteminin kurulu olduğu kabinlerde tercüme yaparlar. Yoğun konsantrasyon gerektiren ve zihni yorucu bir çalışma olmasından dolayı, konferanslarda bir kabinde en az iki tercüman çalışır.
Bir konuşmanın ya da metnin söylendiği ya da yazıldığı andan daha sonra gerçekleşen çeviriye verilen isimdir. Çevirmen, konuşmacının söylediklerini not alır ve daha sonra da diğer dile sözlü olarak aktarır. Konuşmacı her 3-5 cümle de bir durur, çevirmen de aldığı notlara dayanarak, o kısmı diğer dile aktarır.
Hayır dahil değildir. Tasdik ücreti noterler tarafından belirlenir ve ayrı olarak tahsil edilir.
Apostil, bir belgenin üzerindeki imzaların gerçek olduğunu tasdik ederek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil'in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Ülkemizde belgelerin gönderileceği ülkeye göre değişmekle birlikte kaymakamlıklar, valilikler ve konsolosluklar tarafından düzenlenmektedir. Türkçe bir belge apostil işleminden önce yeminli bir tercüman tarafından çevirisi yapılarak noter onayına sunulur.
Tercüme sektöründe, ülkeye ve tercüme bürolarına göre değişiklik gösteren birimler (sayfa, kelime, satır sayısı, boşluklu / boşluksuz karakter sayımı gibi) kullanılmaktadır. Türkiye'de genellikle 1000 boşluksuz karakter üzerinden hesaplanır.
Noter yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilen ve noterler tarafından onaylanan tercümelere noter yeminli tercüme denir. Genel olarak resmi makamlara sunulan belgelerde talep edilir. Belgeler noter huzurunda yemin zaptı imzalayarak yeminli tercüman sıfatı kazanmış tercümanlarca imzalanır ve bağlı bulunulan notere sunulur ve tasdik edilir. Tasdik işlemi için Noterler ayrıca bir ücret tahsil etmektedir.
Tercüme veya yerelleştirme işlerinde LingoTurk ilk olarak size bir Proje Yöneticisi atar. Proje yöneticiniz sizin LingoTurk ’deki temsilcinizdir. Bu kişiler bizim sizi en açık şekilde anlamamızı ve tüm isteklerinizi karşılayabilmemizi sağlar. Aynı zamanda bu kişiler, projenizin başından sonuna dek sizin memnuniyetinizi muhafaza etmenizi sağlar. Proje yönetim sistemimiz size her an, basit bir iletişim noktası olduğunu bilmenin rahatlığını sunar. Aşağıdaki aşamalar belgelerinizin çevrilmesi sürecinin olağan aşamalarıdır. Kaynak belgeleri tercüme edilmek veya yerelleştirmek üzere sizden alırız. Proje Yöneticimiz çevrilecek veya yerelleştirilecek belgelerin kapsamı hakkında ön fikir edinir. Yerelleştirme veya tercüme alanlarına göre talep edilen iş için teferruatlı bir “tercüme teklif formu” göndeririz. Tercüme teklif formunun tarafınızca uygun görülmesi halinde karşılıklı bir sözleşme imzalanır. (Projenin selameti için bu kısım her iki tarafında talep edilenleri eksiksiz yerine getirmesini sağlayan yasal bir zorunluluktur.) En kısa sürede istekleriniz doğrultusunda proje yöneticisi bir çevirmeni sizin işe atar. İsteğe bağlı olarak çevirmen çeviri sırasında bir “çeviri belleği” oluşturabilir. İlk çeviri tamamlandıktan sonra redaktör çeviriyi edit eder. Kalite Yöneticimiz çeviri sırasında gözden kaçan tutarsızlıkları kontrol eder ve düzeltir. (Kültür farklarına veya dil alt yapısına bağlı tutarsızlıklar oluşabilir) Çevrilen ürün gözden geçirilmek üzere size geri gönderilir (opsiyonel) Varsa değişiklikler ürüne uyarlanır Son olarak ürün isteğe bağlı elektronik posta, kargo veya kuryeyle size ulaştırılır.
LingoTurk yalnızca akıcı dilde yabancı dili olduğu çeşitli sertifika programlarıyla kanıtlanmış çevirmenleri kullanır. Tüm çevirmenlerimiz uzmanlaştıkları alanlar doğrultusunda sınanır. Birçok çevirmeni, tereddüt yaratmayacak çevirmenleri, olabildiğince etkili bir biçimde gereksinimler doğrultusunda seçer. LingoTurk editörlerinin ve dil kritikerlerinin, genellikle uzmanlaştıkları dillerde dereceleri vardır veya çeşitli projelerle saygınlık kazanmışlardır. Tüm LingoTurk çevirmenlerinin, kaynak ve hedef dil becerileri, tercüme ustalıkları, öğrenebilme yetenekleri, göz önünde bulundurulur. Sonunda çok sayıda tercüman adayı arasından en uygunu seçilir.
LingoTurk 'ün sunduğu kaliteli hizmet tamamen uluslararası normlara uygun iş akışı ve hizmet çeşitliliğiyle beraber çalıştığı firmaların da vazgeçemediği bir iş ortağıdır. Bu bağlamda projelerinizle ilgili her türlü soru ve isteklerinizi Proje Yöneticinizle ayrıntılı olarak görüşebilir, kalite ile ilgili beklentilerinizi açıklayabilirsiniz. Çeviri projesini LingoTurk 'e devrettiğiniz andan itibaren Proje Yöneticiniz çevirinizle ilgili arzu ettiğiniz tüm değişiklikleri sizle irtibatta olacak şekilde gerçekleştirir.
Çevrilmesini istediğiniz materyalleriniz LingoTurk Proje Yöneticileri tarafından titizlikle değerlendirilip, kaynak dil, hedef dil, içerik, boyut ve aciliyet gibi değişkenler göz önünde bulundurularak fiyatlandırılır. Fiyatlandırmada kaynak ve hedef diller en önemli ve fiyatı en çok etkileyen değişkenlerdir. Boyut yazılı belgedeki karakter sayısını ifade etmektedir. Karakter sayısı arttıkça birim çeviri ücreti düşmektedir. Ayrıca içerik de uzmanlık gerektiren konular için bir miktar birim fiyatı etkiler. Projenin teslim süresi klasik olarak Proje Yöneticisi tarafından belirlenir, şayet belirlenen süre müşterinin arzu ettiği süreyi aşıyorsa yeniden bir fiyatlandırma yapılabilir.
LingoTurk ' de ödemeler şu anda banka havalesi şeklinde kabul edilmektedir. Ancak sistemde halen sürmekte olan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandığında kredi kartıyla elektronik olarak da ödeme yapılabilecektir.
Çevrilmesini istediğiniz materyalleriniz LingoTurk Proje Yöneticileri tarafından titizlikle değerlendirilip, kaynak dil, hedef dil, içerik, boyut ve aciliyet gibi değişkenler göz önünde bulundurularak fiyatlandırılır. Fiyatlandırmada kaynak ve hedef diller en önemli ve fiyatı en çok etkileyen değişkenlerdir. Boyut yazılı belgedeki karakter sayısını ifade etmektedir. Karakter sayısı arttıkça birim çeviri ücreti düşmektedir. Ayrıca içerik de uzmanlık gerektiren konular için bir miktar birim fiyatı etkiler. Projenin teslim süresi klasik olarak Proje Yöneticisi tarafından belirlenir, şayet belirlenen süre müşterinin arzu ettiği süreyi aşıyorsa yeniden bir fiyatlandırma yapılabilir.
Tamamlanan projeler müşterinin talebi doğrultusunda e-mail, kargo veya hızlı kurye aracılığıyla teslim edilir. Yurt içi teslimatlarda kargo ücreti projenin boyutuna bağlı olarak ücretsiz olabilmektedir.
Çevrilmesini istediğiniz materyalleriniz LingoTurk Proje Yöneticileri tarafından titizlikle değerlendirilip, kaynak dil, hedef dil, içerik, boyut ve aciliyet gibi değişkenler göz önünde bulundurularak uygun bir zaman belirlenir. Şayet Proje Yöneticilerimiz tarafından belirlenip size bildirilen süre size uygun olmazsa, bunu bize bildirmeniz durumunda projeniz için istediğiniz süre değerlendirilip size yeniden bir teklif sunulur.
LingoTurk, Türkiye’nin tercüme hizmeti sektöründe lider bir kuruluşudur.2002 senesinde insanların iletişim kurmasını ve yabancı pazarlara erişmelerini kolaylaştırmak maksadıyla kurulmuş, öncelikli hizmeti internet iletişimi olmuş zaman içinde tüm iletişim kollarında hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda verdiği hizmetler; Yazılı Tercüme Sözlü Tercüme (Ardıl Tercüme ve Simultane Tercüme) Deşifre (Çözümleme) Yeminli Tercüme