Archives

Esnek Deşifre Çözümleri

Deşifre Nedir?

Deşifre, ses kayıt dosyalarının ve görüntülerin yazılı hale getirilmesi işlemidir.

Çözümleme Hizmetleri İçin Esnek Çözümler

Kayıtlarınız ister CD, ister analog isterse MP3 gibi birbirinden farklı formatlarda olsun, LingoTurk dosyalarınızı tüm editöryel süreçlerden geçirilmiş olarak kısa süre içinde yazılı formatta size sunar.

Firma prezantasyonları, toplantı tutanakları, tıbbi raporlama kayıtları ve hatta telekonferans kayıtlarının deşifresi artık mümkün! Ses kalitesi ve kayıt uzunluğu proje süresini belirleyen temel etkenlerdir. Kayıt kalitesinin yüksek olduğu dosyaların çözümlenmesi kısa sürede tamamlanabilirken, kalitenin düşük olduğu kayıtlarda sürenin biraz daha uzun tutulması kaçınılmazdır. Bireyler, gruplar, kitleler ve şirketler tarafından yoğun talep gören deşifre hizmetleri, ekibimizce en uygun profesyonellere yönlendirilir ve süre konusunda da gereken titizlik gösterilir. Deşifrelerin talep edilen zaman dilimleri içinde tamamlanması kilit noktadır. Zira; deşifre sektöründe, kısa sürede, siz müşterilerimizin bir an önce ‘hedef’ dosyaları kullanarak, deşifre öncesi ‘pasif’ konumda olan verilerinizi ‘aktifleştirmeniz’ sağlanır. Bu da bireysel ve kurumsal bazda, kuşkusuz ki, daha çok ivme ve mutlak başarıyı sağlar. LingoTurk partnerliğinde hedeflerinize bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Günümüz bilişim çağında dünyanın bir yerinde ortaya çıkan bir akım, basılan bir mecmua ve hatta kaydedilen bir görüntü, farklı yerlerdeki insanların talep ve beklentilerine yanıt olabilir. Bu bağlamda, kültürler ve milletlerarası iletişimi eksiksiz ve süresiz olarak sağlamak üst düzey önem kazanır. LingoTurk de sektöründe söz sahibi olabilmek adına gerekli gayreti ve özeni göstermekte ve siz müşterilerimizin dünya standartlarında hizmet alabilmesi için hiçbir zorluktan kaçınmamaktadır.