Archives

İki Dilli Dosyalar (XLIFF, TTX, SDLXLIFF) Tercümesi

Genellikle CAT araçları tarafından kullanılan multilingual dosyaların tercümesinde LingoTurk ile çalışabilirisiniz.